Michelle Bachelet gaf uiting aan haar ernstige verontrusting over de terechtstelling van de jonge Iraanse Zeinab Sekaanvand, die als minderjarige werd veroordeeld tot de doodstraf. Het regime in Teheran negeert en schendt met zijn praktijk van terechtstellingen de internationaal geldende kinderrechten.

De recent benoemde VN Mensenrechtencommissaris, de voormalige Chileense President Michelle Bachelet, heeft de terechtstelling van Zeinab Sekaanvand scherp veroordeeld. De jonge vrouw, die als minderjarige werd veroordeeld tot de dood, werd op 2 oktober in de gevangenis in de noordwest-Iraanse stad Urumieh terechtgesteld.

De islamitische wetten van het regime staan toe, dat zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens worden veroordeeld tot de doodstraf. Daarmee verwijdert het regime zich van de internationaal geldende wet- en regelgeving inzake de mensenrechten. Die verbiedt onvoorwaardelijk de toepassing van de doodstraf tegen personen die tijdens het begaan van de daad waarvan ze worden beschuldigd, nog geen 18 jaar oud waren.

Zeinab Sekaanvand trouwde op de leeftijd van 15 jaar met een man, die haar fysiek en psychisch mishandelde. Toen ze 17 was werd ze beschuldigd van het doden van haar echtgenoot en gearresteerd. De toegang tot een advocaat werd haar ontzegd en ze werd in gevangenschap door manlijke gardisten gemarteld en over haar hele lichaam geslagen. Hoewel ze haar onschuld betuigde, werd ze ter dood veroordeeld.

De VN Mensenrechtencommissaris toonde zich zeer verontrust over de terechtstelling en riep het regime in Teheran op, zijn volkenrechtelijke verplichtingen na te komen en de toepassing van de doodstraf tegen minderjarigen te stoppen. De doodstraf zou in zijn geheel moeten worden afgeschaft.

Michelle Bachelet wees erop dat in Iran nog tientallen andere minderjarige ter dood veroordeelden gevaar lopen om te worden terechtgesteld. Minstens vijf minderjarige verdachten zijn in 2018 al ter dood gebracht.

Tot de in 2018 terechtgestelde jonge gevangenen, die op het moment van de hen ten laste gelegde daad tussen 14 en 17 jaar oud waren, behoren Mahboubeh Mofidi, Ali Kazemi, Abolfazi Sharahi und Zeinab Sekaanvand (op de foto v.l.n.r.).