De wereldgemeenschap eist nadrukkelijk van het regiem in Iran om zijn Mensenrecht verplichtingen na te komen, en ondersteunt de Iraanse bevolking in haar streven naar Mensenrechten en vrijheid.

De internationale druk op het Iraanse Regiem inzake Mensenrecht vragen neemt steeds toe. De voor Mensenrecht vragen verantwoordelijke Derde Commissie van de VN-Algemene Vergadering heeft op 15 november tot een resolutie besloten, waarin de Wereldgemeenschap nadrukkelijk eist van het Regiem in Iran te stoppen met Mensenrecht schendingen en executies.

De Canadese regering, die de Resolutie heeft ingebracht, begroette het besluit. De Canadese minister van buitenlandse zaken Chrystia Freeland verklaarde dat deze Resolutie een sterke eis is aan het Iraanse Regiem om haar Mensenrecht verplichtingen na te komen. Zij verwoordt de ondersteuning van de internationale gemeenschap aan het Iraanse volk dat strijdt om de haar toekomende Mensenrechten en Vrijheid.

In de pers-mededeling van de Canadese regering gaat het verder over dat berichten van de Secretaris-Generaal en van speciale VN- rapporteurs over Iran hebben aangetoond, dat de Mensenrecht toestand in het land in het afgelopen jaar is verslechterd. Na toenemende protesten van de bevolking is het tot systematische onderdrukking van demonstranten, journalisten en gebruikers van sociale media gekomen.

Het Regiem past de doodstraf weer in alarmerende mate toe op minderjarigen. Berichten over foltering, willekeurig gevangenneming, beperking van de vrijheid van meningsuiting en de vervolging van Mensenrecht verdedigers hebben aangetoond, dat het Regiem in Iran zich niet houdt aan de internationale normen van Mensenrecht.

Meer Informatie

Tot de ondersteuners van de Resolutie, die in december in de VN-Algemene vergadering definitief werd aangenomen, behoren ook Duitsland, Frankrijk en Groot Britannie.

Deze belangrijke Resolutie is het resultaat van de volhardende inzet van Mensenrechten verdedigers uit de hele wereld. Zij geeft een sterk signaal, dat de gemeenschap van staten concrete verbeteringen van de toestand in Iran eist. Het is een doelmatige hulp voor de mensen in Iran, dat de ogen van de wereld op de Mensenrecht situatie in het land zijn gericht.