Trevor Bateman

We beginnen met William Shakespeare, de fameuze Engelse dichter.

Niettegenstaande woorden nooit volledig kunnen zeggen wat iemand voor ons betekent, kan taal toch het middel zijn om troost, hoop en bezieling over te brengen bij de dood van een geliefde mens.

Hamlet: “Thou know’st ’tis common; all that lives must die, Passing through nature to eternity.”
(Act I, Scene II, Line 73)

(“U weet het, ‘t is algemeen bekend, alle levenden moeten sterven, Door tijdelijkheid naar eeuwigheid.”)

Ons hart werd vervuld met droefenis toen we hoorden dat één van onze waardevolle en dierbare vrienden, de heer Trevor Bateman, was heengegaan.
Een groot mens met vele grote menselijke waarden. Gedurende tientallen jaren steunde hij ons in verschillende belangrijke projecten in een erg moeilijke tijd.
Ondanks zijn verlies zullen we altijd zijn gepassioneerde aanwezigheid blijven voelen en zullen wij hem blijven herinneren.

De werkelijke betekenis van deze belangrijke mensen in de donkere tijd van de dictatuur zal des te meer zijn waarde krijgen als de bevrijding van Iran daar is.

We bewijzen de laatste eer aan deze prachtige man en drukken ons medeleven uit aan zijn verwanten in het Uk en in Nederland. Wij delen hun verdriet over dit verlies.

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV)