23 juni 2017 – Het regime in Teheran blijft ingaan tegen de internationale mensenrechtenverdragen over en intensiveert opnieuw de vervolging van leden van de religieuze Bahá’í gemeenschap.

Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenactivisten zijn medio juni ten minste negen leden van de religieuze Bahá’í gemeenschap in de noord Iraanse provincie Golestan gedetineerd. De vrouwen en mannen werden in 2015 uitsluitend vanwege hun actieve betrokkenheid bij de Bahá’í gemeenschap van de provincie tot gevangenisstraf veroordeeld. Ze zitten nu in de gevangenis om deze straf uit te zitten.

Zeven van de arrestanten zijn vrouwen die veroordeeld zijn tot 18 en 21 maanden. Het betreft volgens de informatie Maryam Dehghan Yazdeli, Mojdeh Zohori, Sheida Ghoddusi, Pouneh Sana’i, Nazi Tahghighi, Parisa Shahidi en Mitra Nouri.

De echtgenoten van Mojdeh Zohori en Parisa Shahidi en de broer van Pouneh Sana’i worden al enige tijd vastgehouden in de Rajai-Shahr gevangenis in de stad Karaj. De 14-jarige zoon van Parisa Shahidi, Farid, zit nu zonder hulp van zijn ouders, omdat vader en moeder beiden gevangen zitten.

In mei heeft de commissaris voor de mensenrechten van de Duitse regering, Bärbel Kofler, een beroep gedaan op de Iraanse rechterlijke macht om de Bahá’í en alle andere vanwege hun religieuze overtuiging gedetineerden onmiddellijk vrij te laten. Ze verklaarde: “De vervolging van de Bahá’í en andere religieuze minderheden wegens hun geloof moet stoppen. Iran minacht hiermee het recht op godsdienstvrijheid, terwijl Iran  door de ondertekening van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten zich ertoe verplicht heet dit recht te respecteren en te beschermen.”

Het regime in Teheran blijft ingaan tegen de internationale mensenrechtenverdragen en intensiveert opnieuw de vervolging van leden van de religieuze Bahá’í gemeenschap. Afgelopen maart verklaarde Asma Jahangir, de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, in een rapport dat de situatie van religieuze minderheden in Iran “ernstige zorgen” baart: “De Bahá’í worden nog steeds systematisch gediscrimineerd, doelgericht vervolgd en beroofd van hun recht op levensonderhoud”, verklaarde ze. In Iran zitten minstens 90 aanhangers van de Bahá’í religie in de gevangenis uitsluitend vanwege hun geloofsovertuiging en het belijden daarvan.