In zijn nieuwe bericht documenteert Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres voortdurende zware mensenrechten overtredingen onder het Teheraanse Regiem. Hij beklaagt zich erover, dat in Iran nog steeds minderjarigen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd worden, hoewel dat naar Internationaal Recht verboden is.

Bij aanvang van de 73-ste Algemene Vergadering heeft Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres eind september zijn half-jaar verslag over de Mensenrechten situatie in Iran gepubliceerd.  Het verslag documenteert voortdurende zware Mensenrecht overtredingen onder het Teheraanse Regiem, waaronder het hoge aantal executies, inclusief executies van minderjarigen, het gebruik van foltering en mishandeling als ook wijd verbreide fouten tegen het recht op een eerlijk en rechtschapen behandeling, zoals een hoge mate van discriminatie van vrouwen en religieuze en etnische minderheden in Iran.

De VN-Secretaris-Generaal wijst in zijn bericht op de vervolging en onrechtmatige gevangenneming van mensenrecht verdedigers en vreedzame demonstranten in Iran. Alleen al gedurende de protest demonstraties  in december 2017 en januari 2018 zijn volgens berichten van de staatsmedia bijna 5000 mensen gevangen gezet.

António Guterres eist dringend van het Iraanse Regiem om te garanderen dat mensenrechtenverdedigers, advocaten, journalisten en milieubeschermers hun werk kunnen doen, zonder angst voor gevangenneming en strafvervolging. Hij eist verder, dat allen die alleen vanwege vriendschappelijke uitoefening van hun recht op vrije meningsuiting gevangen zitten, direct worden vrijgelaten.

Met grote bezorgdheid stelt de VN-Secretaris-Generaal in zijn bericht vast, dat in Iran ook jeugdige en jonge volwassenen geëxecuteerd worden, die voor misdaden ter dood veroordeeld worden, die zij voor hun achttiende jaar begaan hebben.

Zowel de VN-conventie over de rechten van het kind als ook het internationale verdrag over burgerlijke en politieke rechten, die beiden door Iran zijn geratificeerd, verbieden zonder uitzondering de toepassing van de doodstraf tegen personen , die bij het begaan van hun beschuldigde daad  nog geen 18 jaar zijn.

Toch volhardt het Teheraanse Regiem nog steeds in het ophangen als doodstraf van minderjarigen en verstoot daarmee de wereldwijd geldige Mensenrechtenwetgeving. In geen land ter wereld werden er in de afgelopen zoveel minderjarigen geëxecuteerd als in Iran.

Sinds begin van het jaar 2018 is een toename van zulke executies vast te stellen. De VN-Secretaris-Generaal noemt in zijn bericht de namen van vier gevangenen, die in 2018 geëxecuteerd zijn, namelijk Mahboubeh Mofidi, Amir Pourjafar, Ali Kazemi und Abolfazi Sharahi, die ten tijde van hun ten laste gelegde misdaad tussen 14 en 16 jaar oud waren. António Guterres klaagt bovendien over de gruwelijke behandeling van gevangenen in het doodstraject , die gelijk staat aan foltering. De ten tijde van zijn executie 19-jarige Abolfazl Sharahi (Bild) werd gedurende zijn gevangenschap vier maal gefolterd, ter voorbereiding op zijn executie in eenzame opsluiting. De executie werd steeds weer uitgesteld, tot zij uiteindelijk op 27 juni 2018 in de gevangenis van de centraal in Iran gelegen stad Ghom werd voltrokken.

De executie van Abolfazl Sharahi werd internationaal scherp veroordeeld, ondermeer door de Europese Unie en de VN-Hoge Commissaris voor mensenrechten, die van het Iraanse Regiem op 28 juni 2018 eiste om de executie van minderjarigen voor eens en altijd te stoppen.  Enkele van de ongeveer 85 jongeren in Iraanse dodencellen kunnen een executie in de nabije tijd verwachten, aldus de VN-Hoge Commissaris.

New York – 25.09.2018: Naar aanleiding van de beginnende VN-Gezamenlijke Vergadering protesteerden Iraniërs in ballingschap en mensenrecht activisten tegen de executies in Iran.

De VN- Secretaris-Generaal uitte zich in zijn bericht diep bezorgd, dat in Iran voortaan jeugdigen ter dood worden veroordeeld, en wees erop dat minstens vier jonge mannen, namelijk Mohammad Kalhori, Mehdi Khazaeian, Mohammad Haddadi and Pouria Tabaei, onmiddellijk geëxecuteerd kunnen worden. Hij eist van het Teheraanse Regiem om alle tegen minderjarige daders gevallen veroordelingen op te heffen en volgens de internationale rechtelijke standaards het jeugdrecht toe te passen. De executie van personen, die bij het begaan van hun aangerekende daad nog geen 18 jaar zijn, moet ook in Iran verboden worden.

Bovendien eist de VN- Secretaris-Generaal een onmiddellijke stop op alle executies en de gehele afschaffing van de doodstraf in Iran.