De namen van 77 mensen die in november 2019 deelnamen aan demonstraties en nu vastzitten in de Grote Penitentiaire Inrichting van Teheran

1 september 2020 - 77 demonstranten die bij de betogingen in november 2019 werden opgepakt zit op dit moment vast in de Grote Penitentiaire Inrichting van Teheran (district Fashafuyeh). Zeventig van hen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf tussen 1 en 9 jaar. Drie hebben er de doodstraf gekregen ...

2020-09-02T13:43:08+01:002 september 2020|

Verslaggevers zonder Grenzen roept de VN op om de situatie in Iraanse gevangenissen te onderzoeken

27 augustus 2020 - Na onthullingen dat overheidsinstanties in Iran het aantal coronadoden verdoezelen neemt de bezorgdheid toe dat politieke gevangenen, waaronder journalisten, zonder bescherming aan het coronavirus worden overgeleverd. De organisatie Verslaggevers zonder Grenzen (RSF), die wereldwijd campagne voert voor vrijheid van informatie, heeft de speciale VN-gezant voor de mensenrechtensituatie in Iran opgeroepen om zo snel mogelijk Iraanse gevangenissen te bezoeken.

2020-08-29T07:28:06+01:0029 augustus 2020|

Wrede vervolging van christenen in Iran: vijf christenen veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf

21 augustus 2020 - De onderdrukking van de christelijke gemeenschappen in Iran komt op alarmerende wijze tot een hoogtepunt. Het regime in Teheran schendt systematisch de mensenrechten van christenen door middel van willekeurige uitspraken en lange gevangenisstraffen.

2020-08-29T07:29:44+01:0029 augustus 2020|

Teheran: Advocate Nasrin Sotoudeh eist de invrijheidstelling van politieke gevangenen

19 Augustus 2020 - Het regime probeert Nasrin Sotoudeh onder druk te zetten door haar familie bloot te stellen aan vergeldingsmaatregelen. Op 17 augustus werd Mehraveh Khandan, de 20-jarige dochter van de advocate gearresteerd.

2020-08-21T20:55:25+01:0021 augustus 2020|

COVID-19: Christelijke gevangenen onder de zieken in de Evin-gevangenis in Teheran

16 augustus 2020 - Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig, vooral tijdens de Corona-crisis, om de vrijlating van de onrechtvaardig gedetineerde christenen te bewerkstelligen.

2020-08-21T19:22:44+01:0021 augustus 2020|

Teheran: 12 gevangenen in de Evin-gevangenis zijn ziek door COVID-19

12 augustus 2020 - Onder de zieken bevinden zich meerdere politieke gevangenen. Men weigert hen voorlopig vrij te laten en over te brengen naar een ziekenhuis buiten de gevangenis. Volgens mensenrechtenactivisten en familieleden hebben 12 gevangenen in afdeling 8 van de Evin-gevangenis in Teheran COVID-19 opgelopen, onder wie verschillende politieke gevangenen.

2020-08-18T07:50:18+01:0018 augustus 2020|

Schendingen van de godsdienstvrijheid: Iraanse Christen in beperking

4 augustus 2020 - Met aanhoudende straffen en gevangennemingen schendt het Iraanse regime de mensenrechten van Christenen wat betreft de godsdienstvrijheid en brengt zij hen in levensgevaar, omdat in de overvolle gevangenissen COVID-19 rond raast; er zijn geen beschermingsmiddelen voor de gevangenen. De Iraanse Christen Joseph Shahbazian (foto), die louter vanwege zijn geloof gevangen gezet is in de Evin gevangenis in Teheran, werd vrijlating geweigerd. Van zijn familie werd gevraagd om voor voorlopige ontheffing van zijn gevangenisstraf, een dwangsom te betalen die zo hoog was dat de familie die niet op kon brengen

2020-08-10T15:55:36+01:0010 augustus 2020|

Iran: Nieuwe doodvonnissen tegen demonstranten en protesten tegen de doodstraf

1 augustus 2020 - Om verdere protesten van burgers te verhinderen heeft het regime in Iran de onderdrukking verhevigd, doordat het dreigt terechtstelling van politieke gevangenen waar te maken. In Iran en wereldwijd krijgen nieuwe protesten tegen de doodstraf gestalte. Volgens meldingen van burgerrechtenverdedigers heeft het opperste gerecht in Iran de doodvonnissen tegen vijf demonstranten uit de provincie Isfahan, in centraal Iran, bekrachtigd. De vijf jonge mannen, Mehdi Salehi Ghaleh Shahrokhi, Mohammad Bastami, Majid Nazari Kondari,

2020-08-10T15:51:41+01:007 augustus 2020|

40 Engelse bisschoppen veroordelen het Iraanse regime

8 juli 2020 - Op de wereldtop voor een vrij Iran, gehouden op 17 juli 2020, sprak hoogwaardigheidsbekleders over de hele wereld hun steun uit voor de strijd van het Iraanse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. In dit verband roept Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, mensenrechtenorganisaties op om het Iraanse regime ertoe te bewegen de grondrechten van Iraanse demonstranten te eerbiedigen.

2020-08-04T07:31:18+01:004 augustus 2020|

Bekroonde studenten wordt een eerlijke juridische vertegenwoordiging ontzegd

27 juli 2020 - SMV: Aan twee gedetineerde bekroonde Iraanse studenten die sinds 10 april 2020 willekeurig in hechtenis worden gehouden worden nog steeds juridische bijstand en familiebezoeken ontzegd. In de afgelopen maanden werden Ali Younesi en Amir Hossein Moradi gemarteld om bekentenissen af te leggen en bijna twee maanden in eenzame opsluiting gehouden.

2020-08-03T00:09:03+01:003 augustus 2020|
Ga naar de bovenkant