Publieke druk is het beste middel om mensen, die in gevaar verkeren, te redden. Door een wereldwijde protestactie werd bereikt dat de Iraanse mensenrechtenverdediger Reza Khandan werd vrijgelaten. Wij danken U van ganser harte voor uw steun!

Volharding van mensenrechtenwerkers heeft succes: Op 23 december werd bereikt dat de verdediger van mensenrechten Reza Khandan werd vrijgelaten uit de Evin gevangenis van Teheran. Voor hem hadden zich in Iran en overal ter wereld talrijke mensenrechtenorganisaties in¬gezet. Op 13 december heeft ook het EU-parlement zijn vrijlating geëist.

Reza Khandan is de echtgenoot van de bekende Iraanse advocate Nasrin Sotoudeh, die sinds juni 2018 , alleen vanwege haar werk voor de mensenrechten, gevangen zit. Hij werd op 4 september door de geheime dienst van het regime in Teheran gevangen genomen, omdat hij zich via een internetcampagne voor de vrijlating van zijn vrouw had ingezet.

Nasrin Sotoudeh en Reza Khandan, hier bij een wake in Teheran, zetten zich allebei in tegen mensenrechtenschendingen in Iran (foto).

Nasrin Sotoudeh, die de Sacharow mensenrechten prijs van het EU-parlement heeft ontvangen, heeft in het verleden talrijke tegenstanders van het regime, mensenrechtenactivisten en ijveraars voor vrouwenrechten verdedigd en zich ingezet voor de afschaffing van de doodsstraf.

Reza Khandan heeft zijn vrouw bij haar mensenrechtenwerk ondersteund, geprotesteerd tegen de vervolging van tegenstanders van het regime en zich o.a. verbonden met een campagne tegen de sluierdwang. Sinds de opsluiting van zijn vrouw heeft hij zich d.m.v. waken en internetcampagnes ingezet voor de vrijlating van zijn vrouw, die ook door talrijke internationale mensenrechtenorganisaties werd geëist.

Reza Khandan heeft dagelijks tegen de opsluiting van zijn vrouw via sociale media geprotesteerd en berichten over haar gezondheidstoestand in de gevangenis gepubliceerd.

Sinds zijn arrestatie in september werd Reza Khandan in de Evin gevangenis van Teheran vastgehouden. Volgens zijn advocaat werd hij beschuldigd van z.g. “propaganda tegen de het regime” en “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. Reza Khandan heeft deze beschuldigingen als politiek gemotiveerd gekwalificeerd en afgewezen.

Nasrin Sotoudeh en Reza Khandan met hun beide kinderen (foto).

Mensenrechtenorganisaties hebben telkens weer geëist dat Reza Khandan ee Nasrin Sotoudeh onmiddellijk werden vrijgelaten en dat de represailles tegen de familie moesten ophouden. Ze hebben de internationale gemeenschap, met daarbij de EU, opgeroepen zich met nadruk in te zetten voor de vrijlating van de advocate en haar echtgenoot.

Na de vrijlating van Reza Khandan zet de internationale beweging voor mensenrechten zich in voor de onmiddellijke invrijheidstelling van Nasrin Sotoudeh. Door volhardend mensenrechtenwerk gelukt het ook in Iran om mensen, die onterecht gevangen zijn gezet, weer vrij te krijgen. Publieke druk is het beste middel om mensen, die in gevaar verkeren, te redden.