18 september 2017- Hadi Asgari, die van de islam tot het christelijk geloof is bekeerd, werd alleen wegens zijn religieuze overtuiging berecht en tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Hadi Asgari, die zich van de islam tot het christelijke geloof bekeerde, werd 26-08-2016 samen met diverse andere leden van zijn christelijke gemeente gearresteerd. Hij werd in de Evin

gevangenis van Teheran eerst wekenlang gedetineerd en ondervraagd zonder contact met de buitenwereld. Na maanden van onzekerheid volgde de aanklacht.

In juli 2017 werd Hadi Asgari tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld op de globale beschuldiging “bedreiging va de staatsveiligheid” en “organisatie van huisgemeenten”. Hij is tegen de uitspraak in beroep gegaan en wacht nu op de uitkomst hiervan. Terwijl de andere gemeenteleden werden vrijgelaten na het storten van een borgsom, bleef Hadi Asgari in de gevangenis.

Hadi Asgari is in Teheran lid van de gemeente van predikant Victor Bet-Tamraz, die in juli 2017 door een revolutionaire rechtbank tot 10 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Pastor Victor en zijn familie zijn jarenlang vervolgd door het regime van Teheran. De pastoor heeft de Pinkster-Assyrische Kerk van Teheran geleid totdat deze in 2009 door het regime werd opgeheven. Op 26-12-2014 werd pastor Victor gearresteerd toen hij samen met andere christenen Kerstmis vierde. Na enkele maanden werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar aangeklaagd wegens het “verspreiden van het evangelie”.

Pastoor Victor Bet-Tamraz, zijn echtgenote Shamiran en zijn zoon Ramiel

Ramiel Bet-Tamraz, de zoon van pastor Victor, werd in augustus 2016 samen met Hadi Asgari gearresteerd en zat enkele weken in de Evin gevangenis van Teheran. Hij zal ook geconfronteerd worden met een proces en gevangenisstraf.

De vrouw van Pastor Victor, Shamiran Issavi, loopt ook het risico van een lange gevangenisstraf. Zij werd in juni 2016 aangeklaagd wegens deelname aan buitenlandse seminars en “bedreiging van de staatsveiligheid”.

De veroordelingen maken deel uit van een nieuwe vervolgingscampagne van het islamitische regime in Iran, dat speciaal gericht is op Iraanse christenen van moslim-oorsprong. Het regime verscherpt – in strijd met zijn verplichtingen krachtens het internationaal recht – de onderdrukk