Zeinab Sekaanvand trouwde op haar 15-de. Toen ze 17 was, werd ze gearresteerd, daarna ter dood veroordeeld en op haar 24-ste terechtgesteld. Wereldwijd hebben verdedigers van mensenrechten deze wrede,  en volgens internationale regels verboden, executie veroordeeld.

De 24-jarige Iraanse, Zeinab Sekaanvand (foto), werd op 2 oktober in de gevangenis van de stad Urumieh, in het noordwesten van Iran, terechtgesteld. Hiermee negeerde het regime in Teheran opnieuw alle internationale oproepen om het leven van deze jonge vrouw te redden en overtrad daarmee ook alle internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten. Deze wetgeving verbied, zonder uitzonderingen, de toepassing van de doodstraf op personen, die bij het begaan van de daad waarvoor zij worden aangeklaagd, nog geen 18 jaar oud zijn.

Zeinab Sekaanvand trouwde toen zij 15 was met een man, die haar zowel lichamelijk als geestelijk mishandelde. Op haar 17-de werd zij ervan beschuldigd dat zij haar man gedood zou hebben en gearresteerd. Haar werd de toegang tot een raadsman ontzegd en zij werd tijdens haar detentie door mannelijke bewaarders gefolterd en over haar hele lichaam geslagen. Hoewel zij haar onschuld volhield werd zij ter dood veroordeeld.

De gevolmachtigde voor mensenrechten van de Duitse regering, Bärbel Kofler, heeft al op 12 oktober 2016 het stopzetten van de executie geëist. Ze verklaarde toen: „De dreigende terechtstelling van de jonge Iraanse Zeinab Sekaanvand Lokran vervult ons met grote zorg.“

Zeinab Sekaanvand Lokran was, op het ogenblik dat zij beschuldigd werd, pas 17 jaar oud. Er bestaat gerede twijfel aan een eerlijke rechtsgang bij haar proces.

Zowel het VN-verdrag over de Rechten van het Kind, als internationale verdragen over burger- en politieke rechten, die allen door Iran zijn geratificeerd -,  verbieden de terechtstelling van mensen, die op het ogenblik van de daad minderjarig zijn.

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland wijst de doodstraf in alle omstandigheden af. Als Iran Zeinab Sekaanvand Lokran terechtstelt, dan wordt dit als een onacceptabele breuk in het volkenrecht beschouwd. “Ik doe met nadruk een beroep op de Iraanse justitiële autoriteiten om de op handen zijnde terechtstelling niet te voltrekken en voor Zeinab Sekaanvand Lokran een eerlijk proces mogelijk te maken– zonder uitvoering van de doodstraf.“

Verdedigers van mensenrechten hebben de wereldgemeenschap opnieuw opgeroepen om zich nadrukkelijk in te zetten, zodat het regime in Teheran zich aan de internationaal geldende mensenrechtenwetgeving houdt. In geen land ter wereld werden in de afgelopen jaren zoveel minderjarigen ter dood veroordeeld en terechtgesteld als in Iran. Deze voortdurende minachting van het volkenrecht kan niet worden geduld. De Europese Unie, in het bijzonder, die veelvuldig en in alle omstandigheden de uitvoering van de doodstraf heeft afgewezen, heeft de plicht efficiënte maatregelen te treffen, opdat er een einde komt aan de executies in Iran.