11 februari 2017-Bij een brute actie in afdeling 1 in de Centrale Gevangenis van Khoramabad (Oost-Iran) op maandag 6 februari hebben bewakers gevangenen vanaf 7 uur ’s ochtends, ondanks extreme kou, buiten hun cel gehouden.

Volgens berichten vanuit de gevangenis werden de gevangenen, van wie de meesten te weinig of versleten kleren droegen en sommigen oud en ziek waren, gedwongen tweeënhalf uur in ijskoud weer buiten te blijven.

Aan de actie deden het hoofd veiligheid en inlichtingen van de gevangenis, de commandant van de gevangenisbewakers, de hoofdinspecteur en 40 bewakers mee, waarbij ze de bezittingen van de gevangenen, waaronder horloges, ringen en zelf vervaardigde dingen in beslag namen of ze dermate vernielden dat ze naderhand hun eigen spullen niet meer herkenden.

Hierbij dient vermeld te worden dat het hoofd veiligheid en inlichtingen van de gevangenis, Fereidoon Moradi, en de commandant van de  bewakers, Saifollah Rahpeimoodeh, behoren tot de personen die weerloze gevangenen doodmartelen.

En daar komt bij dat de verwarmingsinstallatie in de gevangenis niet werkt, terwijl het winter is en de gevangenen rillen van de kou. Wanneer de bewakers gevraagd wordt waarom de verwarming niet werkt, antwoorden ze dat de gevangenis niet genoeg geld heeft om petroleum te kopen voor de verwarmingsinstallatie.

Inmiddels is de verwarming in de gevangenis al 15 dagen buiten werking wegens gebrek aan petroleum. Bovendien moeten de gevangenen het stellen zonder warm water om te douchen.

Verder mag niet onvermeld blijven dat Mohammad Malek Raisi, een Baluchische gevangene, op 8 februari 14 uur lang in ijskoud weer geketend op de binnenplaats in de gevangenis in de noordelijk gelegen stad Ardebil heeft moeten verblijven.