De internationale bijeenkomst van Iraniërs in ballingschap en aanhangers van het Perzisch Verzet vond plaats in Parijs. Honderden voormalige bestuurders en politici, wetgevers en vooraanstaande personen uit meer dan 50 landen in vijf continenten, woonden de bijeenkomst bij.

Honderden internationale hoogwaardigheidsbekleders, voormalige politici en wetgevers worden verwacht op de Vrij Iran manifestatie 2018, terwijl het Iraanse volk de opstand tegen het Iraanse regime voortzet.

Internationale Grote Bijeenkomst 30 juni 2018 - Parijs

De deelnemers aan de Vrij Iran manifestatie in Parijs drukken hun steun uit voor de landelijk verspreide opstand van het Iraanse volk. Onder hen de marktkooplui die in verzet zijn gekomen tegen het corrupte beleid van het regime.

Meer dan 200 leden van het Britse parlement betuigden hun steun voor de Vrij Iran manifestatie 2018 en het verzet van het volk tegen het klerikale regime. Ze steunen ook het tienpuntenplan voor de toekomst van Iran, dat oproept tot de vestiging van een vrije, democratische en niet nucleaire republiek in Iran.

Internationale Grote Bijeenkomst 30 juni 2018 - Parijs

Tienpuntenplan voor de toekomst van Iran

  1. Naar onze mening is de stembus het enige criterium voor legitimiteit.
  2. Wij willen een pluralistisch systeem, vrijheid van partijen en vereniging. Wij respecteren alle individuele vrijheden.
  3. Wij hebben ons verbonden aan het afschaffen van de doodstraf.
  4. Wij hebben ons verbonden aan de scheiding van kerk en staat.
  5. Wij geloven in volledige gendergelijkheid op politiek, sociaal en economisch gebied.
  6. Wij geloven in bestuur door wetten en gerechtigheid.
  7. Wij zijn gecommitteerd aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en internationale verdragen en conventies.
  8. Wij erkennen privé-eigendom, privé-investeringen en de markteconomie.
  9. Ons buitenlandbeleid zal zijn gebaseerd op co-existentie, internationale en regionale vrede en samenwerking.
  10. Wij willen een niet-nucleair Iran.

Korte verslag

“Welkom bij de Vrij-Iran-2018 bijeenkomst” werd geopend door Mr. Alex Taylor, hij zei: “Dit is een van de grootste gebeurtenissen die door de Iraanse diaspora werd georganiseerd. Ik ben blij dat ik U welkom mag heten bij deze grootse gebeurtenis.”

Welkom bij de Vrij-Iran-2018 bijeenkomst
Daarna vertelde Mevr. Anette Burgdorf: “Ik ben erg blij dat ik hier voor U sta en kan zien hoe de “Vrij Iran” beweging leeft.”

Dr. Ramesh heette daarna de Iraanse mensen welkom in het Farsi.: “Wij komen hier bijeen op de 30-ste verjaardag van de massamoord.”

Hierna verschenen diverse afvaardigingen van overal uit de wereld op het toneel om hun solidariteit  met en hun steun aan de opstand in Iran te betuigen.

Afvaardiging van Iraanse juristen en experts

Afvaardiging van Iraanse juristen en experts

Kazem Kazerounian vertegenwoordigt de afvaardiging van Iraanse specialisten en professionals: “lk wil hier hulde betuigen aan het verzet in Iran en de verkozen president van Iran in ballingschap. Het Perzisch verzet vertegenwoordigt de enige hoop op vrijheid in Iran. De laatste paar dagen zagen we die opstand tegen de moellahs weer en die opstanden hebben zich zodanig verspreid dat het einde van de moellahs aanstaande is.”

“De digitale revolutie heeft de verandering aangejaagd. Democratische landen moeten beseffen dat zij Iran kunnen helpen via deze revolutie.”

Beste medeburgers, deze gebeurtenis is er om een vrij Iran te vieren. De recente gebeurtenissen hebben laten zien dat het Regime siddert en dat het verzet sterk is. Het liet zien hoe fout de inschatting van de theocratie was om de protesten in Iran te negeren. Deze protesten hebben geen precedent. De economie is ingestort, er is corruptie en de bezittingen van de bevolking zijn gestolen door het Regime.

De bevolking van Iran heeft maar één wens, de regering omverwerpen. Ze zeggen dat ze genoeg hebben van Khamenei en dat zij zijn Regime verwerpen. Het is duidelijk dat ze een verandering van Regime willen. Een werkelijke verandering van de macht kan worden verwezenlijkt door hen die al 40 jaar vechten voor democratie, tegen de sjah en tegen Khamenei. Het Iraanse Verzet wil die verandering in Iran en geluk brengen voor het Iraanse volk.

Massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen

Hierna werd een video vertoond over de massamoord van 1988 op 30000 politieke gevangenen, hoofdzakelijk leden van de voornaamste Iranese oppositie. De video toonde  de misdaden tegen de menselijkheid van het Regime. Het was indrukwekkend en ontroerend.

Een afvaardiging van Franse burgemeesters kwam op het toneel, zij werden vertegenwoordigd door Jean-Francois Legaret, Burgemeester van het 1st district van Parijs. Zij betuigden hun solidariteit met deze Vrij Iran bijeenkomst.

Legaret: “Aan alle eminente gasten vanuit de hele wereld, wij willen jullie welkom heten in Frankrijk, het land van de mensenrechten. We hebben besloten om het Iraanse verzet te steunen in zijn onvermoeibare inspanning om democratie in Iran te brengen. 40000 van ons hebben U de laatste jaren gesteund en we gaan hiermee door tot jullie overwinning. Het 10 punten plan, dat gebaseerd is op democratie en gelijkheid van geslacht, steunen wij van harte.”

“De opstanden in Iran, zoals wij die gezien hebben vanaf het begin van dit jaar laten zien dat er verandering in Iran op til is, zoals kan worden waargenomen door het Iraanse volk zelf, maar ook door de wereld. ”

Afvaardiging van het Europese Parlement en het Belgische Parlement

Afvaardiging van het Europese Parlement en het Belgische Parlement

Jérard Deprez, Europarlementariër, vertegenwoordigt de afvaardiging uit het Europese Parlement: “Het is belangrijk te weten dat dit een gemeenschappelijke strijd is, niet alleen voor de vrijheid van Iran, maar voor geloofwaardigheid van alle landen. Het is onze taak de Ashrafs in Iran te ondersteunen. Wij zijn de ‘Vrienden van Vrij Iran’- groep in het Europarlement. Meer dan 200 Europarlementariërs hebben de brief ondertekend, waarin een verandering naar democratie in Iran en elke demonstrant daarvoor wordt gesteund. Maar in Europa is dat niet overal de gang van zaken, De Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, zei onlangs nog dat er geen alternatief in Iran voorhanden is, maar we moeten de leugen ontzenuwen dat slagers in staat zijn tot hervormingen. “ Aan het Iraanse volk: “Jullie toekomst is onze toekomst, leven in vrijheid en solidariteit.”

Voordracht door Franse persoonlijkheden

Michele de Vaucouleurs, Frans parlementslid: “We weten dat er een verandering in Iran aankomt door de opstand van de massa’s, zoals dat door het gehele land en in de bazaars kan worden waargenomen. We hopen op een werkelijke democratie in Iran, die uitgaat van de scheiding tussen kerk en staat en die gelijkheid van geslacht voorstaat. Ik groet de Iraanse vrouwenbeweging. Democratie komt niet uit de hand van een enkeling, maar uit de handen van allen.”

Rudy Giuliani, vroeger burgemeester van New York City en tegenwoordig juridisch adviseur van de President van de VS

Rudy Giuliani, vroeger burgemeester van New York City

“Het is prachtig om hier terug te komen in een periode van grote importantie en meer hoop dan ooit te voren. Ik geloof dat het van werkelijkheidszin getuigt dat we het einde van het Regime aanschouwen. We hebben gezien dat de mensen de straat opgaan, tegen alle tegenwerking in, in zulke aantallen dat het Regime dreigt te bezwijken. Als dat gebeurt, staat de vrijheid voor de deur.”

“Het was al mogelijk 8 of 9 jaar geleden, maar mijn regering keerde toen zijn rug naar het Iraanse volk. Maar deze keer, in december, betuigde de president van de VS, in een tweet, zijn steun aan de demonstranten en zei dat de moellahs zouden verdwijnen.”

“Ik zeg tegen de landen die doorgaan met hun steun aan Iran, jullie betalen aan een overheid, die vrouwen en kinderen van hun rechten beroofd en de oppositie ter dood brengt. Hoeveel beter zijn jullie dan die terroristen?”

“We weten allemaal dat de Iraanse economie in een vrije val verkeert, dat is verschrikkelijk voor de bevolking van Iran, maar dat is de prijs die zij wel willen betalen, als het Regime verdwijnt. We moeten onze overtuiging niet laten varen. We moeten de druk erop houden. Europa moet zich schamen om het voortzetten van hun handel met Iran. Ik garandeer jullie dat de sancties alleen maar strenger zullen worden. Trump is niet van plan de vechters voor de vrijheid zijn rug te laten zien.”

“Hier zijn we getuige van een alternatief voor het Regime, een alternatief dat is gebouwd op democratie, mensenrechten en scheiding van kerk en staat. Dat is het, waarvoor de martelaren zijn gestorven.”

“De reden waarom Iran in een vrije val van zijn economie verkeert, ondanks de enorm grote bedragen die zijn overgemaakt, is dat de moellahs dat geld van het Iraanse volk hebben gestolen.”

Hij zei verder:  “ Wij allen zijn het erover eens dat de ayatollahs moeten worden vervangen door een democratische regering.”

Toespraak door Bill Richardson, vroeger Gouverneur van New Mexico

“Zijn jullie klaar voor een verandering in Iran? Zijn jullie klaar voor een verandering van het Regime in Iran? Zijn jullie klaar voor het einde van de dictatuur? We weten wat we lezen over watertekorten, geen vrijheid bij verkiezingen, executies, enorme politieke corruptie. Weet je waarom we dit lezen? Omdat het Regime zijn einde nadert.”

“Jullie zijn het die hebben gevochten tegen de moellahs en de Sjah, jullie vertegenwoordigen het podium van vrijheid en democratie. De macht aan jullie. Het einde nadert.”

Robert Torricelli, Senator van de VS van 1997 tot 2003; diende 14 jaar in het Huis van Afgevaardigden van de VS

Robert Torricelli

“Laat me dit volstrekt duidelijk maken, we staan hier als Republikeinen en Democraten, we hebben zo onze verschillen, maar we staan hier tezamen … om de vernietiging van de moellahs en hun einde mee te maken. Tot de moellahs: Laten we duidelijk zijn, jullie staan in de boksring van de geschiedenis. Wij staan naast de mensen die vechten voor vrijheid in de straten van Iran, jullie staan voor het verdedigen van beperking van de vrijheid. Er zal er één winnen, er zal er één verliezen, maar ik reken op ons. Tot hen in de straten van Teheran: een Iraniër zijn betekent nog steeds dat je welvarend kunt zijn, vrijheid kunt kennen en dat je een toekomst hebt. Spoedig zijn jullie allemaal vrij.”

Toespraak door Newt Gingrich, vroeger de  Speaker van het Huis van Afgevaardigden

Newt Gingrich, vroeger de Speaker van het Huis van Afgevaardigden

“Ik wil jullie bedanken voor jullie komst naar hier, de bereidwilligheid van zovelen om van zoveel plaatsen naar hier te komen laat zien dat er veel steun is voor Vrijheid in Iran. ”

“Laat me jullie er ook aan herinneren hoeveel er veranderd is in de laatste twee jaar, van een regering die zich zelf bedroog met de mogelijkheden van het Regime, tot één die Iran stevig aanpakte. De VS zal met meer sancties komen tot het Regime opstapt.”

“We schamen ons voor de Europese overheden, die blijven werken met het Regime en staan erop dat zij zich weer bij de sancties aansluiten. Ons doel is niet om met onderhandelen te beginnen, we zijn voor een vrij en democratisch Iran.”

“Als dit soort regimes beginnen in te storten, dan blijkt dat corruptie het hele systeem nog kwetsbaarder maakt. Het ongelooflijk wat jullie allemaal doen.”

“Het is nodig dat we het Iraanse volk laten zien dat we aan hun kant staan en aan de goede kant van de geschiedenis. Menselijke wezens willen overal zich zelf regeren. Ik geloof dat de dag van vrijheid zal aanbreken, het is betaald met het bloed van patriotten.”

…”Ik kijk naar de dag uit waarop deze bijeenkomst kan worden gehouden in Teheran, in een vrij land.”

Afvaardiging uit Canada geleid door John Baird, vroeger Minister van Buitenlandse Zaken van Canada

John Baird, vroeger Minister van Buitenlandse Zaken van Canada

“We komen hier samen om een verandering van de macht in Iran te steunen. We moeten de bevolking van Iran niet negeren, noch hun verlangen naar een wisseling van de macht. De tijd is gekomen om naast de bevolking van Iran te gaan staan en hen steunen in hun zoektocht naar vrijheid en democratie. Het wordt tijd dat de moellahs opstappen.”

Toespraak door Stephen Harper, vroeger premier van Canada

Stephen Harper, vroeger premier van Canada

“Ik ben erg blij dat ik mij vandaag kan aasluiten bij de wens voor het einde van het Regime. Ik ben blij dat ik vandaag de bevolking van Iran kan vertellen niet wie hun overheid moet zijn, maar dat zij vrij zijn om die te kiezen. Ik hoop op vrijheid en democratie in Iran.”

“Iran wordt geregeerd door wrede en tirannieke moellahs, een Regime dat staat voor alles wat slecht is in Iran. Toen ik nog premier was, waren we streng voor dat Regime, we wezen hen aan als sponsor van het terrorisme, we sloten de ambassade in Teheran en ondersteunden acties van de VN tegen hen. ”

“Het Regime is niet op zoek naar vrijheid of vrede en we moeten oog hebben voor de toenemende protesten van de bevolking in Teheran. Natuurlijk gaat het Regime door met het uitbouwen van zijn invloed in het Midden-Oosten, het bouwen van raketsystemen en het onderdrukken van zijn bevolking.”

“We weten dat het geld dat doorgesluisd is naar het Regime de moellahs heeft verrijkt, niet de bevolking en dat deze moellahs niet in vrede willen leven. Een aantal lieden in het Westen ontkent dit, maar wij treden er tegen op.”

“Geef de hoop op een vrij Iran niet op. Jullie hebben vele vrienden die een Vrij Iran steunen, een Iran dat binnenkort zal verschijnen. Houdt het gevecht vol! ”

Taylor Bernard Kouchner, de vroegere Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk

Taylor Bernard Kouchner, de vroegere Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk

“Er bestaan politieke tegenstellingen, zoals we hoorden van de Amerikaanse en Canadese afvaardigingen. Europeanen zijn het niet altijd eens met onze Amerikaanse vrienden, maar we zijn het er wel over eens dat wij de Iraanse bevolking steunen in hun strijd voor vrijheid en wij staan naast jullie in jullie komende strijd.”

“Ondanks het feit dat een aantal Europese leiders er nog niet aan toe zijn om de ‘Nuclear Deal’ ter zijde te schuiven, zijn ze het wel eens met het feit dat de Iraanse bevolking bevrijd moet worden van de moellahs en de theocratie en een werkelijk democratisch bestuur kan opzetten. Blijf dapper en jullie zullen worden gesteund door Europa.”

Toespraak door rechter Michael Mukasey, vroeger Advocaat Generaal van de VS en door rechter Louis Freeh, vroeger directeur van de FBI

Rechter Michael Mukasey: “Eindelijk staan de sterren zo dat het Regime van de moellahs wel moet vallen. We zien dat de economische en politieke ineenstorting overeenkomt met het morele verval dat er altijd al was. We hopen dat de moellahs zullen vallen, maar we moeten ons blijven inzetten. ”

Louis Freeh, vroeger directeur van de FBI: “Voel je de wind van de verandering waaien over Iran? Jullie zijn het volk dat deze wind laat waaien. We weten dat deze wind  en de kracht tot verandering onomkeerbaar is en uitgroeit tot een logisch einde.”

“Het Regime heeft terrorisme over de hele wereld verspreid – dat is niet veranderd – . Wat er veranderd is? Dat is de bevolking van Iran en hun protest.”

“Tot de vrijheidsstrijders in Iran, wij steunen jullie, we zijn er voor jullie, we staan versteld over jullie dapperheid, we kunnen satellieten verplaatsen om jullie te helpen, we kunnen ondernemingen sluiten door secundaire sancties. We kunnen het gevecht niet aangaan zoals jullie kunnen, maar we zullen helpen.”

“Tot de moellahs: Jullie worden voor het gerecht gesleept.”

Toespraak van Paria Kohandel

“Welkom aan de ondersteuners van het verzet en de vaandeldragers van dat verzet. Ieder van ons is pas uit Iran vertrokken. Na 39 jaar ons voorgelogen te hebben ….. Het Regime is wanhopig in de weer om zich aan zijn laatste strohalmen vast te klampen om aan de macht te blijven, maar wij zetten ons in om te vechten voor de vrijheid. ”

“Ieder van ons heeft geleden onder, of is getuige geweest van de misdaden van het Regime, maar we zullen vechten tot het Regime verdwenen is. Het lot van de moellahs ligt in de handen van een ieder van ons. We zullen doorgaan met het vechten voor een Vrij Iran…. Wij zijn de cellen van het verzet in Iran en de zon van de vrijheid zal binnenkort in Iran opgaan.”

Optreden: De dans van de Leeuw en de Zon in Persepolis.

“Leeuw en Zon, het symbool van Iran, dat uit de vlag werd verwijderd door de moellahs. De dans werd opgevoerd door een groot aantal kinderen, die dansten in de kleuren van de Iraanse vlag, groen, wit en rood.”

Toespraak van Philippe Douste-Blazy

Functionaris bij de VN en vroeger een Franse, centrum rechtse politicus: “Het Iraanse volk wil vrijheid en democratie”

 

Afvaardiging uit het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door leden van het parlement

Afvaardiging uit het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door leden van het parlement

David Amess: “In ons land genieten we vele vrijheden en we willen dat de Iraanse bevolking die vrijheden ook krijgt. We komen hier om jullie te steunen in de wens voor een Vrij Iran. We staan hier samen met een ieder van jullie en we zijn er zeker van dat deze boodschap ook in Teheran zal aankomen en dat de moellahs er van schrikken. We zijn hier gekomen om te zeggen dat wij jullie ter zijde staan in jullie strijd voor een betere toekomst en we zullen dat blijven doen tot Iran vrij is.”

Theresa Villiers: “lk wil de aandacht vestigen op de Iraanse vrouwen die er zoveel voor over hebben om deel te nemen aan de protesten. Dat zijn de vrouwen die dapper tegenover de veiligheidstroepen staan en scanderen ‘weg met de moellahs’. lk sluit mij aan bij jullie roep om vrijheid voor Iran. Laten we allen hopen dat mevr. Rajavi haar tien-punten plan ten uitvoer kan brengen.”

Afvaardiging uit het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door leden van het parlement

Matthew Offord: “Eerder dit jaar zagen we in Iran een lichtpuntje van hoop. Wij moeten de stem van de Iraanse bevolking vertolken. Die mensen, zoals wij, die een alternatief willen voor de moellahs. Maar dat zal niet vanzelf gaan en ik prijs mevr. Rajavi, die de wereld laat zien dat een vrij, democratisch en seculier Iran mogelijk is. We komen terug in Teheran.”

Roger Godsiff: “We zijn solidair met de dappere bevolking van Iran, die opstond tegen de ayatollahs. Het wordt langzamerhand tijd voor een verandering en we moeten ons bij de Verenigde Staten voegen, die de wens voor vrijheid en democratie in Iran erkennen. We moeten het Regime aanmerken als een terroristische entiteit, dat nooit deel mag uitmaken van het Midden-Oosten..”

Afvaardiging uit Italië en San Marino

Giulio Terzi, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken van Italië: “We zijn dichtbij een Vrij Iran…”

“We weigeren om in de val te lopen, die het Regime voor ons opstelt. Een groot deel van de Italiaanse geschiedenis laat zien dat wij de kant kiezen van het Iraanse volk en daarom staan wij aan de goede kant van de geschiedenis. 38 Italiaanse senatoren hebben de boodschap, om de Iraanse bevolking te steunen, ondertekend.”

Senator Roberto Rampi: “Jullie gevecht om een Vrij Iran is ook ons gevecht. Dat was het doel van zovele martelaren, die hun leven gaven om dit doel te bereiken. We zullen ons hen herinneren. Een vrij Iran zal stabiliteit brengen in de hele regio en in de hele wereld. Nu is Iran gevaarlijk en het destabiliseert de wereld. Vandaag zijn we hier, naast jullie, en we bedanken jullie voor jullie strijd. Lang leve een Vrij Iran.”

Afvaardigingen uit andere Europese landen

Eduard Lintner, vroeger staatsecretaris van Binnenlandse Zaken van Duitsland: “lk bewonder jullie standvastigheid en ik hoop dat jullie strijd tot de overwinning leidt. Het Regime probeert op allerlei manieren de oppositie te verpletteren, maar de wereld ziet dat de mensen terugvechten tegen het Regime. Het Regime berooft het volk en we moeten inzien dat matiging geen optie is. Het Iraanse Regime moet voor het gerecht worden gebracht vanwege het destabiliseren van de regio. We steunen de strijd voor de vrijheid.”

Martin Patzelt, Lid van de Duitse Bondsdag: “De tijd van de dictatuur in Iran is verstreken…..

Marcin Swiecicki, Lid van het Poolse parlement: “lk geloof dat Iran zichzelf zal bevrijden van de moellahs….. We moeten ophouden met de politiek van verzoening en het Iraanse verzet steunen.”

Lars Rise, Voorzitter van het Noorse Comité van Vrienden van een Vrij Iran: “We bewonderen een ieder van U, de dappere mensen, die deelnamen aan de opstand…. Dat wat we het verzet noemen is de sterkste democratische beweging in de gehele wereld. Dit verzet heeft de mogelijkheid om mensenrechten en democratie in Iran te brengen, maar ook meer veiligheid in de regio. U bent die beweging en de acties van het Regime tegen U bewijzen hoe bang zij zijn.”

Toespraak van Ad Melkert, vroeger leider van de Nederlandse Arbeiderspartij (PvdA) en Speciaal Afgevaardigde van de VN

Toespraak van Ad Melkert, vroeger leider van de Nederlandse Arbeiderspartij (PvdA) en Speciaal Afgevaardigde van de VN

Ad Melkert: “lk ben er trots op dat door de inspanningen van de VN, waarvan ik deel uitmaakte, het mogelijk was een deel van de oppositie naar Albanië te verhuizen. lk steun de NCRI in hun streven naar vrijheid in Iran. lk sluit me bij jullie aan in de overtuiging dat de dictatuur ten onder zal gaan aan zijn interne tegenstellingen en dat alle Iraanse burgers kunnen genieten van de vrijheid, de wisseling van de macht in Iran ligt binnen bereik.”

“Jullie beweging laat zijn sporen achter, ver buiten jullie land, omdat de roep om mensenrechten een wereldwijde is.”

“De geschiedenis leert dat het lang kan duren voor er gerechtigheid geschiedt. Maar MEK streeft daarnaar en daarom zal Iran eens weer het toneel van de vrijheid zijn, dan zal de wereld een betere plaats zijn geworden.”

Optreden van de Perzische zanger in ballingschap Gisi Shakery.

Optreden van de zanger en ex-politieke gevangene Marjan

Er wordt een video vertoond van tientallen protestbijeenkomsten in Iran op 25 juni. Dappere mensen scanderen: “Dictators verdwijn” en “Moellahs rot op”

Toespraak van Frances Townsend, vroeger assistent van de president van de VS inzake Veiligheid en Contra-terrorisme

“De geschiedenis leert ons dat vrouwen deze beweging hebben gedragen. We kunnen dat vandaag de dag zien in Teheran, waar vrouwen in opstand komen in weerwil van de pijn die zij leiden. lk zeg tot de jonge vrouwen in het gehoor: Jullie moeders hebben gevochten, maar jullie zijn de rozen van de toekomst.”

Toespraak van Ingrid Betancourt, vroeger senator en presidentskandidaat in Columbia

“Sinds December … de moed en de offers van hen die vechten in de straat zullen deze opstand in een overwinning doen verkeren. Tot de duizenden vrouwen die de opstanden in Iran leiden, tot de miljoenen mensen, die in gijzeling worden gehouden zeg ik, wij staan naast jullie bij elke stap op de weg naar democratie, totdat jullie eindelijk vrij zijn.”

Toespraken door de afvaardiging van Vrouwen

Rama Yade, vroeger Minister van Mensenrechten in Frankrijk: “Tot de vrouwen van het verzet, we voelen de wind van de protesten in Iran en de vrouwen in Iran hebben ere en nieuwe dimensie aan gegeven.”

Ranjana Kumariz activiste voor gelijkheid in India: “Vrouwen in Iran willen geen hervormingen van het Regime, maar een wisseling van de macht. Het Regime is gewaarschuwd en hun dagen zijn geteld. De Iraniërs zijn vast besloten en hebben openlijk zich verklaard tot een democratische overheid in Iran”

Maria Candida Almeida, plaatsvervangend Advocaat Generaal en vroeger Advocaat Generaal van Portugal: “Alle Iraniërs, die wegens gewetensbezwaren zijn gevangen gezet, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. De Iraanse bevolking verdient de steun van alle mensen, die van de vrijheid houden.”

Riad Yassine, ambassadeur van Jemen in Frankrijk, vroeger minister van Buitenlandse Zaken van Jemen

“lk zou graag de warme groeten overbrengen van de president van Jemen, die op dit ogenblik in zijn land strijdt tegen de groepen , die gesteund worden door lran…, We zullen er alles aan doen om een eind te maken aan de inmenging van het Iraanse regime in ons land. We kunnen ons niet stil houden. De milities, die ondersteund worden door lran doden onschuldigen. Het Iraanse regime ondersteunt de milities met militaire en financiële middelen. ”

Toespraak van Salman Al-Ansari

Salman Al-Ansuri is de oprichter en president van de in Washington DC gevestigde Saudi American Public Relation Affairs Cagnmittee (SAPRAC). Hij is een Saudi schrijver en commentator, Hij is gespecialiseerd in strategische en politieke communicatie en een frequente gast van het Al Arabiya TV- kanaal en andere internationale media zoals CNN en CNNArabic. Hij wordt verschillende malen aangehaald in het WallStreet Journal, de Washington Post, de Financial Times en de New York Times. Naast zijn moedertaal Arabisch, spreekt hij vloeiend Engels en Spaans. Hij heeft een graad in Communicatie wetenschappen van de Universiteit van Saint Louis

“lk kom uit een land van gematigdheid en vrede. Laat me U alstublieft gelukwensen door U een boodschap van vrede over te brengen. U laat het ware gezicht van lran zien. Gedurende uw heldhaftige geschiedenis van 53 jaar is er al sprake van onderdrukking in lran. We hadden nooit gedacht dat het zover met lran zou komen, met een Regime dat zijn mensen vermoord. Zij die zich nu stil houden moeten zich schamen. Vandaag vieren we de overwinning van beschaving en vrede voor lran.”

Deze grote internationale bijeenkomst werd besloten met een film waarin de recente gebeurtenissen werden getoond.

Met protesten uit Khoramshar, waar de mensen bij 48 oC geen water hebben om te drinken. De film liet zien dat de demonstranten slogans tegen het Regime scandeerden “Weg met de dictators”

Daarna betraden Iraanse jeugd afvaardigingen het toneel om luide aan te kondigen dat:

Ons hart klopt voor de mensen in Iran
Wij moeten hier hun stem vertolken en
Iran zal vrij zijn


Cry for Freedom

IranRegimeChange

Dance

Dance

Internationale Grote Bijeenkomst 30 juni 2018 - Parijs