11 april 2020 – Volgens opgaven van Amnesty International werden in Iran minstens 35 gedetineerden gedood, die in meerdere gevangenissen hadden geprotesteerd, uit angst met het corona-virus besmet te raken. Troepen van het regime reageerden, volgens de berichtgeving met dodelijk geweld en traden met scherpe munitie en traangas op tegen de gevangenen. Honderden mensen werden gewond.

In een persbericht van Amnesty International van 09-04-2020 wordt het volgende gemeld:

In meerdere Iraanse gevangenissen zijn veiligheidsdiensten met scherpe munitie en traangas opgetreden tegen gevangenen. Amnesty vreest dat bij de protesten, uit angst voor Covid-19, zeker 36 gedetineerden om het leven zijn gekomen.

In minstens acht gevangenissen in Iran protesteerden duizenden gevangenen uit angst dat zij besmet zouden raken met het corona-virus. De veiligheidsdiensten reageerden met dodelijk geweld: In meerdere gevangenissen traden zij met scherpe munitie en traangas op tegen de protesten. Uit betrouwbare bron vernam Amnesty International van minstens 35 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden.

«In plaats van in te gaan op de legitieme eisen van de gedetineerden, voor bescherming tegen het corona-virus, hebben de Iraanse autoriteiten de protesten, met gebruik van steeds meer geweld, de kop ingedrukt », dit zegt Diana Eltahawy, die verantwoordelijk is voor de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International. «De gebeurtenissen, die tot de dood van gedetineerden hebben geleid, moeten onafhankelijk onderzocht worden, verantwoordelijken moeten rekenschap afleggen.»

Amnesty International dringt erbij de Iraanse autoriteiten op aan het gebruik van dodelijk geweld in de gevangenissen onmiddellijk een halt tot te roepen. Gedetineerden, die van hun recht op onschendbaarheid van hun gezondheid gebruikmaken, mogen niet gestraft worden.

Daarenboven eist Amnesty International van de Iraanse autoriteiten om alle personen, die in de gevangenis verblijven, omdat zij zijn opgekomen voor hun rechten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Niettegenstaande aan het begin van de corona-crisis al een aantal gevangen werd vrij gelaten, blijft de overgrote meerderheid van gewetensbezwaarden – waaronder honderden vrouwenrechtenverdedigers – nog steeds vastzitten. Als een maatregel tegen de overbezetting in de gevangenissen moeten de Iraanse autoriteiten ook in overweging nemen om nog niet veroordeelde gevangenen en voor het corona-virus bijzonder kwetsbare mensen in vrijheid te stellen. “