Een prachtig campagne van diepe intermenselijke samenhorigheid en solidariteit, die door uw allen die de vlam van de Candlelight Campagne in uw huizen en harten hebben bewaakt.

Namens alle leden van de organisatie en betrokkenen willen wij graag u allen bedanken en in het bijzonder lieve Marieke en Nardin voor hun bijzonder waardevolle bijdrage aan deze campagne.

Wij zijn zeer vereerd met vrienden zoals u, die ons vergezeld hebben in het afgelopen jaar en vol overgave ons een warm hart toe hebben gedragen.

Graag maken wij bij dezen gebruik van de gelegenheid om u een gezegend en gezond 2019 toe te wensen. Moge we in het nieuwe jaar nooit meer getuige zijn van onderdrukking, marteling en executie in de wereld en in het bijzonder in Iran. Moge vriendschap, samenhorigheid, vrolijkheid en geluk terugkeren in onze bezette Iran.

De allerbeste wensen gewenst voor een ieder van u. Gelukkig Nieuwjaar.

Inzameling voor SMV
Gouden Bloem voor Gouden harten