11 augustus 2017 – De Zweedse migratiedienst schendt het internationaal recht door haar besluit om de Iraanse asielzoekster Aideen Strandsson te deporteren. De voormalige moslima is bekeerd tot het christendom, en riskeert daarmee foltering, verkrachting of zelfs de dood in een Iraanse gevangenis.

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten loopt de Iraanse asielzoekster Aideen Strandsson (foto) direct gevaar door Zweden naar Iran te worden uitgezet – ondanks het feit dat dit voor de bekeerde christin foltering, verkrachting of de dood in een Iraanse gevangenis kan betekenen.

De actrice Aideen Strandsson kwam in 2014 met een werkvisum naar Zweden en heeft een Zweedse achternaam. Ze trad in Iran op in films en tv-series, waardoor ze des te meer een doelwit is voor pesterijen als ze moet teruggaan.

In Iran heeft de voormalige moslima zich bekeerd tot het christendom, maar ze hield dat uit angst voor vervolging geheim. Toen ze naar Zweden kwam wilde ze echter gedoopt worden. “Ik wilde tot uitdrukking brengen dat ik nu vrij ben en christin, en ik wilde dat iedereen dat wist.”

Aideen Strandssons asielaanvraag werd in Zweden afgewezen op grond dat het in Iran niet zo erg voor haar zou kunnen zijn. “Zij zou slechts zes maanden de gevangenis in moeten,” zei men. Haar advocaat vertelt over een soortgelijk geval waarin een Iraanse vrouw, omdat ze zich tot het christendom bekeerde, in de gevangenis terechtkwam: “Toen ze vrij was, was ze zwijgzaam en vertelde niemand wat ze had meegemaakt. Na zes weken stortte ze zich uit een raam en was dood.”

De Zweedse migratiedienst schendt door haar besluit duidelijk het internationaal recht en hun eigen regels, namelijk dat ze asielzoekers nooit zullen laten terugkeren wanneer zij afkomstig zijn uit een land waar hun leven in gevaar is. De Zweedse advocaat Gabriel Donner verleent ook juridische bijstand aan andere christelijke asielzoekers die met uitzetting worden bedreigd. “De asielautoriteiten hebben op hun website informatie over elk land. Voor Iran zijn er tal van berichten dat in de Iraanse gevangenissen marteling en verkrachting aan de orde van de dag zijn”, aldus Donner.

Op de World Watch List 2017 van de interkerkelijke christelijke hulporganisatie Open Doors staat Iran op de achtste plaats. Het regime in Teheran is daardoor een van de 10 ergste vervolgers van christenen ter wereld. Een paar weken geleden zijn in Iran 12 christenen uitsluitend vanwege hun geloof veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 jaar en meer. De vonnissen maken deel uit van een nieuwe vervolgingscampagne van het islamitische regime in Iran, die vooral gericht is tegen Iraanse christenen met een moslimachtergrond.