15 oktober 2017-De hulporganisatie ‘Open Doors’ vestigt de aandacht op het feit, dat in Iran Christen wegens hun geloof worden gearresteerd, bij verhoren worden mishandeld en in de gevangenis worden gemarteld. De vervolging van Christenen in het land gaat uit van het regime, dat de vernietiging van de Christelijke gemeenten tot doel heeft.

Zoals de Christelijke hulporganisatie Open Doors bericht, wordt de onderdrukking en vervolging van Christenen in Iran steeds scherper. In de afgelopen maanden zouden twaalf Christenen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 15 jaar. Christenen, die slechts hun wettelijk recht op het belijden van hun geloof uitoefenen, worden gearresteerd, bij verhoren mishandeld en in de gevangenis gemarteld. Ze worden bovendien bedreigd om over dat alles te zwijgen. De veroordeelden zitten voor een deel al vast, anderen zijn nog voorwaardelijk vrij.

 

In de afgelopen maanden werden in Iran twaalf Christenen tot gevangenisstraffen tot 15 jaar veroordeeld.

De Bondsregering en Duitsland als handelspartner hebben veel invloed op Iran en het Iraanse staatsbestel. Deze invloed zou moeten worden aangewend, om de toestand van vervolgde Christenen in het land te verbeteren, aldus Ado Greve van Open Doors. De Iraanse president Hassan Rohani heeft bij zijn eerste ambtsaanvaarding “meer vrijheden voor religieuze minderheden” in het vooruitzicht gesteld. Toch is het tegendeel het geval, voegde Greve daaraan toe.

Bekeerlingen uit de Islam

Bijna alle veroordeelden zijn bekeerlingen uit de Islam, zei men. Dit gegeven zou door de beleidsmakers voor migratie en vluchtelingen in de Bondsregering nauwkeurig moeten worden bezien. “Zij sturen in veel gevallen Iraanse vluchtelingen in Duitsland – eveneens bekeerlingen uit de Islam – terug naar het land van herkomst, omdat daar voor hen geen gevaar dreigt”, zo meldt de hulporganisatie.

Vooral het lot van de Iraanse pastoor Youcef Nadarkhani heeft in de afgelopen jaren voor ophef gezorgd. Na zijn overstap naar het Christendom dreigde in 2010 voor de pastoor terechtstelling wegens het stichten van een evangelische kerk. Dat leidde tot een internationale protestactie: in 2012 kwam Nardarkhani vrij, maar daarna werd hij steeds weer gearresteerd. In de zomer van dit jaar werd hij veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en aansluitend twee jaar verbanning. Tot dan was hij volgens mensenrechtenorganisaties voorwaardelijk vrij, maar nu is zijn lot onduidelijk.

Opheffing van huiskerken in Iran

De hulporganisatie Open Doors maakt ook melding van de systematische onderdrukking en opheffing van huiskerken in Iran. De vervolging van Christenen in het land gaat uit van de regering, maar niet minder van conservatieve religieuze groeperingen. Doel van het regime is het vernietigen van Christelijke gemeenten. De aanklacht tegen individuele Christenen luidt onder andere “bedreiging van de nationale veiligheid” en “organisatie van huiskerken”.