Het herdenken van de geboorte van Jezus, de zoon van Maria, betekent het aanbreken van een nieuwe dageraad voor de geketende mensheid. Bij deze gezegende gelegenheid, feliciteer ik de volgelingen van Jezus Christus, de grote profeet van monotheïsme en eenheid.

We groeten de Maagd Maria, die de bevrijding van de mens belichaamt en die staat voor de bevrijding van de mensheid en waarvan de naam synoniem is met pijnlijke ongemakken en beproevingen bij de geboorte.

Dus, gezegend zijn de Iraanse demonstranten, die de weg naar de vrijheid hebben gevolgd van de grote profeten– van Moses tot Jezus en Mohammed – en die het wezen van de vrijheid vonden in hun gevecht tegen de religieuze tirannie. Zij verbraken de ketenen van slavernij en dwang, verbrandden de afgoden van de leugen en religieus misbruik en stelden de hypocriete farizeeërs van deze tijd aan de kaak.
Zij vochten en betaalden de prijs voor deze uiterst belangrijke geboorte.

Zoals alle belangrijke veranderingen, gaat zo’n geboorte gepaard met erge pijn en doodsangst; het gaat hier om 740 mensen, die hun leven gaven voor de vrijheid, om het gevangen zetten en het martelaarschap van 30000 dappere jonge zielen, het blind maken van honderden slachtoffers en om nog zo veel andere vormen van foltering, kwelling en laster, die onze mensen hebben moeten ondergaan van deze meedogenloze, misdadige moellahs.

Maar zij verdienen de begroeting en een betere toekomst van Jezus Christus, die zei: “Gezegend zijn zij, die worden vervolgd, omdat zij gerechtigheid nastreven.”

Iran in opstand, probeert de duisternis van wanhoop en hulpeloosheid te overwinnen.
In deze tijd zijn onze gedachten bij de vrouwen en mannen, in het bijzonder bij de onschuldige tieners en kinderen, die hun leven offerden tijdens de opstand in Iran.

We denken aan hun dappere families, rechtop bleven staan en een bron van trots voor het Iraanse volk werden.
We bewijzen eer aan al die dappere vrouwen, meisjes en jonge mensen, die de muren doorbraken, in opstand kwamen tegen de duisternis van wanhoop en machteloosheid en voorgingen in de strijd om de religieuze tirannie uit te roeien.

We doen een beroep op al onze Christelijke broeders en zusters, wereldwijd, om ons te steunen bij de opstand in Iran.

Moge de bevolking van westerse naties hun overheden verplichten om de banden met het religieuze fascisme te verbreken en erkenning geven aan de strijd van het Iraanse volk om het regime omver te werpen en te helpen om de terechtstellingen te beëindigen en de gevangengezette demonstranten en politieke gevangenen.

Kerstmis, de voorbode van de schitterende toekomst van de mensheid, kondigt de bevrijding van het kwade van de heersende religieuze tirannie in Iran aan en voor de rest van wereld.

Gegroet zij Jezus Christus en de Heilige Maria.