Een bijzonder mens zoals “Erik Vis” zal nooit worden vergeten
Hij heeft voor altijd een plaats in ons hart

In memory of Erik Vis

Een herinnering aan een goede vriend, een van de meest memorabele stichters van SMV, we denken aan hem op de dag dat hij overleed.

Het is al weer vier jaar geleden dat Erik Vis van ons heenging. Wij staan hier, bij zijn graf, om  onze binding met zijn idealen, voor mensenrechten, voor vrede en voor vrijheid in Iran, te hernieuwen.

We hernieuwen deze verbintenis om het nieuwe jaar te maken tot een daadkrachtig jaar, vol van activiteiten voor de verandering en de mensenrechten in Iran.

We voelen uw aanwezigheid, meer dan ooit, hier bij ons.

Toen de harde werkelijkheid van de omstandigheden ons terneer drukte, toen het religieuze fascisme, dat over Iran regeert, zich op ons en onze activiteiten richtte en een sfeer van wanhoop en hopeloosheid verspreidde, de onmenselijke massamoord op 30000 politieke gevangenen verheimelijkte en het enige juiste verzet tegen dit fascistisch regime door het verspreiden van leugens probeerde te elimineren, en dat kon doen omdat internationale “vredestichters”, die grote winsten in Iran dachten te behalen en deze winsten graag inruilden voor mensenrechten; toen onze projecten werkelijk enorm werden, zodat het een wonder mag worden genoemd, dat we ze konden realiseren:

Toen, In deze moeilijke periode, was uw vertrouwenwekkende gezicht onze steun en toeverlaat.

Ondanks het feit dat U nu al vier jaar niet meer bij ons bent, voelen we uw aanwezigheid bij al onze bezigheden, dan bent U bij ons, er zal zeker vrede komen en wij zullen trots op U zijn en op alle goede mensen, zoals U, we houden veel van U.

U bent een deel van het volksverzet tegen het religieuze fascisme in Iran en een model voor hen die graag een les willen leren voor de inrichting van hun leven en over uw invloed op onze tegenwoordige activiteiten en onze verplichtingen in de toekomst.

Nogmaals een minuut van eerbied voor U.

Gezegend zij uw grote geest.

Januari 2019

SMV Mensenrechten Vrienden

Erik Vis herdenking 2019
Erik Vis herdenking 2019