15 augustus 2018 In de stad Karaj, in de buurt van Teheran, werd op 3 augustus de 26 jarige Reza Outadi tijdens een demonstratieve optocht neergeschoten. Mensenrechtenorganisaties wijzen de milities van het regime aan als de verantwoordelijken voor de dood van de demonstrant.

Begin augustus waren er in meerdere Iraanse steden protesten door duizenden mensen tegen de politiek van het Teheraanse regime en de onderdrukking.  Het regime zette massief milities en gardisten in om de protesten neer te slaan. Zij ageerden met waterkanonnen, traangas en brute inzet van knuppels tegen de demonstranten, die zich verzamelden voor vreedzame demonstraties.

Gewonde demonstranten in de stad Karaj

 

Volgens verklaringen van mensenrechtenverdedigers schoten troepen van het regime zowel met rubberkogels als met scherpe ammunitie op demonstranten. Meerdere steden melden gewonde demonstranten. In de stad Karaj werd de 26 jarige Reza Outadi (foto) op 3 augustus tijdens een demonstratieve optocht doodgeschoten. Mensenrechtenorganisaties houden de milities van het regime voor de dood van de demonstrant verantwoordelijk. De milities worden bij demonstraties vaak ingezet in burgerkleding en dragen wapens of knuppels.  De familie van Reza Outadi werd door de regime-politie gedwongen hun dode zoon in alle haast onder zware bewaking te begraven.  Amnesty International heeft een onmiddellijk en onafhankelijk onderzoek naar de dood van Reza Outadi geëist.

 

Regime-milities in burger arresteren in Teheran een demonstrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amnesty International berichtte op 8 augustus over massa-arrestaties na de protesten in Iran en riep het Teheraanse regime op alle gevangenen vrij te laten, die alleen wegens hun deelname aan vreedzame demonstraties vastgehouden worden. Volgens verklaringen van de mensenrechtenorganisatie zijn tientallen families op zoek naar de verblijfplaats van hun opgepakte familieleden en krijgen ze geen informatie van het bestuur.

Protestoptocht in de stad Karaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amnesty bericht dat onder de gearresteerden zich ook de mensenrechtenactivist Nader Afshari bevindt, die op 1 augustus in Karaj werd opgepakt en in een geheime strafinrichting van de geheime  dienst gevangen wordt gehouden. De mensenrechtenverdediger werd eerder al op 1 februari 2018 gearresteerd  en daarna meerdere weken in de Teheraanse Evin gevangenis opgesloten. Wegens zijn inzet voor de mensenrechten dreigt voor hem een gevangenisstraf van meerdere jaren.

Veel van de gearresteerden, zegt Amnesty International, worden gevangen gehouden in gevangenissen, die berucht zijn wegens folteringen en mishandelingen. Gezien het feit dat in de afgelopen maanden  gevangenen in de gevangenis de dood hebben gevonden, is er een gegronde reden voor zorgen om de lichamelijke integriteit van de gearresteerden. Volgens berichten zijn 50 vrouwen, die aan de burgerprotesten meegedaan hebben, naar de Shahr-e-Rey gevangenis in de Teheraanse voorstad Varamin gebracht, die berucht is wegens de zeer mensonwaardige omstandigheden.

Amnesty International verlangt onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle personen die gevangen gehouden worden, alleen op grond van deelname aan vreedzame demonstraties of vanwege ondersteuning van de protesten of het uiten van kritiek op het regime. Alle gearresteerden moeten beschermd worden tegen foltering en mishandeling en contact met hun familie en rechtsbijstand krijgen.