14 oktober 2017-SMV “Vandaag zijn vier landen verantwoordelijk voor 87 procent van de terechtstellingen”, verklaarde VN Secretaris Generaal António Guterres, met het oog op China, Saoedi Arabië, Iran en Irak. “Ik verzoek alle staten, die aan de barbaarse praktijk vasthouden: alstublieft, stop de executies.”

VN Secretaris Generaal António Guterres (foto) heeft alle lidstaten van de Verenigde Naties opgeroepen de doodstraf af te schaffen. “Voor de doodstraf is geen plaats in de 21e Eeuw”, zie Guterres naar aanleiding van de Internationale Dag tegen de Doodstraf, op 10 oktober in New York.

“Ik verzoek alle staten, die aan deze barbaarse praktijk vasthouden: alstublieft, stop de executies.” De straf werkt niet afschrikwekkend, verzacht niet het lot van slachtoffers en houdt het risico van gerechtelijke dwalingen in.

Den Haag: protest tegen de doodstraf in Iran. Het Islamitische regime gaat regelrecht in tegen de wereldwijde trend van afschaffing van de doodstraf en gaat door met de praktijk van wrede terechtstellingen.

De VN Secretaris Generaal toonde zich gelukkig dat 170 van de 193 lidstaten van de VN de doodstraf hebben afgeschaft of opgeschort. In 2016 is het aantal terechtstellingen met 37 procent afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.

In China werden de meeste doodstraffen voltrokken, gevolgd door Iran, Saoedi Arabië en dan Irak. Volgens de gegevens van de VN zijn deze vier landen verantwoordelijk voor 87 procenprocent van de terechtstellingen wereldwijd.