5 mei 2021 – Justice For Victims Of 1988 Massacre In Iran (JVMI) heeft een persbericht uitgegeven over de open brief van meer dan 150 voormalige VN-functionarissen aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten over de massamoord op politieke gevangenen in Iran in 1988.

Open brief aan VN voor onderzoekscommissie naar het Iraanse bloedbad van 1988.

Persbericht – 5 mei 2021

Meer dan 150 voormalige functionarissen van de Verenigde Naties en gerenommeerde internationale mensenrechten- en juridische deskundigen hebben maandag een brief geschreven aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, waarin zij verzocht wordt een internationale onderzoekscommissie in te stellen naar de massamoord in 1988 op duizenden politieke gevangenen in Iran.

Tot de ondertekenaars van de open brief behoren voormalig VN-Hoge Commissaris en voormalig president van Ierland Mary Robinson, een voormalig adjunct-secretaris-generaal van de VN, 28 voormalige speciale VN-rapporteurs inzake mensenrechten, en de voorzitters van eerdere VN-onderzoekscommissies naar mensenrechtenschendingen in Eritrea en Noord-Korea.

Onder de vooraanstaande juristen die het verzoekschrift hebben ondertekend zijn de voormalige hoofdaanklager van de internationale straftribunalen van de VN voor voormalig Joegoslavië en Rwanda, een voormalige speciale aanklager bij het Speciale Tribunaal voor Libanon, en de eerste president van het Speciale Tribunaal van de VN voor Sierra Leone.

In totaal hebben 45 van de ondertekenaars voorheen aan de VN gelieerde functies bekleed.

Tot de Europese rechters die het verzoekschrift steunen, behoren een voormalig vice-president en een voormalig rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en drie voormalige rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Andere belangrijke ondertekenaars zijn de voormalige aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams, de voormalige Canadese premier Kim Campbell en zes Nobelprijswinnaars, waaronder Nobelprijswinnaar van 1996 en voormalig president van Oost-Timor Jose Ramos-Horta.
De open brief werd ook ondertekend door 24 internationale NGO’s, waaronder Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran (JVMI), International Center for Transitional Justice (ICTJ), World Organisation Against Torture (OMCT), en het Raoul Wallenberg Centre for Human Rights.

In de open brief staat dat zeven speciale rapporteurs van de VN op 3 september 2020 aan de Iraanse autoriteiten hebben geschreven dat de buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen van duizenden politieke gevangenen in 1988 ‘misdaden tegen de menselijkheid kunnen vormen’.
In 1988 vaardigde de eerste Opperste Leider van Iran, Ayatollah Khomeini, een fatwa (religieus decreet) uit, waarin de executie werd bevolen van alle politieke gevangenen die lid waren van de oppositionele …. In een tweede fase werden leden van andere groepen geëxecuteerd.

‘De opdrachtgevers en uitvoerders van deze buitengerechtelijke executies genieten een systematische straffeloosheid’, aldus de speciale VN-rapporteurs, die daaraan toevoegden: ‘Veel van de betrokken functionarissen bekleden nog altijd machtsposities, onder meer in belangrijke justitiële, vervolgings- en regeringsorganen.’ Onder hen bevinden zich het huidige hoofd van de rechterlijke macht en de huidige minister van Justitie.

‘Wij doen een beroep op de VN-Mensenrechtenraad om een einde te maken aan de heersende cultuur van straffeloosheid in Iran door een onderzoekscommissie in te stellen naar de massale buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen in 1988. Wij dringen er bij Hoge Commissaris Michelle Bachelet op aan de oprichting van een dergelijke commissie te steunen’, aldus de open brief.

Voormalig VN-mensenrechtenfunctionaris Tahar Boumedra zegt: ‘Dit is de eerste keer dat zoveel vooraanstaande voormalige VN-functionarissen een rechtstreeks beroep doen op Hoge Commissaris Bachelet om de daders van het bloedbad van 1988 ter verantwoording te roepen. Zij kan een eind maken aan het betreurenswaardige verzuim van de bevoegde VN-instanties om deze afschuwelijke gruweldaad te onderzoeken en de verantwoordelijken aan te houden, en daarmee iets doen aan de pijn en het verdriet van de families van de slachtoffers. Zij hebben recht op de waarheid en op gerechtigheid via een door de VN geleid onderzoek. De getuigen zijn nog in leven. Het bewijs ligt voor het grijpen. Gerechtigheid uitstellen, is gerechtigheid ontkennen. Nu niets ondernemen, moedigt het regime aan om hun doofpotbeleid voort te zetten en hun aansprakelijkheid te ontlopen.’


Massacres de 1988 dans les prisons en Iran: appel à l’ONU pour enquêter

Par Le Figaro avec AFP
Publié le 05/05/2021 à 13:50, Mis à jour le 05/05/2021 à 13:50

Plus de 150 personnalités, dont des lauréats du prix Nobel, d’ex-chefs d’Etat ou de gouvernement et d’anciens responsables de l’ONU, réclament une enquête internationale sur l’exécution sommaire de milliers de dissidents dans les prisons en Iran en 1988.

150 Ondertekenaars van de open brief aan de VN

150 Ondertekenaars van de open brief aan de VN