2 September 2019 – De organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen  (VZG) vestigt onze aandacht op een nieuwe golf van arrestaties in Iran, waarmee vrouwen in toenemende mate te maken hebben. Op dit ogenblik zitten zeker tien vrouwen, door hun werk als journalist of blogger op het internet, gevangen.

In Iran neemt de onderdrukking van vrije pers- en meningsuiting toe. In de laatste weken werden steeds meer journalistes getroffen door represailles en vervolging.

Op 24 augustus werd de journaliste en burgerrechtenverdedigster Marzieh Amiri (foto) door een revolutionair gerechtshof in Teheran tot tien en half jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen veroordeeld. De reden ervan is haar deelname aan vreedzame burgerprotesten tegen de onderdrukking en voor sociale gerechtigheid. Het oordeel werd geveld door de rechter Mohammad Moghisseh, die berucht is vanwege zijn strenge vonnissen tegen politieke gevangenen en mensenrechtenverdedigers. Hij is een van de 82 functionarissen van het Iraanse regime, waartegen de Europese Unie een inreisverbod en blokkade van zijn vermogen heeft uitgevaardigd, omdat bewezen is dat hij zich al sinds jaren schuldig maakt aan ernstige mensenrechtenschendingen.

Marzieh Amiri, die voor de krant Shargh werkt, werd op 1 mei 2019 in Teheran, tijdens een vreedzame demonstratie ter gelegenheid van de internationale Dag van de Arbeid, gearresteerd. Ze werd na haar arrestatie overgebracht naar afd. 209 van de Evin gevangenis van Teheran, die ressorteert onder de geheime dienst, en gedurende zeven weken verhoord. Daarna werd zij overgebracht naar de vrouwenafdeling van de Evin gevangenis, waar zij nog steeds vast zit.

Sinds 3 augustus zit de foto-journaliste Nooshin Jafari, die zich met culturele onderwerpen bezig houdt, gevangen in Teheran.  Ze werd in haar huis door gardisten gearresteerd, waarbij haar woning werd doorzocht en haar aantekeningen, opslagmedia en camera’s in beslag werden genomen. Justitie beschuldigt haar van „belediging van Islamitische waarden “ en „propaganda tegen de staat “. In de gevangenis werd druk op haar uitgeoefend om zich zelf met uit de lucht gegrepen verklaringen te belasten. Talrijke Iraanse kunstenaars en filmmakers hebben tegen haar arrestatie geprotesteerd.

meer Informatie

De organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen  (VZG), die zich wereldwijd inzet voor de vrijheid van informatie, vestigt onze aandacht op het feit dat in Iran op dit ogenblik tenminste tien vrouwen gevangen zitten, vanwege hun werk als journalist of internet-blogger. Hiermee heeft Iran de grootste gevangenis ter wereld voor journalistes.

De organisatie is zeer verontrust over de nieuwe golf van arrestaties in Iran, waarvan in toenemende mate vrouwen het slachtoffer zijn. VZG heeft Javaid Rehman, de bijzondere rapporteur van de VN over de mensenrechtensituatie in Iran, opgeroepen om zich per omgaande in te zetten voor de vrijlating van de journalistes.

Iran behoort tot de landen waar pers- en informatievrijheid het ergst wordt geschonden. Onder het voorwendsel van nationale veiligheid worden journalisten vervolgd om daarmee een onafhankelijke berichtgeving, over wat er in het land aan de gang is, onmogelijk te maken. Het recht op een vrije meningsuiting wordt telkenmale geschonden

Mensenrechtenverdedigers eisen de onmiddellijke invrijheidstelling van allen, die, vanwege hun werk als journalist of door het uitoefenen van hun recht op vrije meningsuiting, in Iran gevangen zijn gezet .