26 maart 2021 – Onder de zieken in de beruchte Gharchak vrouwengevangenis in de Teheraanse voorstad Varamin bevinden zich ook politieke gevangenen. De toegang tot noodzakelijke medische hulp wordt hun ontzegd.

Volgens mensenrechtenactivisten hebben in de vrouwengevangenis van Gharchak in de voorstad Varamin in Teheran ten minste 21 gevangenen het coronavirus opgelopen. Deze gevangenis is berucht om de gevangenisomstandigheden die nog onmenselijker zijn dan in andere gevangenissen. Politieke gevangenen worden er vastgehouden samen met gewelddadige vrouwelijke criminelen. Brutale aanvallen op de gevangenen zijn aan de orde van de dag.

Bovendien worden beschermende maatregelen tegen infectie met COVID-19 in deze gevangenis schromelijk verwaarloosd. Nieuwkomers worden direct in cellen met andere gevangenen geplaatst zonder te worden getest of voor een bepaalde tijd in quarantaine te worden geplaatst. Veel gevangenen met COVID-19-symptomen zijn helemaal niet getest. Door de overbevolking in de gevangenis is het onmogelijk om de regels voor de afstand te handhaven. Gevangenen krijgen geen beschermende maskers of ontsmettingsmiddelen.

In de vrouwengevangenis van Gharchak wordt, evenals in de andere gevangenissen van het regime van Teheran, met name aan politieke gevangenen opzettelijk de toegang tot de noodzakelijke medische verzorging ontzegd. Dit is een opzettelijke daad van wreedheid om gevangenen te intimideren en te straffen of hen te dwingen berouw te tonen of te “bekennen”. Talrijke gevangenen zijn als gevolg van deze praktijken in Iraanse gevangenissen overleden of hebben blijvende gezondheidsschade opgelopen.

Onder de politieke gevangenen die lijden aan COVID-19 in de Gharchak-gevangenis is de 22-jarige vrouwenrechtenactiviste Saba Kord-Afshari (foto). Ondanks haar zorgwekkende gezondheidstoestand wordt haar overbrenging naar een ziekenhuis buiten de gevangenis geweigerd.

Saba Kord-Afshari zit sinds juni 2019 in de gevangenis. Eind augustus 2019 werd zij veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf omdat zij had deelgenomen aan vreedzame burgerprotesten tegen onderdrukking en zich had uitgesproken tegen de sluierplicht. De rechterlijke macht van het regime in Teheran heeft haar tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat zij “zou hebben aangezet tot immoraliteit en prostitutie” omdat zij zich zonder hoofddoek in het openbaar had vertoond, en nog eens negen jaar gevangenisstraf wegens “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en propaganda tegen de staat”. Nadat de gevangene in beroep was gegaan, werd de straf in februari 2021 teruggebracht tot zeven jaar

Tot begin december 2020 zat Saba Kord-Afshari samen met haar moeder Raheleh Ahmadi, die ook vrouwenrechtenactiviste is, gevangen in de Evin-gevangenis van Teheran. Op 9 december 2020 werd zij onder dwang overgebracht naar de vrouwengevangenis van Gharchak.
In het licht van de coronapandemie heeft de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, het regime in Teheran opgeroepen om de politieke gevangenen in oktober 2020 vrij te laten. De situatie van de gevangenen in Iran verslechtert en is uiterst zorgwekkend, deelde Bachelet mee. Door de verspreiding van het coronavirus in de overbevolkte gevangenissen lopen de gevangenen een groot risico op besmetting, zei zij.

Het regime heeft sinds het begin van de pandemie vrijwel geen politieke gevangenen vrijgelaten. Mensen die alleen vanwege hun politieke opvattingen of hun inzet voor de mensenrechten gevangen worden gezet, aldus Bachelet, zouden helemaal niet gevangen mogen worden gezet, en zeker niet slechter mogen worden behandeld dan andere gevangenen.