IRAN:1 november 2017-Fariba Kamalabadi, gevangene en religieus gewetensbezwaarde, vrijgelaten

Vicevoorzitter Arriaga prijst mevrouw Kalamalabadi’s “moed, gebaseerd op het geloof dat de Iraanse regering zo hard probeerde te onderdrukken.”

Washington D.C. – De Commissie van Internationale Vrijheid van Godsdienst van de VS (USCIRF) verwelkomt de vrijlating van de gevangen Iraanse religieus gewetensbezwaarde Fariba Kamalabadi, een van de leiders van Baha’i, de organisatie die bekend staat als ‘Yaran” (Vrienden in Iran). In 2008 werden alle zeven leiders gearresteerd en veroordeeld tot vrijheidsstraffen, op beschuldiging van spionage en “het verspreiden van propaganda tegen het regime”. Mevrouw Kamalabadi werd vrijgelaten nadat ze haar straf van tien jaar had uitgezeten. Dit volgde op de vrijlating in september 2017 van Mahvash Sabet, eveneens leider van Yaran, die ook werd vastgehouden in de Evin Gevangenis in Teheran. De andere vijf leden van Yaran zitten nog vast.

“Fariba is moeder, psycholoog, docente en vooral een Iraanse burger, aan wie alle rechten werden onthouden door een schaamteloze schending van haar vrijheid van godsdienst. Medegevangenen beschreven haar compassie en moed, gebaseerd op het geloof dat de Iraanse regering zo hard probeerde te onderdrukken”, zei USCIRF vicevoorzitter Kristina Arriaga, en pleitbezorger van zowel mevrouw Sabet als mevrouw Kamalabadi. “We verwelkomen haar vrijlating maar blijven vasthoudend voor de vrijlating van de andere leden van Yaran en alle Iraanse religieuze gevangenen.”

Vicevoorzitter Arriaga pakte de zaken van mevrouw Kamalabadi en mevrouw Sabet op als onderdeel van het ‘Religious Prisoners of Conscience Project’ van USCIRF. In dit project werken gecommitteerden voor de vrijlating van individuen, die gevangen zijn genomen vanwege hun geloofsovertuiging en –uitoefening, en het bestrijden van de wetten en het beleid die tot de vrijheidsstraffen leidden.

Sinds 1999 heeft USCIRF Iran aangewezen als een ‘land voor bijzondere aandacht’ (country of particular concern, CPC), vanwege de systematische, voortdurende en schrijnende schendingen van de vrijheid van godsdienst. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS nam de aanbevelingen over. Sinds de verkiezing van Rouhani in 2013 en zijn herverkiezing in mei 2017, is het aantal mensen uit gemeenschappen van religieuze minderheden, die in de gevangenis zitten vanwege hun geloof, toegenomen. Deze gevangenen zijn een bewijs voor de meedogenloze schending van internationale mensenrechtenverdragen die Iran heeft geratificeerd.

USCIRF voorzitter Daniel Mark verklaarde: “Deze maand zal Buitenlandse Zaken haar aanwijzing van CPC’s vrijgeven. USCIRF beveelt nog steeds aan Iran als CPC aan te wijzen, op grond van voortdurende en schrijnende schendingen van de vrijheid van godsdienst, gericht op niet alleen Baha’i’s, maar ook op Christelijke bekeerlingen, Soenitische en Soefi Moslims en dissidente Sjiitische Moslims. De regering van de VS moet stand houden voor de vrijheid van godsdienst van het Iraanse volk, en gebruikmaken van alle beschikbare middelen, waaronder bevriezing van tegoeden en het weigeren van visa aan de verantwoordelijken voor de schendingen.

Lees hier het hoofdstuk Iran uit het jaarverslag 2017 van USCIRF (Perzische vertaling)

###

De ‘U.S. Commission on International Religious Freedom’ is een onafhankelijke maatschappelijke commissie van de federale regering van de VS, de eerste in zijn soort in de wereld. USCIRF onderzoekt de feiten en omstandigheden rond schendingen van de vrijheid van godsdienst buiten de VS en doet beleidsaanbevelingen aan de President, de Minister van Buitenlandse Zaken en het Congres. Gecommitteerden van USCIRF worden benoemd door de President en het Presidium van beide politieke partijen. Voor een interview met een gecommitteerde, neem contact op met USCIRF op  [email protected] of John D. Lawrence, Directeur Communicatie ([email protected]/ +1-202-786-0611).