10 oktober 2017 – SMV Het islamitische regime in Iran blijft  ingaan tegen de wereldwijde trend naar het afschaffen van de doodstraf en gaat door met zijn wrede executiepraktijken. Duizenden gevangenen in Iran worden bedreigd dor executie, waaronder politieke gevangenen en minderheden.

Op de Werelddag tegen de doodstraf, elk jaar op 10 oktober, herinneren mensenrechtenactivisten eraan dat de doodstraf een wrede en onmenselijke straf is, die het fundamentele mensenrecht op leven en waardigheid schendt.

Wij zetten ons in voor een onmiddellijke executiestop en de afschaffing van de doodstraf in Iran. We doen een beroep op de Europese Unie en de Raad van Europa, die herhaaldelijk hun vastbesloten afwijzing van de doodstraf in alle gevallen en onder alle omstandigheden hebben bevestigd, om doeltreffende maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat er een eind gemaakt wordt aan de executies in Iran.

Iraanse ballingen protesteren tegen de executies in Iran

Het islamitische regime in Iran blijft  ingaan tegen de wereldwijde trend naar het afschaffen van de doodstraf en gaat door met zijn wrede executiepraktijken. In verhouding met het bevolkingsaantal  is er geen land met meer executies dan Iran. Duizenden gevangenen in Iran worden bedreigd door executie, waaronder politieke gevangenen en minderheden.

“Nee tegen de executies! Executie is barbaars” Sholeh Pakravan (foto) is in Iran een van de meest prominente mensenrechtenactivisten die zich tegen de doodstraf inzetten. Haar dochter Reyhaneh Jabbari werd in oktober 2014 op 26-jarige leeftijd geëxecuteerd. De executie van de jonge vrouw veroorzaakte wereldwijd rouw en ontzetting. Sholeh Pakravan: “Ik roep alle mensen over de hele wereld op om ons te steunen in onze strijd tegen de doodstraf! Help alsjeblieft om deze dit barbaarse straf te elimineren!”

De onrechtvaardige rechterlijke macht in Iran, die fungeert als instrument van onderdrukking van het regime, velt dagelijks nieuwe doodvonnissen. De processen voldoen nooit aan de internationale wettelijke normen. In Iran worden mensen geëxecuteerd voor daden die volgens het internationaal recht geen misdrijf zijn en waar in geen geval de doodstraf voor geldt. Doodvonnissen zijn vaak gebaseerd op “bekentenissen”, die door marteling worden afgedwongen. Volgens VN-deskundigen komen de executiepraktijken van het regime in Teheran overeen met willekeurige en illegale executies.

Protest in Den Haag : stop executies in Iran!

Sinds de zomer van 2013 zijn volgens de Iraanse media en mensenrechtenactivisten in Iran onder het regime van president Rohani meer dan 3300 mensen geëxecuteerd. Onder de slachtoffers waren ten minste 80 vrouwen. Sinds januari 2017 zijn meer dan 450 executies bekend. Het niet officieel geregistreerde aantal in het geheim uitgevoerde zou executies kan nog veel hoger zijn. Nog steeds zijn er openbare executies, een terreurmiddel van het regime tegen de bevolking.

Genève: wake voor het VN-hoofdkwartier tegen de doodstraf in Iran

Stop executies van minderjarigen!

In Iran worden er ook nog steeds mensen geëxecuteerd die ten tijde van het misdrijf waarvan zij beschuldigd zijn minderjarig waren. De islamitische wetten van het regime in Teheran staan toe dat zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood veroordeeld worden. Dat is een duidelijke schending van de internationale wetgeving, die de executie van minderjarigen verbiedt, en het toont aan dat het regime de internationale rechten van kinderen minacht en schendt.

De 21-jarige gevangene Alireza Tajiki (foto), werd op 16-jarige leeftijd ter dood veroordeeld. Hij werd op 10 augustus in de zuid-Iraanse stad Shiraz geëxecuteerd – ondanks herhaalde interventies door mensenrechtendeskundigen van de VN, die verklaarden dat de doodstraf nooit op een kind mag worden toegepast, en erop wezen dat Tajiki herhaaldelijk werd gemarteld en geen eerlijk proces heeft gekregen.

In haar meest recente rapport zei de VN-mensenrechtenexpert Asma Jahangir over de executies in Iran o.a.:

“De speciale rapporteur blijft zeer bezorgd over het alarmerende aantal executies in het land, waaronder de terechtstelling van jongeren. Zij herhaalt haar oproep aan de regering om de doodstraf voor kinderen onmiddellijk en onvoorwaardelijk af te schaffen en een uitgebreide procedure op te starten om alle doodstraffen voor kinderen te wijzigen en te voldoen aan de normen van het jeugdrecht. De speciale rapporteur herhaalt ook haar oproep tot een moratorium op het toepassen van de doodstraf, het omzetten van de doodstraf voor drugsdelicten door sancties in overeenstemming met de internationale normen, evenals het afschaffen van openbare terechtstellingen.”

Protest in Londen

Tegenstanders van de doodstraf en mensenrechtenverdedigers in Iran worden vervolgd en gestraft

Iedereen die zich in Iran inzet om de executies te stoppen en de doodstraf af te schaffen, wordt vervolgd en tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld. Tegenstanders van de  doodstraf en mensenrechtenverdedigers worden door het regime vaak gecriminaliseerd wegens vermeende “bedreiging van de nationale veiligheid” of “verzet tegen de islam”. In Iran zijn echter steeds meer mensen betrokken bij de groeiende beweging tegen de doodstraf.

De mensenrechtenactiviste Atena Daemi (foto), die in Teheran in de  Evin gevangenis zit, werd tot zeven jaar veroordeeld wegens haar geweldloze verzet tegen de doodstraf. Dit betrof haar kritiek op het aantal executies, het verspreiden van informatie tegen de doodstraf en deelname aan bijeenkomsten bij gevangenissen uit solidariteit met de familie van gevangenen in de dodencel.

In Iran worden ook kunstenaars die zich bezighouden met de doodstraf gecriminaliseerd. Zo zit de schrijfster Golrokh Ebrahmi Iraee (foto) momenteel in de Evin gevangenis van Teheran. Ze zit een gevangenisstraf van zes jaar uit omdat ze een ongepubliceerd verhaal heeft geschreven over de wrede praktijk van het stenigen.

Genève: stil protest ter nagedachtenis van de slachtoffers