Maak een eind aan de straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen! Mensenrechtenactivisten en familieleden van de slachtoffers van het gevangenisbloedbad van 1988 in Iran eisen dat de verantwoordelijken voor de massa-executies in het kader van het internationaal recht worden vervolgd. Volgens schattingen stierven bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 mensen

Sinds het begin van zijn machtsovername heeft het islamitische regime in Iran duizenden politieke gevangenen geëxecuteerd. Met herdenkingsevenementen wordt in Iran en in andere landen in augustus het gevangenisbloedbad in van 1988 herdacht. In de late zomer en het najaar van 1988 werden er in Iran in de gevangenissen dagelijks massa-executies op politieke gevangenen uitgevoerd. Volgens schattingen stierven er bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 mensen

Parijs: familieleden van politieke gevangenen herdenken de slachtoffers van de massa-executies in Iran

De massa-executies van 1988 behoren tot de meest ernstige misdaden tegen de mensenrechten van het regime in Iran. Onder de slachtoffers waren veel mannen en vrouwen die wegens het verspreiden van folders, deelname aan demonstraties of financiële steun aan families van politieke gevangenen gevangen zaten. De massa-executies zijn nog steeds niet opgelost en blijven onbestraft.

Familieleden van de slachtoffers en mensenrechtenactivisten eisen dat er een eind gemaakt wordt aan de straffeloosheid van de ambtenaren van het regime in Teheran die verantwoordelijk waren voor de massa-executies. Uit documenten blijkt dat veel hooggeplaatste vertegenwoordigers van het huidige regime in Iran, van de overheid tot de rechterlijke macht en de inlichtingendienst, direct betrokken waren bij het bloedbad. Mensenrechtendeskundigen pleiten ervoor dat de daders en de verantwoordelijken onder het internationaal recht strafrechtelijk ter verantwoording  moeten worden geroepen.. Dergelijke misdaden tegen de menselijkheid mogen niet onbestraft blijven, ongeacht wanneer zij gepleegd zijn.

Op 18 juli hebben in het Britse parlement mensenrechtenadvocaten en parlementsleden de massamoord van 1988 in Iran ook al herdacht. Tijdens een algemene informatiebijeenkomst hebben zij de Britse regering opgeroepen ervoor te pleiten dat door de VN dat een commissie wordt gevormd om de daders van deze misdaad tegen de menselijkheid te berechten.

De gerespecteerde mensenrechtenadvocate Kirsty Brimelow (foto), voorzitter van de commissie Rechten van de Mens van de Vereniging van Advocaten van Engeland en Wales, zei tijdens de bijeenkomst: “In de zomer van 1988 zijn in Iran zo’n 33.700 mensen opgehangen. Alleen al binnen twee weken werden 8.000 mensen gedood. In de afgelopen jaren zijn acht massagraven, die eerder geheim gehouden waren, vernietigd en ontheiligd. Er bijstaat geen twijfel dat wat er gebeurd is in 1988 een misdaad tegen de menselijkheid is, en men zou dit zelfs een genocide kunnen noemen.”

“De verdachten hebben een naam en kunnen geïdentificeerd worden, en het is van cruciaal belang dat er juridische methodes worden ingezet, zodat de doden en hun families gerechtigheid krijgen. … Alle landen zijn verantwoordelijk voor het garanderen van onderzoek en het berechten van de daders. Anders zullen we toe moeten zien hoe de wreedheden uit het verleden het heden blijven vergiftigen,” voegde ze eraan toe.

De afgevaardigde Dr. Matthew Offord zei: “Het is tijd dat de VN, de Raad voor de Rechten van de Mens en de speciale rapporteur van de VN voor Iran het bloedbad van 1988 erkennen als misdaad tegen de menselijkheid en een onderzoek instellen naar deze massa-executies, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor een internationaal strafhof kunnen worden gebracht. Dit stemt volledig overeen met het mandaat van de Mensenrechtenraad van de VN en er bestaan daarvoor internationale precedenten.”

David Jones, voormalig minister van Staat voor Wales, zei: “De situatie van de mensenrechten in Iran is op veel gebieden verslechterd en de hoop op verbetering onder de zogenaamd “gematigde” Rohani heeft bewezen een illusie te zijn … het aantal executies in Iran is sinds zijn aantreden toegenomen als nooit tevoren.”

“Veel te lang heeft de wereld nagelaten om het Iraanse regime ter verantwoording te roepen voor de wreedheden en de misdaden tegen de eigen bevolking. Mensenrechten moeten centraal staan in ons Iran-beleid, en er moet voor worden gezorgd dat de vertegenwoordigers van het regime die verantwoordelijk zijn voor tientallen jaren van wreedheden, waaronder het bloedbad van 1988, voor een internationaal strafhof worden gebracht. Dat zou een constructieve eerste stap zijn naar een dergelijk beleid,” aldus het parlementslid Steve McCabe.