21 september 2017 – Sinds 10 september 2011 zit de bekende Iraanse advocaat Abdolfattah Soltani onrechtmatig in de gevangenis wegens zijn inzet voor de mensenrechten in Iran en omdat hij prominente dissidenten en politieke gevangenen heeft verdedigd. Ondanks zijn verslechterende gezondheid wordt hij niet vrijgelaten.

Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van de bekende Iraanse advocaat Abdolfattah Soltani (foto’s voor en na zijn gevangenschap), die alleen maar in de gevangenis zit wegens zijn inzet voor de mensenrechten in Iran en omdat hij prominente dissidenten en politieke gevangenen heeft verdedigd.

Abdolfattah Soltani zit nu al meer dan zes jaar in de Evin gevangenis in Teheran. Hoewel in de Iraanse wet het recht op een vervroegde vrijlating toestaat na het uitzitten van een derde van de straf, weigert Justitie hem vrij te laten omdat hij geen schuldbekentenis wil afleggen en op zijn rechten blijft staan.

De nu 63-jarige advocaat werd 10 september 2011 gearresteerd en is sindsdien gedetineerd. In 2012 werd hij tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij werd door het regime in Teheran onder meer beschuldigd van het “oprichten van het Centrum voor de bescherming van mensenrechten” en het “aanvaarden van een illegale prijs”. Daarmee bedoelt men de mensenrechtenprijs, die Soltani in 2009 door de stad Neurenberg werd toegekend. Met deze prijs waardeerde de stad zijn voorbeeldige inzet voor de universeel geldende mensenrechten.

Ondanks verscheidene aandoeningen wordt Soltani in de gevangenis adequate medische behandeling geweigerd. Zijn gezondheid is zorgwekkend. Hij heeft hart- en maagproblemen, wat ook tot een omvangrijk gewichtsverlies leidde. Daarnaast heeft hij hoge bloeddruk en een nekhernia. Niettemin weigeren de gevangenisautoriteiten de vereiste medische zorg en tevens voorlopige vrijlating om medische redenen.

Reeds in januari 2017 heeft de stad Neurenberg een beroep gedaan op de bevoegde autoriteiten van Iran om Abdolfattah Soltani “onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en zijn gezondheid door middel van reguliere medische zorg te garanderen”. … Daarnaast verwacht de gemeenteraad van Neurenberg dat de Iraanse autoriteiten Abdolfattah Soltani in staat zullen stellen om op 24 september 2017 in Neurenberg deel te nemen aan de uitreiking van de Neurenberger mensenrechtenprijs.

De werkgroep willekeurige detentie van de Verenigde Naties (WGAD) heeft al in augustus 2013 duidelijk aangegeven dat de detentie van Soltani willekeurig en derhalve onwettig was. Daardoor worden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten geschonden.