9 april 2017-Het eerste jaar van de detentie van de Britse stichtingsmedewerkster Nazanin Zaghari-Ratcliffe in Iran was aanleiding voor tal van initiatieven, die de aandacht vestigen op het lot van de politieke gevangene en haar familie. Ook door Europarlementariërs werd een oproep gedaan tot de vrijlating van de politieke gevangene, tevens werd in dit verband scherpe kritiek geuit op de EU en de Britse regering wegens hun passiviteit.

Naar aanleiding van het eerste jaar van de detentie van de Britse stichtingsmedewerkster Nazanin Zaghari-Ratcliffe (op de foto met haar dochter Gabriella) hebben mensen over de hele wereld uiting gegeven aan hun solidariteit met de politieke gevangenen haar vrijlating geëist. De Britse staatsburger van Iraanse afkomst werd op 3 april 2016 op de luchthaven van Teheran gearresteerd en zit al een jaar onrechtmatig gevangen in de Evin gevangenis in Teheran. De 38-jarige moeder is mag haar twee en een half jaar oude dochter slechts één keer per week in de gevangenis zien.

 

Haar eerste jaar detentie was aanleiding tot tal van initiatieven om aandacht te vestigen op het lot van Nazanin Zaghari-Ratcliffe en haar familie. Zo hebben ongeveer 50 leden van het Europarlement via een oproep de vrijlating van politieke gevangenen geëist en in dit verband scherpe kritiek geuit op de EU en de Britse regering wegens hun passiviteit.

 

Nazanin Zaghari-Ratcliffe is medewerkster van de Thomson Reuters Foundation, een stichting om onafhankelijke journalistiek en de rechtsstaat te bevorderen. Haar collega’s hebben zich op 3 april bij haar lege werkplek verzameld en haar vrijlating geëist.

 

Richard Ratcliffe (foto), de echtgenoot van Nazanin Zaghari-Ratcliffe die in Londen woont, zet zich in voor de vrijlating van zijn vrouw d.m.v. een internationale campagne. Op 2 april kwam hij in een park in Londen samen met familieleden, vrienden en activisten om de campagne “One-Day-Freedom” te lanceren. Daar werden gele linten met boodschappen voor Nazanin en andere vrouwelijke gevangenen in de Evin Gevangenis aan bomen in het park vastgemaakt. Uit de hele wereld werden via Twitter solidariteitsbetuigingen gestuurd.

 

De Britse pers berichtte begin april uitvoerig over de zaak en deed een beroep op de Britse regering om actie te ondernemen om de vrijlating van Nazanin Zaghari-Ratcliffe te bewerkstelligen. De stichtingsmedewerkster werd in Teheran tot vijf jaar gevangenis veroordeeld op grond van valse beschuldigingen. De Iraanse justitie beschuldigt haar van betrokkenheid bij “subversieve activiteiten” tegen het regime in Iran. Mensenrechtenverdedigers en Iran-experts noemen deze beschuldigingen absurd. Het regime in Teheran gebruikt dergelijke gevallen als politiek wapen – zoals ook gebeurt is bij veel andere gedetineerden met een dubbele nationaliteit.

 

Hier enkele fragmenten uit de online krant METRO:

Toen Nazanin Zaghari-Ratcliffe maart 2016 naar haar familie in Iran vertrok en    afscheid nam van haar man, dacht ze dat ze hem twee weken later weer zou zien. Maar meer dan een jaar later is de stichtingsmedewerkster nog steeds niet terug. De gebeurtenissen maakten van die reis, die eigenlijk bedoeld was om NoRuz, het Iraanse Nieuwjaar, te vieren, een nachtmerrie.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe werd op de luchthaven van Teheran gearresteerd, gescheiden van haar dochter Gabriella en in een isoleercel gezet, waar ze werd ondervraagd en ervan beschuldigd werd een westerse spion te zijn. Na een in het geheim gehouden rechtszaak werd ze tot vijf jaar gevangenis veroordeeld, en in een beroepsprocedure in januari werd haar vrijlating afgewezen.

Haar man hoopte dat de situatie werd opgehelderd en dat hij Kerstmis, een dag voor haar verjaardag, met haar thuis kon doorbrengen,. In plaats daarvan bracht de 38-jarige uit Hampstead de feestdagen alleen door in de beruchte Evin gevangenis in Teheran, zonder vrijlating in zicht.

De familie van Nazanin Zaghari-Ratcliffe voert campagne voor haar vrijlating.

Voor diegenen die zich inzetten voor haar vrijlating zijn de tegenvallers in deze kwestie maar al te duidelijk. Terwijl met demonstraties, interviews in de media en een petitie met bijna een miljoen handtekeningen hun zaak publiciteit heeft gekregen, blijft iedere poging om haar vrijlating te bewerkstelligen uiterst moeilijk.

De ” Special Cases Unit ” van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zich bezig met deze zaak, maar hen wordt consulaire toegang geweigerd omdat de Iraanse regering de dubbele nationaliteit van Nazanin Zaghari-Ratcliffe niet erkent.

Ondertussen toont een completer beeld dat de stichtingsmedewerkster niet de enige persoon met een dubbele nationaliteit is die vorig jaar werd gearresteerd in Iran.

Noch premier Theresa May, noch minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson hebben de zaak publiekelijk veroordeeld, hoewel dat precies datgene is dat in de ogen van de afgevaardigde van Nazanins kiesdistrict, Tulip Siddiq (foto) dringend noodzakelijk is. De Labour politicus heeft herhaaldelijk geprobeerd om een ​​ontmoeting te hebben met de minister van Buitenlandse Zaken, maar dat werd afgewezen, en ze vraagt ​​zich af waarom er niet meer gedaan wordt.

“Het gaat om het signaal dat men daarmee afgeeft aan de Iraanse autoriteiten,” zei de afgevaardigde, die Theresa May eerder dit jaar via een interpellatie heeft aangesproken over de kwestie. “Als Boris Johnson niets te verbergen heeft, waarom wil hij me dan niet ontmoeten? Blijkbaar is er meer aan de hand, en ik wil weten wat.”

Er is het afgelopen jaar gesuggereerd dat Nazanin gearresteerd is wegens een onopgehelderde wapendeal tussen Groot-Brittannië en Iran en behandeld is als “onderhandelingsobject”, maar deze interpretatie wordt verworpen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Afgevaardigd Siddiq voegde eraan toe: “Wat mij zorgen baart is dat twee landen betrokken zijn bij een handelsconflict en Nazanin daartussen is terecht gekomen.”

De arrestatie van Nazanin gebeurde op een moment dat de betrekkingen tussen de twee landen net weer verbeterden, de Britse ambassade in Teheran heropend werd en British Airways zijn vluchten naar Iran hervatte.

Sinds het beroep tegen haar vonnis in januari mislukt is, lijkt de discussie meer te gaan over haar welzijn in de gevangenis in plaats van over de vrijlating. Haar familie vecht er hard voor om te zorgen dat ze behandeld wordt voor haar ontwrichte halswervels, en voor de kerst was er grote bezorgdheid dat zij aan zelfmoord dacht; een zorg die minder werd toen er een eind kwam aan haar eenzame opsluiting.

Waarom worden in Iran mensen met een dubbele nationaliteit gearresteerd?

Hossein Abedini van de Iraanse oppositie zegt daarover:

“Het in gijzeling nemen van mensen uit het Westen was al vanaf het begin een kenmerk van het regime van de mullahs. Het regime heeft het gijzelen tot een staats​​instrument gemaakt in de omgang met het Westen. De beslissingen hierover worden op het hoogste niveau van het regime genomen.

Er is nooit een tijd geweest dat het Iraanse regime niet wat westerse gijzelaars als ruilmiddel achter de hand heeft gehouden. Gezien het verzoeningsbeleid, dat sommige westerse regeringen, waaronder de Britse, volgden, bleek deze tactiek voor Teheran helaas lonend en lucratief.

Het wordt tijd dat hier een eind aan komt en dat men het regime duidelijk maakt, dat dergelijk gedrag ernstige gevolgen zal hebben.