11 april 2020 – SMV waarschuwt voor misdaden tegen de menselijkheid in de gevangenissen van het regime en dringt er bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, de Mensenrechtenraad en de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens van de gevangenen te redden.

Alle gevangenen, vooral politieke gevangenen, moeten worden vrijgelaten

In de gevangenissen van het Iraanse regime lopen gevangenen het risico het coronavirus op te lopen als gevolg van criminele nalatigheid van het regime.

Een oproep tot dringende actie om gevangenen, in het bijzonder politieke gevangenen, vrij te laten

Ondanks de pandemie van het coronavirus weigert het onmenselijke klerikale regime gevangenen, in het bijzonder politieke gevangenen, vrij te laten.

De heer Mohammad Hossein Sepehri, een leraar die om politieke redenen in Mashhad gevangen zit, heeft volgens zijn broer het coronavirus opgelopen. De handlangers van het regime weigeren hem echter vrij te laten. Hij werd vorige week veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

Het aantal gevangenen dat op 30 maart 2020 door de IRGC in de Sepidar-gevangenis in Ahvaz is doodgeschoten, is opgelopen tot minstens tien, onder wie Faizullah Mokhtari, Sajjad Pishdad (Mahrooi), Alireza Hajivand, Mohammad Tamoli, Mohammad Lefteh, Mohammad Salamat, Ali Khafaji, Majid Zobidi, Shahin Zuhairi en Seyed Reza Khorsani (Moghinami). Twee gevangenen, Majid Qaitasi en Ismail Qalavand, werden gedood tijdens de opstand in de Shiban-gevangenis op 31 maart 2020.

Terwijl Faizullah Mokhtari door het hoofd iss geschoten, hebben ze als oorzaak verstikking in de overlijdensakte gezet. De afdeling van de inlichtingendienst van het Iraanse regime in Ahvaz heeft de nabestaanden van de slachtoffers van de gevangenissen van Sheiban en Sepidar gewaarschuwd tegen het bekendmaken van de doodsoorzaak van hun dierbaren. Om bekendmaking van het nieuws over de meedogenloze repressie tegen de gevangenen te voorkomen worden de telefoonlijnen van de gevangenissen afgesloten en reageren de (gevangenis)ambtenaren niet op vragen van de families. Op zondag 5 april protesteerde een groot aantal familieleden van de gevangenen voor het gebouw van de rechterlijke macht van het regime in Ahvaz.

Veel gevangenen in verschillende gevangenissen in het land, waaronder de gevangenis van Groot Teheran (Fashafuyeh), Ghezel Hesar, Evin, Urmia, etc., hebben het Coronavirus opgelopen en sommigen zijn overleden. Deze gevangenissen huisvesten enkele malen meer gevangenen dan waarop ze berekend zijn en missen zelfs de meest minimale gezondheidsvoorzieningen.

Bovendien heeft de rechterlijke macht van de moellahs een maffia van diefstal en misdaad in gevangenissen opgezet. Ze gebruiken gevangenen als slaven, smokkelen drugs de gevangenissen in, persen de gevangenen en hun families af, stelen het voedselrantsoen van de gevangenen en hebben gevangenissen tot een belangrijke inkomstenbron voor de rechterlijke macht gemaakt. De Gevangeniscoöperatie, met meer dan 1200 winkels in de gevangenissen van Iran, is een substantiële bron van inkomsten geworden voor de rechterlijke macht van de moellahs door de producten die gevangenen nodig hebben voor meerdere keren de werkelijke prijs te verkopen en de gevangenen zo geld af te persen.