18 juni-2021, De 36-jarige Sasan Niknafs had nooit gevangen gezet mogen worden omdat hij door verschillende ziekten niet in staat was om gevangenisstraf te ondergaan. Hij leed onder andere aan epilepsie, diabetes en zware depressies.

De politieke gevangene Sasan Niknafs (foto), die in de Fashafouyeh-gevangenis ten zuiden van Teheran werd vastgehouden, is op 5 juni overleden nadat hem opzettelijk de noodzakelijke medische verzorging was ontzegd. Sasan Niknafs familie, zijn advocaat en mensenrechtenactivisten beschuldigen het Iraanse regime van het “opzettelijk doden” van de gevangene.

Volgens medegevangenen is Sasan Niknafs twee dagen voor zijn dood bewusteloos geraakt. Hij bloedde uit zijn neus en mond en werd naar de ziekenboeg van de gevangenis gebracht. Hoewel hij daar niet naar behoren kon worden behandeld stonden de gevangenisautoriteiten niet toe dat hij in een ziekenhuis buiten de gevangenis werd opgenomen. Toen de gevangene uiteindelijk naar het Firouzabadi-ziekenhuis in Teheran werd gebracht kwam alle hulp voor hem te laat.

De 36-jarige Sasan Niknafs had nooit gedetineerd mogen worden omdat hij als gevolg van verschillende ziekten niet in staat was om gevangenisstraf te ondergaan. Hij leed onder meer aan epilepsie, diabetes en zware depressies. Zijn advocaat heeft verschillende vergeefse pogingen ondernomen om hem vrij te krijgen om gezondheidsredenen, maar de rechterlijke macht van het regime stond dit niet toe.
In april 2020 werd burgerrechtenactivist Sasan Niknafs in Teheran veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij zich op internet kritisch had uitgelaten over het regime in Iran. De rechterlijke macht van het regime beschuldigde hem van “propaganda tegen de staat” en “belediging van de leider van het regime”. Op 27 juli 2020 werd hij in de beruchte Fashafouyeh-gevangenis gedetineerd om zijn gevangenisstraf uit te zitten.

Deze gevangenis is in april 2021 op de sanctielijst van de Europese Unie geplaatst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten. In dit verband staat in het Publicatieblad van de EU onder meer: “De Fashafouyeh Gevangenis is een detentiefaciliteit die oorspronkelijk bedoeld was om drugsdelinquenten onder te brengen. Sinds enige tijd worden daar ook politieke gevangenen vastgehouden, die in sommige gevallen gedwongen worden hun cel te delen met drugsverslaafden. De levensomstandigheden en de hygiëne zijn uiterst slecht, en in basisbehoeften zoals schoon drinkwater wordt niet voorzien. Tijdens de protesten van november 2019 werden verschillende demonstranten, waaronder minderjarigen, in de gevangenis van Fashafouyeh opgesloten. Demonstranten die betrokken waren bij de protesten van november 2019 werden naar verluidt in de Fashafouyeh-gevangenis gemarteld en onderworpen aan onmenselijke behandeling, zoals het opzettelijk verwonden met kokend water en het ontzeggen van medische behandeling.”

Marteling: medische zorg wordt geweigerd

Een van de wrede martelmethoden in Iraanse gevangenissen bestaat erin gevangenen opzettelijk de toegang tot noodzakelijke medische verzorging te ontzeggen. Talrijke politieke gevangenen in Iran, onder wie mensenrechtenverdedigers en vrouwenrechtenactivisten, zijn overleden of hebben blijvende gezondheidsschade opgelopen omdat de nodige medische zorg niet werd verstrekt.

De volgende praktijken, die de gezondheid en het leven van gedetineerden in gevaar brengen, komen steeds vaker voor: Dringend noodzakelijke medische of specialistische behandeling wordt uitgesteld of helemaal geweigerd. De ernst van ziektes wordt gebagatelliseerd of genegeerd. Gewone pijnstillers of kalmerende middelen worden voorgeschreven zonder de onderliggende aandoening te behandelen. Medicijnen worden ingehouden. Vaak worden gevangenen die om gezondheidsredenen in het ziekenhuis zijn opgenomen of zijn vrijgelaten gedwongen, hun behandeling te onderbreken en tegen medisch advies in naar de gevangenis terug te keren.

Het regime in Teheran is krachtens het internationale recht verplicht het recht op leven van alle burgers van het land, met inbegrip van gevangenen, te beschermen en het recht op adequate medische verzorging te eerbiedigen. Het opzettelijk niet verlenen van medische hulp is in strijd met het internationale verbod op foltering.

Mensenrechtenactivisten hebben de Europese Unie opgeroepen haar invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat een internationale onderzoekscommissie de omstandigheden in de gevangenissen van het regime in Teheran kan onderzoeken. De ernstige schendingen van de mensenrechten waarvan de gevangenen in Iran het slachtoffer zijn mogen niet worden genegeerd.