4 april 2017-Stop de executies! Gedurende de ambtstermijn van Rohani, de president van het regime, zijn al 75 vrouwen geëxecuteerd. Veel vrouwen in de Iraanse dodencel lopen acuut gevaar geëxecuteerd te worden.

Marjan Davari, een 50-jarige onderzoekster en vertaalster (foto), werd volgens berichten van mensenrechtenactivisten eind januari 2017 door een Revolutionaire Rechtbank van Teheran ter dood veroordeeld. De Iraanse justitie beschuldigt haar van “subversieve activiteiten” en “afvalligheid”, omdat ze lezingen heeft gehouden over de spirituele beweging “Eckankar” en boeken van die beweging heeft vertaald. Eckankar is een nieuwe religieuze beweging die in 1965 in de Verenigde Staten werd opgericht en nu verspreid is over verschillende landen.

Marjan Davari heeft gewerkt bij een  particulier onderzoekscentrum voor spirituele bewegingen, dat inmiddels door de autoriteiten is gesloten. Het islamitische regime in Iran is erop uit alle invloeden die een bedreiging vormen voor hun machtspositie uit te roeien of te beperken. Moslims, die zich aansluiten bij een andere geloofsrichting, kunnen dan ook rekenen op zware straffen, tot de doodstraf toe.

Marjan Davari werd in de stad Karaj bij Teheran op 24 september 2015 door de geheime dienst gearresteerd. Ze werd aanvankelijk vastgehouden in afdeling 209 van de Evin gevangenis Teheran, die onder de geheime dienst ressorteert. Vier maanden lang werd ze ondervraagd, terwijl elk contact met haar familie of een advocaat werd geweigerd.

Tijdens haar detentie kreeg ze veel sancties te verduren. Volgens berichten werd ze verschillende malen ziek, maar Justitie weigerde haar de noodzakelijke medische behandeling. Het onthouden van medische zorg aan gevangenen is een wijdverspreide onmenselijke praktijk in de Iraanse gevangenissen.

Na ter dood te zijn veroordeeld werd Marjan Davari overgebracht naar de Gharchak-Varamin gevangenis in de stad Rey ten zuiden van Teheran. Deze gevangenis is berucht omdat er ter dood veroordeelde vrouwen onder mensonterende omstandigheden gevangen zitten.

75 vrouwen geëxecuteerd tijdens de ambtstermijn van Rohani, de president van het regime

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn gedurende de ambtstermijn van Rohani, de president van het regime die zich naar buiten toe gematigd voordoet, in de Iraanse gevangenissen al 75 vrouwen geëxecuteerd. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger. In de Centrale gevangenis van de noord-Iraanse stad Rasht waren er op 4 maart 2017 twee vrouwen onder de executieslachtoffers. Veel vrouwen lopen acuut gevaar geëxecuteerd te worden.

Wereldwijd bekend werd de zaak van de 26-jarige Reyhaneh Jabbari (foto). Ze werd in oktober 2014 op 26-jarige leeftijd geëxecuteerd. Reyhaneh Jabbari had, toen ze net 19 jaar was, uit zelfverdediging een man die haar wilde verkrachten dodelijk verwond. Hiervoor werd ze ter dood veroordeeld. Na zeven jaar in de dodencel waren alle verzoeken om herziening en gratie afgewezen, en de executie werd zonder pardon voltrokken. De executie van de jonge vrouw veroorzaakte wereldwijd droefheid en ontzetting.

Bij de slachtoffers is ook de 23-jarige Fatemeh Salbehi, die in de zuid-Iraanse stad Shiraz op 13 oktober 2015 werd opgehangen. Ze werd in een oneerlijk proces ter dood veroordeeld toen ze nog minderjarig was. De Verenigde Naties en Amnesty International riepen op tot een moratorium op de doodstraf, maar het regime in Iran liet de executie gewoon doorgaan.

Een ander slachtoffer is Moluk Nouri, die samen met haar man en zes andere gevangenen op 20 september 2016 werd geëxecuteerd in de centrale gevangenis van de noordwest Iraanse stad Urmia.