Een glimlach en een vrlend’lijk woord,
Wat liefde van een naaste,
Een presentje van een dierbare,
Goede wensen voor het komend jaar …

Moge de geest van Kerstmis u liefde brengen,
De vreugde van Kerstmis u hoop geven,
De warmte van Kerstmis geve u vrede.

SMV


Het licht
‘Een kerstlied’ van

Huub Oosterhuis 

Komt ons in diepe nacht ter ore
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden, is zijn Naam.

Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven,
geen licht in onze duisternis,
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.

Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede
voorgoed gekomen is zijn uur.

Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.