Hier foto’s van de studenten protesten op 7 december:

Universiteit Teheran
Beheshti-Universiteit Teheran
Medische faculteit van de Universiteit Täbriz (Noord-West-Iran)
Studentenprotest aan de Technische Amir-Kabir-Universiteit Teheran
Technische Noshirvani-Universiteit Babol (Noord-Iran)
Studerenden aan verschillende Iraanse universiteiten eisen, dat de verantwoordelijken van het doden van demonstranten gedurende de burgerprotesten in november ter verantwoording moeten worden geroepen. Zij eisen ook de vrijlating van alle gevangen demonstranten en andere politieke gevangenen.
Op de nationale “Dag van de Studenten”, die in Iran jaarlijks op 7 december gehouden wordt, hebben vrouwelijke en mannelijke studenten aan verschillende universiteiten van het land tegen de onderdrukking geprotesteerd.
Ondanks de dreiging van Regime functionarissen en de aanwezigheid van speciale eenheden aan de hogeschool ingangen verzamelden studenten zich rondom de universiteiten en protesteerden met borden en spreekkoren tegen de bloedige onderdrukking, waarmee het Teheraanse Regime in november door het hele land burgerprotesten neergeslagen heeft.
Mensenrecht groepen berichten dat in november meer dan 1000 demonstranten in Iran zijn gedood, waaronder talrijke vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt op duizenden geschat. In heel Iran duren massa aanhoudingen voort. De onderdrukking is nadrukkelijk het gevolg van de opstelling van de hele Regime leiding.
Bij hun protesten op 7 december eisten de studenten dat de verantwoordelijken voor het doden van demonstranten rekenschap moeten afleggen. De onderdrukking moet gestopt worden, de gevangen demonstranten en alle andere politieke gevangenen moeten direct worden vrijgelaten. De studenten eisten verder dat het recht van de bevolking op vreedzaam protest gerespecteerd moet worden.
Onder de doden, gewonden en gevangen demonstranten van de november protesten zijn vele vrouwelijke en mannelijke studenten. Alleen al op 18 november alleen werden rondom de universiteit van Teheran duizenden studenten gevangen genomen.
Onder de in november gevangenen bevindt zich Soha Mortezai (Foto), studente Politieke Wetenschappen aan de universiteit van Teheran. Soha Mortezai, die tot de studenten vertegewoordigers behoort, zat al eerder gevangen, omdat zij aan eerdere studenten protesten had deelgenomen. Vanwege haar kritiek op het Regime werd de voortzetting van haar studie door de leiding van de universiteit belemmerd. Midden october protesteerde zij 10 dagen lang met een zitstaking nabij de universiteit tegen haar uitsluiting van studie.