Voorkant van het Global Gender Gap Report 2021 en de pagina over Iran

De genderkloof in Iran en het gebrek aan toegang tot gelijke kansen

2 april 2021 – Een enorme genderkloof in Iran en een gebrek aan toegang voor vrouwen tot gelijke kansen.
Het World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2021 werd gepubliceerd op 31 maart. Volgens dit rapport staat Iran onder het klerikale regime op de 150ste plaats van 156 landen met een index van 0,582.
Het klerikale regime in Iran scoort 0,375 op economische participatie en kansen, en een minuscule 0,036 op politieke empowerment van vrouwen.

De rang is twee stappen lager in vergelijking met 2020 en 8 stappen lager in vergelijking met 2019.
Opgemerkt moet worden dat de ranglijst van het World Economic Forum is gebaseerd op officiële statistieken van landen en vanwege de ondoorzichtigheid van het regime van de mullahs bij het publiceren van echte statistieken, geeft zelfs deze categorie niet de werkelijke situatie van vrouwen in Iran en hun achterstand wat betreft gelijke kansen en participatie weer.

Volgens het Global Report 2021 behoort Iran tot “de landen met de grootste economische genderkloven”.
Het Global Gender Gap Report 2021 zegt: “Een lage participatiegraad van vrouwen is een belangrijke drijfveer van een gebrek aan economische participatie … Als de arbeidsparticipatie al beperkt is, zijn gelijke plaatsingen op leidinggevende of leidinggevende posities nog zeldzamer.”

Volgens de GGGR2021 is de gemiddelde participatiegraad 31% van de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, “maar zeven van de 19 landen (Egypte, Algerije, Iran, Jordanië, Syrië, Irak en Jemen) in de regio hebben 20% of minder van de vrouwen die deelnemen aan de arbeidsmarkt, de laagste ter wereld”.

De GGGR2021 verwijst tevens in een ander deel: “Een andere belangrijke factor die de economische kansen van vrouwen in de regio beperkt, is het gebrek aan toegang tot financiële activa, waaronder bankrekeningen. In combinatie met een lage aanwezigheid op de werkvloer leidt dit tot grote inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen.” Volgens het rapport behoort Iran tot de 10 landen met de laagste rangorde ter wereld wat betreft inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen, waarbij het inkomen van Iraanse vrouwen slechts 18% is van dat van een man.

Nogmaals, Iran is een van de landen met de laagste deelname van vrouwen in het parlement van 5,6%.

De arbeidsomstandigheden van Iraanse vrouwen

Genderkloof in Iran: arbeidsmarktparticipatie van vrouwen vóór de Covid-19

Iraanse vrouwen worden geconfronteerd met een mannelijke arbeidsmarkt die veel juridische en structurele belemmeringen voor hun werk vormt.

Het beleid van het regime is om vrouwen te marginaliseren. In 2013 schreef Opperste Leider Ali Khamenei dat de belangrijkste rol van een vrouw in het huishouden ligt en de grootste strijd van vrouwen ‘het krijgen van kinderen’ is. (Khamenei-website – 1 mei 2013, en de door de staat gerunde Ressalat-krant – 2 mei 2013)

Tot vorig jaar hadden slechts 3 miljoen van de 27 miljoen vrouwelijke beroepsbevolking werk, en de participatiegraad van vrouwen lag onder de 15 procent. En qua inkomen verdienen vrouwen ongeveer een vijfde van de mannen.

65% van de werkloze vrouwen heeft hoger onderwijs genoten en het werkloosheidspercentage van geschoolde vrouwen in de meeste delen van het land is 3 tot 4 keer hoger dan bij mannen.
Als gevolg hiervan zijn de meeste Iraanse vrouwen werkzaam in informele beroepen met een veel lager loon dan ze verdienen en zonder enige verzekering of uitkering. Informele beroepen zijn kwetsbaarder voor Covid-19-gerelateerde gevolgen dan formele beroepen. (Het door de staat gerunde ISNA-persbureau – 17 juni 2020)

In Iran, 80% van de onverzekerde werknemers in 2017 waren vrouwen, vaak in informele beroepen. In feite zijn de meerderheid van de mensen die geen uitkering bij ziekte kunnen krijgen in het geval van de Covid-19 pandemie, vrouwen. (Het door de staat gerunde ILNA-persbureau – 5 april 2020)
Genderkloof in Iran: 70% van degenen die tijdens de Coronavirus-crisis zijn ontslagen, zijn vrouwen

Na het uitbreken van het Coronavirus in Iran onder een corrupt, roofzuchtig regime, werden de mensen steeds armer. In een toch al failliete economie werden de enkele overgebleven productie-eenheden gesloten en werden arbeiders ontslagen.

Ondertussen vormen vrouwen de meerderheid van degenen die door de Coronavirus-crisis hun baan zijn kwijtgeraakt.
Volgens het kwartaalrapport van het Centrum van Statistiek van Iran vormden vrouwen tegen de zomer van 2020 70% van degenen die werkloos werden als gevolg van de Covid-19-crisis.

Issa Mansouri, vice-minister van Coöperaties, Arbeid en Welzijn, erkende dat vrouwen de belangrijkste slachtoffers zijn van de door mullahs geregeerde werkloosheidscrisis in Iran. (De door de staat gerunde Contemporary Strategy-website – 26 december 2020)

Meer dan 1.000.000 vrouwen verloren hun baan gedurende de Covid-19 pandemie.
Aladdin Azvaji, directeur-generaal van het Bureau voor Werkgelegenheidsbeleid en Ontwikkeling van het Ministerie van Arbeid, zei in dit verband: In de lente van dit jaar (2020) hebben vergeleken met de lente van vorig jaar ongeveer 749.000 vrouwen hun baan verloren en tijdens de lente tot de zomer van 2020 hebben ongeveer 120.000 meer vrouwen hun baan verloren, wat wijst op de wijdverbreide impact van Covid-19 op de werkgelegenheid voor vrouwen. (De door de staat gerunde Arman-krant – 30 januari 2021)

Bovendien werd eerder gemeld dat in de winter van 2019 ongeveer 145.000 meer vrouwen werkloos werden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. (Het door de staat gerunde ILNA-persbureau – 11 april 2020)

Genderkloof in Iran: problemen van vrouwelijke ondernemers

Er zijn maar weinig vrouwelijke ondernemers in Iran. Het vinden van voldoende financiële middelen, toegang tot informatie, het winnen van het vertrouwen van banken, markten en partners, en het creëren van een evenwicht tussen werk en gezin (wanneer een man volgens het burgerlijk recht van het regime zijn vrouw zonder werk kan houden) zijn enkele van de obstakels en problemen voor vrouwen bij het starten van een bedrijf.

“Financiële instellingen beschouwen vrouwen als klanten met een hoog risico en bieden hen minder faciliteiten”, zegt Fatemeh Ghafouri, hoofd van de Qazvin Businesswomen’s Association, verwijzend naar de beperkingen van vrouwen op de toegang tot financiële middelen. (Het officiële persbureau IRNA – 13 juli 2020)
Met betrekking tot de wetten en het beleid van de overheid vervolgt ze: “Het gebrek aan toestemming van echtgenoten en vaders om het land te verlaten, het gebrek aan fiscale en economische prikkels en steun, en het gebrek aan economische kennis van sommige ambtenaren hebben geleid tot maatregelen die in overeenstemming zijn met het feit dat aan de waardigheid van vrouwen en empowerment de afgelopen 40 jaar niets is gedaan.”

Ze zei ook over vrouwen die worden gedwongen tot huishoudelijk werk: “Vrouweninstellingen zijn alleen gericht op gezinskwesties en als ze aandacht besteden aan de economie, zullen ze alles zoeken in huishoudelijke banen, terwijl dit soort banen niet duurzaam is en niet kan leiden tot de empowerment van vrouwen op een wenselijke manier.”

Genderkloof in Iran: prioriteit van vrouwen bij benoeming als manager ingetrokken

Een paar jaar geleden gaf Massoumeh Ebtekar, de plaatsvervanger voor vrouwen en familiezaken, toe dat in Iran “vrouwen verdwijnen in topmanagementposities.” (Het door de staat gerunde Asriran.ir – 31 oktober 2017)

In hetzelfde jaar, op 21 augustus 2017, keurde de Raad voor Bestuursrechtspraak op kritiek van Rouhani dat zijn regering mannelijk was, het “leeftijdsplafond en de prioriteit van het benoemen van vrouwen en jongeren in leidinggevende functies” goed. Volgens deze richtlijn had 30% van de leidinggevende functies moeten worden toegewezen aan vrouwen en jongeren.
Maar drie jaar later, op 20 oktober 2020, vernietigde het Hof van Bestuursrecht deze richtlijn wegens “ongerechtvaardigde discriminatie van andere werknemers in leidinggevende functies, met name basisbeheer”. Hoewel deze richtlijn betrekking had op vrouwen en jongeren, is het interessant op te merken dat de hoogste administratieve rechtbank gevoelig is geweest voor vrouwen. (De door de staat gerunde Sharq-krant – 20 november 2020)

Politieke deelname van vrouwen aan besluitvormingsniveaus

Genderkloof in Iran: vrouwelijke parlementsleden bevorderen en rechtvaardigen vrouwenhaat
Het afgelopen jaar werden de verkiezingen voor het parlement van het regime gehouden en het 11e parlement begon officieel met zijn werkzaamheden op 27 mei 2020. Onder de leden van het nieuwe parlement traden slechts 16 vrouwen toe tot het parlement, wat 5,7% van de in totaal 276 leden van het parlement vertegenwoordigt. Dit percentage parlementaire deelname is niet veranderd ten opzichte van het tiende parlement.

Benadrukt moet worden dat de vrouwen die de controle van de Raad van Hoeders hebben doorstaan en in aanmerking komen om deel te nemen aan de verkiezingen van het regime, allemaal voorstanders zijn van de vrouwenhaat van de mullahs en de bevordering van de doelstellingen van het regime om meer en meer beperkingen op te leggen aan vrouwen.
In termen van politieke participatie moet worden gezegd dat belangrijke beslissingen en beleidsmaatregelen in Iran de voorrechten van mannen zijn. De positie van Velayat-e-Faqih (hoogste leider), de Raad van Hoeders, de Doelmatigheidsraad, de hoofden van de drie afdelingen, de ministers van het kabinet, de gouverneurs, de burgemeesters van de provinciehoofdsteden, zijn allemaal mannen.

De deelname van vrouwen in de plaatsvervangende ministeriële rollen is 5,5 procent, in het bestuur van de provincies 7 procent (77 vrouwen onder 1174 provinciale ambtenaren), in de gemeenten van alle steden 0,58 procent (2 van de 339 burgemeesters) en in de stad raden 11,8 procent (38 vrouwen onder de 321 leden van gemeenteraden).
Op de vraag of het luisteren naar de stem van een zangeres die solo zingt verboden is voor niet-mahrammannen, antwoordde hij: “Luister niet naar wat in de regel corrupt is.” (Het door de staat gerunde persbureau Tasnim – 14 juli 2020)

In dit verband werden op 16 januari 2021 twee solisten van een vrouwenmuziekgroep in Kermanshah genaamd Glaris gedagvaard en gearresteerd door de veiligheidspolitie voor deelname aan de productie van een promotievideo voor meubelzaken. Nazanin Atabaki en Nasrin Yazdanipour werden de volgende dag op borgtocht vrijgelaten nadat ze hun verhoren hadden afgerond. (Het door de staat gerunde Khabar Online persbureau – 17 januari 2021)

Deze beperking is natuurlijk niet beperkt tot solistische vrouwen, en andere vrouwelijke artiesten mogen ook niet optreden.
Mahdis Ebrahimian, een tweesnarige gitaar spelende solo tiener, kan de snaren niet bespelen vanwege haar geslacht. Ze zei dat er vaak afspraken met haar werden gemaakt voordat ze in een programma optrad en dat ze een paar dagen had geoefend, maar dat ze vóór het programma te horen kreeg dat haar optreden was geannuleerd en dat ze niet mocht optreden omdat ze een meisje was. (Het door de staat gerunde ILNA-persbureau – 4 juli 2020)

Samira Zargari, de hoofdcoach van het nationale alpineskiteam, kon vanwege het bezwaar van haar man niet met haar team naar Italië.

Preventie van de echtgenoot dat de vrouw aan het werk gaat of hem verlaat

Met de uitspraak van het Hof van Beroep in Teheran werd een vrouwelijke spoedeisende arts in de ziekenhuizen Imam Hossein en Baqiyatallah in Teheran verboden om medicijnen te beoefenen vanwege de klacht van haar man. De arts onderzocht dagelijks 180 tot 200 patiënten op Covid-19. (De door de staat gerunde Akhbar Fori-website – 12 oktober 2020)
Ook moeten getrouwde vrouwen die het tandheelkundig residency-examen willen afleggen voortaan de toestemming van hun man verkrijgen. Uitvoering van deze toezegging is dat de tekst die in de test is ingevoerd, verplicht is. Volgens deze toezegging stemt de echtgenoot ermee in zijn vrouw na het einde van de trainingsperiode te laten dienen op elke plaats die is aangewezen door het ministerie van Volksgezondheid en Medisch Onderwijs. (De door de staat gerunde Etemad-krant – 11 mei 2020)

Bovendien werd gemeld dat Samira Zargari, de hoofdcoach van het nationale alpineskiteam, het land niet mocht verlaten vanwege het bezwaar van haar man. Ze kon voor de wedstrijd niet met haar team naar Italië. Een bron in de skifederatie zei dat de inspanningen van de federatie-officials om het uitreisverbod op te heffen en haar naar de Italiaanse competities te sturen niet waren gelukt. (De door de staat gerunde Sharq-krant – 17 februari 2021)

Volgens artikel 1117 van het burgerlijk wetboek van de Mullahs kan een echtgenoot zijn vrouw een beroep of bedrijfstak verbieden dat in strijd is met de belangen van het gezin of de waardigheid van de man of vrouw. Paragraaf 3 van artikel 18 van de paspoortwet bepaalt ook expliciet dat de afgifte van paspoorten voor gehuwde vrouwen afhankelijk is van de schriftelijke toestemming van de echtgenoot. Maar vóór het huwelijk wordt de uitreisvergunning voor de vrouw aan de vader of grootvader van vaders kant gegeven.

Verwijdering van de afbeelding van meisjes van de omslag van het leerboek

Omslag van het wiskundeboek van de derde klas met de verwijderde meisjes

Vorig jaar verwijderde het ministerie van Onderwijs van het regime van de Mullahs de afbeelding van meisjes van de omslag van het wiskundeboek van de derde klas, wat een grote negatieve impact had op de Iraanse samenleving. Nasim Bahari, de illustrator van de omslag van het wiskundeboek, schreef op haar persoonlijke pagina: “Ik heb een paar jaar geleden dit ontwerp getekend voor het wiskundeboek van de derde klas. Het oorspronkelijke idee werd gecontroleerd en ze stonden niet toe dat een van de meisjes in de boom zat! ” (Het door de staat gerunde IMNA-persbureau – 12 september 2020)

Beperkingen op sport

De boksafdeling voor vrouwen in de provincie Khuzestan werd elke activiteit verboden.
Hamid Zanganehmanesh, hoofd van de Boksafdeling Khuzestan, zei: “Volgens een recente brief van de Boks Federatie is elke activiteit in het vrouwengedeelte van het veld, inclusief coaching, training, lesgeven en het houden van theorielessen, verboden.” Hij voegde eraan toe: “Ook heeft geen enkele mannelijke instructeur in de provincie het recht om bokslessen aan vrouwen te geven, en als dit wordt gedaan, zullen de gevolgen worden gedragen door de overtreder.” (Ostan Wire – 31 mei 2020)