Door de inzet van Mensenrechten verdedigers wereldwijd is de vrijlating van de Iraanse advocaat Abdolfattah Soltani, die de Mensenrechten prijs van de stad Nürnberg heeft gekregen, bereikt. Voor hun hulp daarbij bedanken wij hen hartelijk!

Door standvastige internationale Mensenrechten inspanningen lukt het ook in Iran steeds vaker om de vrijlating van onrechtmatig gevangen gezette Gevangenen te bereiken. Openbare druk is een werkzaam middel om mensen in gevaar te redden.

Een groot resultaat is de vrijlating van de internationaal bekende Iraanse jurist Abdolfattah Soltani (Bild). Hij was reeds vanaf augustus tot oktober in vrijheid en werd op 21 november tenslotte vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in Teheran. Talrijke Mensenrecht organisaties in Iran en wereldwijd hebben zich voor de advocaat ingezet.

Abdolfattah Soltani zat sinds 2011 gevangen in Teheran, omdat hij zich in Iran heeft ingezet voor mensenrechten en vooraanstaande tegenstanders van het Regiem en politieke gevangenen heeft verdedigd.

In het jaar 2009 werd aan de jurist de Mensenrechten prijs van de stad Nürnberg toegekend, waarmee de stad haar voorbeeldige inzet voor universeel geldende Mensenrechten waarmaakt. De Nürnbergse Stadsraad heeft in de afgelopen jaren meermalen geprotesteerd tegen de gevangenschap van Abdolfattah Soltani en zijn vrijlating geeist.

De advocaat werd in het jaar 2012 tot 13 jaar gevangenschap veroordeeld. Hem werd door de Justitie van het Teheraanse Regiem o.a. het “Oprichten van het Centrum ter bescherming van Mensenrechten” en het “Aannemen van een onwettige prijs” ten laste gelegd, waarmee de Mensenrecht prijs van de stad Nürnberg bedoeld wordt.

Gedurende zijn gevangenschap is Abdolfattah Soltani meermalen een hongerstaking begonnen om te wijzen op de onmenselijke gevangenis condities die voor alle politieke gevangenen in Iran gelden. In de gevangenis werd hem ondanks verschillende aandoeningen steeds weer de noodzakelijke medische verzorging geweigerd.

De werkgroep voor willekeurige gevangennemingen van de VN (WGAD) stelde reeds in augustus 2013 op niet mis te verstane wijze vast, dat Abdolfattah Soltanis gevangenneming willekeurig en daarmee onwettig was. Zij schendt de Algemene Verklaring van Mensenrechten en overtreedt het internationale verdrag over burgerlijke en politieke rechten.