3 september 2020 – Een nieuw rapport van Amnesty documenteert de martelingen van mensen die in Iran zijn gearresteerd in verband met de landelijke protesten in november 2019. In de gevangenissen van het regime in Teheran schrikt men niet terug voor seksueel geweld, schijnexecuties, gedwongen verdwijningen en doodvonnissen. Amnesty roept de internationale gemeenschap op om een VN-onderzoekscommissie op te richten om de ernstige mensenrechtenschendingen te onderzoeken.

Volgens een persbericht van Amnesty International op 2 september:
In Iran hebben politie, geheime diensten, andere veiligheidstroepen en gevangenisfunctionarissen de afgelopen maanden ernstige mensenrechtenschendingen tegen gevangenen gepleegd. Amnesty International documenteert dit in de nieuwe studie “Trampling humanity: Mass arrests, disappearances and torture since Iran’s 2019 November protests”. Het onderzoek omvat meldingen van willekeurige detentie, gedwongen verdwijningen, marteling en andere mishandeling van tientallen demonstranten die zijn gearresteerd in verband met de landelijke protesten in november 2019.

Video bij het rapport van Amnesty

“De massale actie van de Iraanse autoriteiten past naadloos in de2020-09-03 Rapport van Amnesty – ernstige martelingen en schokkende mensenrechtenschendingen in Iran keten van onderdrukking van protesten in Iran. De massa-arrestaties, routinematige martelingen, afgeperste “bekentenissen” en lange gevangenisstraffen voor vaag geformuleerde misdaden volgen een bekend patroon. Het is bijzonder beangstigend dat de misdaad ‘strijd tegen God’, waarop de doodstraf staat en die gewoonlijk wordt toegepast op gewapend verzet, opnieuw geweldloze demonstranten treft” legt Dieter Karg, Iran-expert bij Amnesty International in Duitsland, uit.

Voor het nieuwe rapport heeft Amnesty International interviews afgenomen met 60 slachtoffers van willekeurige arrestaties en martelingen of met mensen die dicht bij hen staan, evenals met twee demonstranten die ondergedoken zijn en 14 mensen die op de hoogte waren van de acties die tegen de gedetineerden zijn ondernomen. Amnesty heeft ook schriftelijke verklaringen van honderden mensen in Iran, analyses van videobeelden, verklaringen van autoriteiten en gerechtelijke documenten.

Wijdverbreide martelingen van en slachtoffers onder kinderen

In alle gevallen die door Amnesty International zijn gedocumenteerd meldden de slachtoffers verschillende vormen van psychologische foltering om ‘bekentenissen’ te verkrijgen, waaronder vernederende beledigingen en godslastering, intimidatie en pesterijen van familieleden, dreigementen om naaste familieleden gevangen te nemen, te martelen, te doden of hen anderszins schade toe te brengen en om de gevangenen zelf of hun vrouwelijke familieleden te verkrachten.
Tot de slachtoffers behoorden zelfs tienjarige kinderen en gewonde demonstranten en voorbijgangers die werden gearresteerd in ziekenhuizen waar ze op het punt stonden een behandeling te krijgen voor hun schotwonden. Ook mensenrechtenverdedigers, mediamensen en mensen die deelnamen aan herdenkingsbijeenkomsten voor de bij de protesten gedoden werden getroffen.

Oneerlijke processen en doodvonnissen

Sinds de protesten in november 2019 zijn honderden mensen in oneerlijke processen veroordeeld tot gevangenisstraf en stokslagen en zijn verschillende mensen ter dood veroordeeld. De processen vonden achter gesloten deuren plaats, werden voorgezeten door bevooroordeelde rechters en waren in de meeste gevallen gebaseerd op “bekentenissen” verkregen door middel van marteling.
De gevangenisstraffen varieerden van een maand tot tien jaar. De veroordelingen hadden betrekking op vage en flauwe beschuldigingen, waaronder “het samenkomen en afspraken maken over misdaden tegen de nationale veiligheid”, “het verspreiden van propaganda tegen het systeem”, “verstoring van de openbare orde” of “het beledigen van de hoogste religieuze leider”. Minstens drie beklaagden, Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi, werden ter dood veroordeeld wegens “strijden tegen God” (moharebeh) door middel van vandalisme.

Amnesty International roept de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad en de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN op om de aanhoudende systematische straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen in Iran aan te pakken, inclusief het opzetten van een door de VN geleid onderzoek om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken worden geïdentificeerd en voor het gerecht worden gebracht opdat dergelijke daden niet herhaald worden.

De gevangenen die in het nieuwe Amnesty-rapport worden geïnterviewd, behoren tot de 7000 mannen, vrouwen en kinderen die zijn gearresteerd in verband met de brute onderdrukking van de protesten van november 2019. Amnesty International heeft ook de namen en andere informatie van meer dan 500 demonstranten en anderen, waaronder mediamedewerkers en mensenrechtenverdedigers, die werden onderworpen aan oneerlijke processen in verband met de protesten.2020-09-03 Rapport van Amnesty – ernstige martelingen en schokkende mensenrechtenschendingen in Iran