19 november 2017-Succes voor het internationale mensenrechtenwerk: de internationale druk op het regime in Teheran inzake mensenrechtenkwesties blijft toenemen. Het helpt het Iraanse volk doeltreffend dat de ogen van de wereld gericht zijn op de mensenrechtensituatie in het land.

De derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN, die belast is met mensenrechtenkwestie,  heeft op 14 november een nieuwe resolutie aangenomen waarin de wereldgemeenschap nadrukkelijk een beroep doet op het regime van Teheran om te stoppen met het schenden van de mensenrechten en met de executies in Iran. Ook Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk steunen de resolutie. Daardoor blijft de internationale druk op de machthebbers in Teheran inzake mensenrechtenkwesties toenemen. De resolutie zal in december definitief worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN.

Deze belangrijke resolutie is het resultaat van de aanhoudende inspanningen van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld. Het is een sterk signaal dat de internationale gemeenschap pleit voor concrete verbeteringen in de situatie in Iran. Het helpt het Iraanse volk doeltreffend dat de ogen van de wereld gericht zijn op de mensenrechtensituatie in het land.

De Canadese regering, die de resolutie heeft ingebracht, was ingenomen met het aannemen ervan. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland (foto) zei dat Canada en de internationale gemeenschap door deze resolutie hun steun voor het Iraanse volk tot uitdrukking hebben gebracht en een beroep hebben gedaan op de regering van Iran om te voldoen aan hun verplichtingen inzake de mensenrechten.

In een persbericht van de Canadese regering staat dat de resolutie het de internationale gemeenschap mogelijk maakt om eensgezind de aandacht te vestigen op de zorgwekkende situatie van de mensenrechten in Iran. Verslagen van de secretaris-generaal en de speciale rapporteur inzake Iran van de VN tonen aan dat de omvang en de ernst van de schendingen van de mensenrechten in Iran nog steeds extreem hoog is.

In de resolutie van de Verenigde Naties wordt de frequentie van het opleggen en het uitvoeren van de doodstraf in Iran “alarmerend” genoemd. Zorgwekkend is ook dat mensen op basis van afgedwongen bekentenissen worden geëxecuteerd en dat minderjarigen en personen die op het moment van hun vermeende misdrijf jonger dan 18 jaar waren ook tot de slachtoffers van executie behoren.

De Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN, die verantwoordelijk is voor mensenrechtenkwesties, heeft op 14 november de nieuwe Iran-resolutie aangenomen.

De VN roept het regime in Teheran op om door relevante wetgeving en in de praktijk ervoor te zorgen dat er geen foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende vormen van bestraffing worden toegepast. Verder eist men het stopzetten van de wijdverspreide systematische toepassing van willekeurige detentie, die ook tegen buitenlanders en personen met een dubbele  nationaliteit gericht is. De erbarmelijke situatie in de gevangenissen moet worden verbeterd en de noodzakelijke medische behandeling mag gevangenen niet langer worden ontzegd.

Het regime in Teheran wordt ook opgeroepen de wijdverbreide strenge beperkingen op het recht op vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering op te heffen en een eind te maken aan de intimidatie en vervolging van politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten, vrouwenrechtenactivisten en activisten voor de rechten van minderheden. De VN eist dat gevangenen, die in Iran willekeurig worden vastgehouden voor het legaal uitoefenen van hun rechten, worden vrijgelaten.

In de resolutie wordt aangedrongen op beëindiging van discriminatie en alle andere mensenrechtenschendingen tegen vrouwen en meisjes. Alle vormen van discriminatie van personen die behoren tot etnische, taalkundige of andere minderheden, moeten eveneens worden opgeheven.