In samenwerking met de gemeente Teheran en 11 andere organisaties, waaronder veiligheids-eenheden, heeft de Welzijns Organisatie van Iran vanaf 6 september 2017 een programma gelanceerd om werkende kinderen aan te houden, waarbij intimiderende politie-eenheden worden ingezet.

Bij een interview met het door de staat gerunde nieuwsagentschap ISNA, wijst het hoofd van Sociale Zaken van de Welzijns Organisatie in de provincie Teheran op dit intimiderende programma, hij zei “Vanaf 4 september tot nu toe zijn 255 kinderen overgedragen aan de welzijns centra”. De overheid bevestigt officieel dat het programma ook al werd uitgevoerd in de eerste drie maanden van dit jaar. (ISNA persagentschap van 22 sept. 2017).

Het aanhouden van werkende kinderen is zo’n afschuwelijke praktijk dat zelfs overheidsambtenaren en de media er tegen protesteren. Het is echter duidelijk dat deze protesten niet bedoeld zijn om de werkende kinderen te steunen, maar ui

t vrees voor de maatschappelijke reactie.

Onder hen die het programma aanvechten is Tahereh Pajouhesh, vicevoorzitter van de Vereniging van Kinderbescherming, een overheidsorgaan, die in haar interview met de door de overheid geleide website Rooydad wees op de aanhouding van deze kinderen, ze zei: “door het sluiten van fabrieken en kleine ateliers zullen kinderen op straat komen. Wanneer de gezinnen van werkende kinderen en hun leefomstandigheden uit het oog worden verloren zullen deze aangehouden kinderen worden vervangen door anderen. Om het probleem op te lossen zullen alle instanties moeten samenwerken en

wat er vooral moet gebeuren is een hervorming van de economische structuur”.

 

Ze legt dan uit hoe het programma kinderen beïnvloed “de kinderen zijn bang als ze worden aangehouden. Dit is een voorbeeld van kindermisbruik. We moeten ons

realiseren dat we met mensen te doen hebben. Kinderen zijn geen stenen die we neer kunnen leggen op een manier die ons goed lijkt. We volgen programma’s die gedoemd zijn om te mislukken en die niets tot stand zullen  brengen”

Het vroegere lid van de gemeenteraad van Teheran, Fatemeh Daneshvar, memoreert vroegere, slechte ervaringen en wijst op de samenwerking van de gouverneur en de gemeente van Teheran met wetshandhavers en andere belangrijke instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het programma. Ze zei: ” De reden voor deze mislukkingen is gelegen in het feit dat de infrastructuur om werkende kinderen op te vangen ontbreekt”

Ze wijst op de huidige stand van zaken in het programma, ze noemt het “de vicieuze cirkel van het oppakken van werkende kinderen”. (Uit: (Revolutionaire Garde) Fars nieuwsagentschap van 18 sept. 2017 Ondertussen publiceerde het door de overheid geleide Salamatnews op 23 september 2017 een artikel, getiteld:  ‘Stop politiepraktijken bijhet oppakken van werkendekinderen ’, hierbij werd de voorzitter van de Organisatie voor Bescherming van Kinderrechten, Motahareh Nazeri, aangehaald, die zei:  “Het programma voor het oppakken van kinderen is mislukt, we hebben te maken met een vicieuze cirkel. Met het slaken van kreten als ‘organiseren van straat- en werkende kinderen’ zijn  de organisatoren beland in een fase die meer lijkt op die van een arrestatieprogramma”.

De website van de overheid haalt dan Farshid Yazdani

aan, die wordt omschreven als een sociaal-

welzijn onderzoeker, hij zegt: “zij die verantwoordelijk zijn voor het hedendaagse programma maken gebruik van de meest verwerpelijke methoden (arrestatie, uitschakelen, etc.) om af te rekenen met een duidelijk omschreven onderwerp als kinderarbeid. Zulke maatregelen verdoezelen het vraagstuk, maar het probleem wordt op geen enkele manier opgelost, het wordt juist geschoven onder een maatschappelijk getint tapijt”.

Ondertussen wijst een lid van de gemeenteraad van Teheran, Bahareh Arwin, op de grote armoede van de gezinnen van werkende kinderen

en stelt zich teweer tegen de pogingen van de regeringsinstanties om deze kinderen te arresteren, hij zegt: ” welk deel van de gezinnen dwingt hun kinderen tot werk en doet dit voor de grap of vanwege kindermisbruik en welk deel doet dit omdat ze arm zijn of onder dwang”?         ( ISNA nieuwsagentschap,  24 september 2017).

Eerder probeerde Irans Welzijns Organisatie regelmatig om werkende kinderen op te laten pakken door veiligheidseenheden, maar al dat soort programma’s faalden omdat zij alleen gericht waren op arrestatie en onderdrukking van zulke kinderen. Omdat maatregelen van Irans Welzijns Organisatie en zijn medeplichtigen gericht zijn op aanhouding van werkende kinderen en niet op hun ondersteuning en alleen bedoeld zijn om de schijn op te houden en de catastrofale toestand te verbergen die door de armoede en het smerige regiem van de moellahs is veroorzaakt. Dus iedere keer als de regeringsinstanties werkende kinderen oppakken duurt het maar een klein poosje voor de straten in Teheran weer gevuld zijn met zulke kinderen.