6 april 2017-Het regime in Teheran vervolgt mensen die zich uitlaten over religieuze onderwerpen, die afwijken van de door de staat opgelegde leer, door dissidente stemmen te onderdrukken met de beschuldiging “belediging van de islam”.

Volgens berichten van mensenrechtenorganisaties werd de 21-jarige Iraniër Sina Dehghan (foto) door de Iraanse rechterlijke macht ter dood veroordeeld, alleen vanwege het uiten van zijn opvattingen. Na bevestiging van het vonnis door de Hoge Raad staat hem nu executie te wachten.

Sina Dehghan werd door de geheime dienst van de west Iraanse stad Arak op 21 oktober 2015 gearresteerd. Hij was bij zijn arrestatie 19 jaar en zit sindsdien in de gevangenis van Arak. Op het moment van zijn arrestatie vervulde Dehghan net de laatste periode van zijn dienstplicht op een basis in Teheran.

Volgens de berichten hadden Sina Dehghan, Mohammad Nouri, Sahar Elyasi en een andere minderjarige de Messenger-app “Line” gebruikt om berichten te delen die volgens justitie en de geheime dienst een “belediging van de islam” waren.

Het regime in Teheran vervolgt mensen die zich uitlaten over religieuze onderwerpen, die afwijken van de door de staat opgelegde leer, door dissidente stemmen te onderdrukken met de beschuldiging “belediging van de islam”.

Een strafrechter in Arak veroordeelde in 2015 Sina Dehghan en Mohammad Nouri ter dood en Sahar Elyasi tot zeven jaar gevangenisstraf. De minderjarige persoon, die naar verluidt geen straf heeft ontvangen, werd op borgtocht vrijgelaten.

Eind januari 2017 heeft het Hooggerechtshof van Iran de doodvonnissen van Sina Dehghan en Mohammad Nouri bevestigd en het vonnis tegen Sahar Elyasi verminderd tot drie jaar. De drie werden door een Revolutionaire Rechtbank tevens tot 16 maanden gevangenis veroordeeld wegens “het beledigen van de Opperste Leider van het regime”.

Sina Dehghan werd volgens de rapporten tijdens zijn arrestatie mishandeld. Toen hij in het detentiecentrum van de inlichtingendienst in Arak gevangen zat, werd hij door mishandeling en valse beloftes gedwongen om zichzelf te beschuldigen door bekentenissen af te leggen. Zijn familie werd ermee bedreigd dat het voor de gevangene negatieve gevolgen zou hebben, als ze de zaak openbaar zouden maken.