14 juni 2020 – De vervolgingscampagne tegen christenen in Iran gaat door. Ook al is de corona-epidemie wijdverbreid in Iraanse gevangenissen, christenen worden keer op keer gearresteerd vanwege hun overtuiging en lopen daarom het acute risico besmet te raken met het Coronavirus.
Vooral Iraanse christenen met een moslimverleden worden getroffen door de vervolging. Hier zijn enkele voorbeelden:

De christenen Mohammed Vafadar, Kamal Naamanian, Hossein Kadivar en Khalil Dehghanpour, die tot een christelijke gemeenschap behoren in de Noord-Iraanse stad Rasht, werden op 2 juni in de Evin-gevangenis in Teheran opgesloten. Voormalige moslims die het christelijk geloof hebben aanvaard, worden vanwege hun geloof voor vijf jaar opgesloten.
De vier mannen werden begin 2019 gearresteerd na invallen in hun huizen of bij kerkdiensten in hun eigen parochies, en daarna tijdelijk op borgtocht vrijgelaten. In oktober 2019 werden ze door een regime-rechtbank veroordeeld tot vijf jaar gevangenis wegens vermeend ‘in gevaar brengen van de staatsveiligheid’. Eind februari 2020 werden de vonnissen definitief bevestigd.

Ondertussen werd in Teheran de hoorzitting op 1 juni voor vijf christenen die tot lange gevangenisstraffen waren veroordeeld opnieuw zonder opgaaf van redenen uitgesteld. Sinds 2017 zijn pastoor Victor Bet-Tamraz, zijn vrouw Shamiram Issavi, Kavian Fallah-Mohammadi, Amin Afshar-Naderi en Hadi Asgari (foto van links naar rechts) bezorgd en bang voor de bevestiging van de vonnissen en de daaropvolgende jaren van gevangenisstraf.
Pastor Victor en zijn vrouw Shamiram worden al jaren vervolgd door het regime in Teheran. Pastor Victor leidde de Assyrische Pinksterkerk van Teheran totdat deze in 2009 door het regime werd gesloten. De pastoor werd op 26 december 2014 gearresteerd terwijl hij samen met andere christenen Kerstmis vierde. Na enkele maanden in de Evin-gevangenis in Teheran te hebben gezeten, werd hij op borgtocht vrijgelaten. In juli 2017 werd hij door een regime-rechtbank veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het verspreiden van het evangelie.
Shamiram Issavi werd in januari 2018 door een rechtbank in Teheran eveneens veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Ze wordt beschuldigd van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” omdat ze heeft deelgenomen aan seminars over christelijke kwesties in het buitenland en actief is in de huiskerk van haar man.
Kavian Fallah-Mohammadi, Hadi Asgari en Amin Afshar-Naderi zijn voormalige moslims die het christelijk geloof hebben aangenomen en behoren tot de huiskerk van Pastor Victor. Op 26 augustus 2016 werden ze gearresteerd tijdens een bijeenkomst met andere leden van de gemeenschap. De christenen werden vervolgens maandenlang vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran en verhoord. Ze werden vervolgens tijdelijk vrijgegeven tegen betaling van een borgtocht.
Er volgde beschuldigingen van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” en begin juli 2017 werd Amin Afshar-Naderi veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, terwijl Kavian Fallah-Mohammadi en Hadi Asgari elk werden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Amin Afshar-Naderi werd vastgehouden van Kerstmis 2014 tot februari 2015. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt hem ervan de bijbel te verspreiden en in thuisgemeenschappen te werken.
Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om te werken voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig om te voorkomen dat christenen jarenlang worden opgesloten vanwege hun geloof. Volgens de Wereld Vervolgings Index van 2020 behoort het regime van Teheran tot de 10 ergste vervolgers van christenen in de wereld.