Dat een nieuwe wereld komen zal (vredeslied)

Huub Oosterhuis

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –

en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen

Mogen liefde, vrede en vreugde van Kerstmis altijd met je zijn. De liefde daalde zoveel jaren geleden op eerste kerstdag af en bracht het grootste geluk dat de wereld ooit zou kennen … de vrede daalde op eerste kerstdag neer om onze harten te vullen met alle zoete rust die elke kerst weer brengt … de vreugde kwam naar beneden op eerste kerstdag toen engelen naar de aarde kwamen om het wonder van de geboorte van onze Messias in te luiden. Groeten voor Kerstmis, op de geboortedag van Jezus Christus, zoon van Maria, de grote profeet van God.

Buig voor de Maagd Maria, het eeuwige voorbeeld van onschuld en zuiverheid.

De geboortedag van Jezus Christus is een universele dag, een jubelende viering voor de vastgeketende mensheid die hunkert naar emancipatie en broederschap.

Hij was de boodschapper van mededogen en vriendschap. Hij zei altijd: “Wat je ook deed voor een van de minste van mijn broers en zussen, dat deed je voor mij.” (Mattheüs 25: 35-40)

Christus zette een traditie in gang die aantoonde dat ze gerechtvaardigd konden worden door offers te brengen voor anderen. Hij zei: “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15: 9-17)

Hij beschreef het volmaakte bestaan van mensen als een leven om anderen te dienen en niet zichzelf. Hij zei dat hij niet was gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen. (Mattheüs 20: 25-28)

Jezus Christus prees degenen die vanwege gerechtigheid werden beledigd, vervolgd en vals beschuldigd van slechte dingen. (Mattheüs 5:10)

Hij was de boodschapper van gerechtigheid en voorbode van een wereld waar vele eersten de laatsten zullen zijn en vele laatsten de eersten.

Gezegend zijn zij die omwille van de gerechtigheid worden vervolgd want hunner is het koninkrijk des hemels.

Moge het jaar 2021 het jaar zijn van de bevordering van mensenrechten, vrede en tolerantie, op weg naar vrijheid, geluk en overwinning.

Moge de vrede van de Heer je ziel vullen, moge de liefde van God je hart vullen, moge de eeuwige hoop je door de wereld leiden en moge Kerstmis elke dag bij je blijven.


Namens de SMV zenden wij jullie al onze liefde en wensen voor een vrolijk kerstfeest. We zijn misschien gescheiden vandaag maar jullie zijn altijd in ons hart. Wees voorzichtig en blijf veilig in deze onzekere tijden. We missen je!

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 2021

Ik heb een kerstwens,
het is dat kleine lichtje dat aanwezig is in mijn hart.
Het straalt van hoop en vriendschap,
dat wil ik aan je doorgeven.
Opdat je het zult bewaren en koesteren,
en misschien zelf ook zult verspreiden.

Ik heb een vrolijk berichtje
voor als het donker wordt
hier is een helder lichtje
al brandt het nog zo kort

Ik heb een wens voor iedereen
Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent,
Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2021!