In een Iraanse gevangenis werden twee 17-jarige gevangenen terechtgesteld. Voor de executie werden ze gegeseld. Met deze terechtstelling negeerde het regime in Teheran opnieuw de internationale mensenrechtenwetten.

Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaghat werden op 25 april 2019 op de leeftijd van 17 jaar terechtgesteld.

In Iran werden op 25 april 2019 twee 17-jarige gevangenen terechtgesteld. De geheime executie werd voltrokken in de Adelabad-gevangenis in de Zuid-Iraanse stad Shiraz. Volgens meldingen van familieleden vertoonden de lijken bloedige striemen, die erop wijzen dat de beide minderjarigen voor hun terechtstelling werden gegeseld.

Met deze terechtstelling negeerde het regime in Teheran opnieuw de internationale mensenrechtenwetten. Die verbieden strikt en onvoorwaardelijk de toepassing van de doodstraf tegen minderjarigen.

Zowel de VN Conventie over de rechten van het kind als het Internationale Pact over burger- en politieke rechten – beide door Iran geratificeerd – verbieden de terechtstelling van mensen die ten tijde van de daad waarvan ze worden beschuldigd, nog geen 18 jaar waren.

Het justitieel apparaat in Iran, dat optreedt als onderdrukkingsinstrument van het regime, veroordeelt desondanks steeds weer minderjarigen tot de dood. De processen voldoen nooit aan de internationale standaarden voor rechtspraak. Vaak zijn doodvonnissen gebaseerd op “bekentenissen” die door marteling werden afgedwongen.

In het jaar 2018 hebben mensenrechtenactivisten minstens zes terechtstellingen gedocumenteerd, van mensen die werden veroordeeld toen ze minderjarig waren. Het regime in Teheran houdt als eerder vast aan de Islamitische Wetten, die toestaan zelfs een 9-jarig meisje en een 15-jarige jongen werden veroordeeld.

Tot de in 2018 terechtgestelde jonge gevangenen, die ten tijde van de hen ten laste gelegde daad tussen 14 en 17 jaar oud waren, behoren Mahboubeh Mofidi, Ali Kazemi, Abolfazi Sharahi en Zeinab Sekaanvand (op de foto v.l.n.r.).

Mensenrechtenactivisten hebben de Internationale Gemeenschap opnieuw opgeroepen, zich er met nadruk voor in te zetten, dat het regime in Teheran zich houdt aan de wereldwijd geldende wetgeving op het gebied van mensenrechten. In geen land te wereld werden in het afgelopen jaar zoveel minderjarigen tot de dood veroordeeld als in Iran. Deze voortdurende minachting van het Volkenrecht zou niet geduld mogen worden. In het bijzonder de Europese Unie, die meermalen de toepassing van de doodstraf in alle gevallen en onder alle omstandigheden pertinent heeft afgewezen, heeft de plicht maatregelen te nemen, die het einde van de terechtstellingen in Iran tot doel hebben.

In een persbericht van Amnesty International van 30 april 2019 staat o.a.:

“De Iraanse justitiële autoriteiten hebben op 28 april twee 17 jarigen in het geheim laten geselen en daarna executeren. De executie van de minderjarigen is een eclatante schending van het Internationaal Recht en de Kinderrechten.

De beide neven  Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaghat werden op 28 april 2019 in de Adelabad gevangenis in Shiraz terechtgesteld. Volgens de informatie waarover Amnesty International beschikt werden beide jongeren eerst kort voor de voltrekking van de doodstraf over hun vonnis geïnformeerd.

Familieleden niet vooraf geïnformeerd

Hun familieleden ontvingen pas na de executie een aanschrijving van een forensisch staatsinstituut: ze werden verplicht de lijken van de terechtgestelden op te halen.

Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaghat zaten tot de dag voor hun executie in een jeugdgevangenis, voor ze werden overgeplaatst naar de Adelabad-gevangenis. Hun familieleden hadden hen daar kunnen bezoeken, maar werden niet geïnformeerd over de overplaatsing.

Oneerlijk proces

De lijken vertoonden bloedige striemen, die erop wijzen dat de neven voor hun terechtstelling weden gegeseld.

Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaghat werden schuldig bevonden aan meervoudige verkrachting. Het proces was echter erg oneerlijk: de neven werden twee maanden lang in een politiegevangenis vastgehouden en verhoord, zonder toegang tot rechtsbijstand. Ze gaven ook aan dat ze waren geslagen.

Hoogste aantal terechtstellingen van minderjarigen van de wereld

Amnesty International heeft tussen 1990 en 2018 in Iran 97 terechtstellingen geconstateerd van mensen die op de datum de veronderstelde daad minderjarig waren – meer dan in enig ander land ter wereld, zoals het recent gepubliceerde Amnesty-bericht over de toepassing van de doodstraf vermeldt.

Voor meer dan 90 minderjarigen dreigt bovendien nu nog executie. De geheimhouding van de terechtstelling van Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaghat voedt het vermoeden, dat de echte cijfers worden verhuld, om de internationale verontwaardiging over de wederrechtelijke en wrede praktijk te beperken.

Amnesty International roept daarom invloedrijke landen en de EU op, hun diplomatieke en publiekelijke druk op Iran te verhogen, om een einde te maken aan de terechtstelling van Minderjarigen.”