9 september 2017 – De christelijke gevangene Sevada Aghasar werd, uitsluitend wegens zijn geloof en zijn activiteiten binnen zijn gemeente, op de globale beschuldiging “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

De catastrofale mensenrechtensituatie binnen het islamitische regime in Iran omvat de toenemende onderdrukking van christenen in het land. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens noemt vrijheid van meningsuiting, vrijheid van opinie en godsdienstvrijheid fundamentele mensenrechten waarop ieder mens recht heeft. In Iran worden religieuze minderheden echter blootgesteld aan de ergste schendingen van hun mensenrechten.

Bij de christelijke gevangenen die alleen in Iran alleen maar gevangen zitten vanwege hun religieuze overtuiging is Sevada Aghasar (foto), die behoort tot de Armeens-orthodoxe gemeenschap. Hij is zit sinds 4 juli 2017 in de Evin gevangenis van Teheran. Hij werd uitsluitend wegens zijn geloof en zijn activiteiten binnen zijn gemeente, op de globale beschuldiging “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”, tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Sevada Aghasar, die werkzaam was als kerkmuzikant in zijn gemeente, werd begin augustus 2013 samen met andere christenen gearresteerd, nadat zijn woning door agenten van het regime doorzocht was. Samen met hem werd Ebrahim Firoozi gearresteerd, die zich van de islam tot het christelijk geloof had bekeerd en die nu in de Gohardasht gevangenis van Karaj gevangen zit.

Sevada Aghasar werd beschuldigd omdat hij op Facebook propaganda maakte voor het christelijk geloof en omdat hij samen met andere christenen betrokken was bij de oprichting van huisgemeentes. Na zes maanden gevangenisstraf werd hij in maart 2014 tegen een borgsom voorlopig vrijgelaten.

In mei 2015 werd Sevada Aghasar door een revolutionaire rechtbank in Teheran tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het verspreiden van het christelijk geloof. Nadat zijn aanvraag om herziening afgewezen was, werd hij in juli 2017 gevangen genomen om deze gevangenisstraf uit te zitten.

Het regime in Iran probeert alle – ook christelijke – invloeden te onderdrukken  die hun machtspositie in gevaar zouden kunnen brengen. Alleen al in juni en juli 2017 werden in Iran 12 christenen gevangen genomen en veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 tot 15 jaar. De vonnissen maken deel uit van een nieuwe vervolgingscampagne van het regime in Iran, dat vooral gericht is tegen christenen met een moslim-achtergrond. Zij worden voortdurend blootgesteld aan willekeurige detentie en straffen.