22 augustus 2017 – Maryam Nagash-Zargaran en Amin Afshar-Naderi zaten alleen wegens hun christelijk geloof in de gevangenis. Christelijke liefdadigheidsorganisaties en mensenrechtenorganisaties hebben zich ingespannen voor hun vrijlating.

De christelijke Iraanse Maryam Nagash-Zargaran (foto) is vrij. Zij werd op 1 augustus vrijgelaten uit de Evin gevangenis in Teheran. Christelijke hulpverleningsinstanties en mensenrechtenorganisaties hebben zich ingezet voor haar vrijlating. De muziekdocente, die alleen wegens haar christelijk geloof gevangen zat, was meerdere malen bedreigd met verlenging van haar gevangenisstraf.

Maryam Naghash-Zargaran zat sinds 2013 gevangen omdat zij zich tot het christendom had bekeerd en samen met andere christenen in Noord-Iran bzig was een weeshuis op te richten. Al voor haar detentie had ze een hartkwaal. In de gevangenis werd de ziekte steeds erger, zodat de gevangene verscheidene keren in direct levensgevaar was. Ze moest meerdere malen in het ziekenhuis worden opgenomen, maar werd herhaaldelijk naar de gevangenis teruggebracht voordat de behandeling werd voltooid.

Amin Afshar-Naderi voorlopig vrijgelaten

Eind juli werd de christelijke gevangene Amin Afshar-Naderi (foto) op borgtocht voorlopig uit de gevangenis vrijgelaten. Christelijke liefdadigheidsorganisaties en mensenrechtenorganisaties hebben zich ook voor hem ingezet.

Amin Afshar-Naderi, die van de islam tot het christendom bekeerd is, werd in augustus 2016 samen met andere leden van zijn christelijke gemeente gearresteerd en zat sindsdien in de Evin gevangenis in Teheran. De rechterlijke macht beschuldigt hem van missiewerk, verspreiding van Bijbels en huiskerkelijke activiteiten.

Begin juli werd hij tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld op de vage beschuldiging “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. Uit protest tegen dit vonnis ging hij in hongerstaking.

Zijn voorlopige vrijlating verschaft Amin Afshar-Naderi nu de mogelijkheid zich met juridische bijstand voor te bereiden voor de komende beroepsprocedure.