SMV wijst in een verklaring op de volgende onderwerpen, die nog moeten worden aangeroerd over de mensenrechten toestand in Iran:  “Het systematisch vermoorden door de Iraanse overheid van tegenstanders in het buitenland, het beroven van het Iraanse volk van hun recht mee te beslissen over het lot van hun land, hen laten genieten van een juiste toepassing van het recht, hen toegang laten verkrijgen tot een eerlijke rechtsspraak, toegang verschaffen tot informatie en het vormen van vrije vakverenigingen voor arbeiders, studenten en overheidsdienaren.” 

19 november 2018– Iran is veroordeeld door de derde commissie van de Algemene Vergadering van de VN voor zijn openlijke schendingen van de mensenrechten. De veroordeling van jl. donderdag markeert de 65-ste maal dat Iran internationaal wordt geconfronteerd met zijn mensenrechtenverleden.

Een concept resolutie, die werd ingediend door Canada, werd in de commissie aangenomen met een stemverhouding van 85 tegen 30. Echter, 68 landen onthielden zich van stemming. Later in december volgt een algemene stemming in de Algemene Vergadering.

De resolutie waarschuwt tegen “de alarmerend hoge frequentie” van het gebruik van de doodstraf – met name tegen jongeren, evenals “het wijdverspreide en willekeurig toegepaste gebruik van opsluiting,” “slechte omstandigheden in de gevangenissen,” ”systematisch onthouden van medische zorg aan gevangenen” en “gevallen van verdachte omstandigheden bij de dood van gedetineerden.”

Iran laat zich niets gelegen liggen aan internationale rechtsregels en mensenrechten normen, benadrukt de resolutie.

Vorig jaar verwierf een soortgelijke resolutie 81 stemmen voor en 30 tegen. Vier landen voegden zich bij de anderen, die hun stem verheffen over de toestand van de mensenrechten in Iran.

Iran verloor ook verschillende traditionele bondgenoten in de VN. In feite onthielden Brazilië en Mexico zich van stemming dit jaar, wat kan worden uitgelegd als afstand nemen van de regering in Teheran.

Javaid Rahman, de speciale vertegenwoordiger van de VN over de mensenrechtentoestand in Iran,  presenteerde zijn rapport over de mensenrechtensituatie in Iran in september aan de VN.  Hij schreef dat hij bezorgd is over de schending van de mensenrechten door Iran. De resolutie, die afgelopen donderdag werd aangenomen, heeft betrekking op dit rapport en dat geeft zorgen bij de machthebbers in Iran.

De Secretaris-General van de VN, Antonio Gutierrez, gaat in zijn jaarrapport in op de toenemende zorg over de mensenrechtensituatie in Iran. De overheid van Iran was geërgerd door de opmerkingen van Gutierrez en gebruikte propaganda om het gezag van de VN in deze aan te vechten.

Wij verwelkomen de concept-resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die de mensenrechtenschendingen van de Iraanse overheid veroordeelt. “Met de veroordeling van de systematische en grove schendingen van de mensenrechten door het theocratisch systeem dat Iran regeert, laat de VN-resolutie zien dat de Iraanse overheid openlijk lak heeft aan de meest fundamentele rechten van het Iraanse volk, op elk politiek, maatschappelijk en economisch gebied.

SMV