Europarlementariërs dringen bij EU aan op streng Iran-beleid

De voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken en lid van het Europees Parlement Anna Fotyga en 21 andere leden van het Europees Parlement hebben een brief geschreven aan de voorzitter van de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie over de mensenrechtensituatie in Iran en het terrorisme van het regime. De Europarlementariërs schreven in hun brief het volgende: Er dient te worden opgemerkt dat geen van de EU-functionarissen, met inbegrip van vicevoorzitter en hoge vertegenwoordiger Joseph Borrell, de Europees-Iraanse zakenbijeenkomst die van 1 tot 3 maart 2021 zal worden gehouden, zou moeten bijwonen.

2021-03-04T19:38:10+01:001 maart 2021|

Europa moet zich duidelijk uitspreken tegen de schrikbarende toestand van de mensenrechten in Iran

 8 oktober 2015- Ryszard Czarnecki, vicevoorzitter van het Europees Parlement: "Als gekozen wetgevers moeten we onze Europese waarden verdedigen, en wij moeten erop aandringen dat elke uitbreiding van de betrekkingen met Iran als voorwaarde moet hebben dat de executies worden beëindigd en dat er duidelijke vooruitgang zit bij de mensenrechten en de situatie van vrouwen."

2020-09-08T09:30:54+01:0012 oktober 2015|

Europees Parlement veroordeelt vervolging van christenen wereldwijd

3 mei- Europarlementsleden doen een beroep op de Europese Unie om de vervolging van christelijke en andere religieuze gemeenschappen met prioriteit aan te pakken. 

Het Europees Parlement heeft met 578 stemmen voor, 31 stemmen tegen en 34 onthoudingen op 30 april 2015  in Straatsburg een resolutie aangenomen met als titel "De vervolging van christenen over de hele wereld en het verband met de moord op studenten in Kenia door de terroristische groepering Al-Shabab".

2020-09-09T09:02:51+01:006 mei 2015|

Meer dan 100 leden van het Europees Parlement eisen moratorium op executies in Iran

 24 maart 2015-Meer dan 100 leden van het Europees Parlement  willen dat er aandacht geschonken wordt aan de situatie van de mensenrechten in Iran bij alle betrekkingen met dat land. Zij deden een oproep tot een moratorium op executies, het vrijlaten van politieke gevangenen en het stoppen met het onderdrukken van vrouwen in Iran.

 
2020-09-09T11:44:08+01:0029 maart 2015|

Mensenrechten in Iran: sluit geen compromissen!

 18 december 2014-Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens hebben leden van het Europees Parlement de aandacht gevestigd op de hopeloze situatie van de mensenrechten in Iran. Aan de nieuwe EU vertegenwoordiger buitenlands beleid, Federica Mogherini, is gevraagd om speciale aandacht te schenken aan de mensenrechtenschendingen door het regime in Teheran en een eventuele uitbreiding van de betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van een duidelijke verbetering van de mensenrechtensituatie.

2020-09-09T17:21:50+01:0029 december 2014|

Brussel: parlementariërs pleiten voor bescherming van Iraanse asielzoekers in Irak

14 april 2014 - Conferentie in het Europees Parlement: de deelnemers hebben een oproep gedaan om de politieke vluchtelingen uit Camp Liberty onmiddellijk naar Europa of de Verenigde Staten te evacueren. Tot dan moet de internationale vredesmacht van de VN in Irak voor hun veiligheid zorg dragen en een eind maken aan de intimidaties. De blokkade van voorzieningen voor de Iraanse ballingen door het Iraakse leger moet onmiddellijk worden beëindigd.

2020-09-15T07:47:18+01:0021 april 2014|

Europees Parlement bezorgd over de mensenrechtensituatie in Iran

10 april 2014 -  Het Europees Parlement is verontrust over het grote aantal executies in 2013 en 2014, waarbij ook minderjarigen betrokken waren, en verzoekt de EU landen bij hun betrekkingen met Iran in alle opzichten rekening te houden met de mensenrechten.
In een resolutie over de situatie in Iran, die op 3 april werd aangenomen, heeft het Europees Parlement de EU landen gevraagd om bij hun betrekkingen met Iran in alle opzichten rekening te houden met de mensenrechten.

2020-09-15T08:06:30+01:0018 april 2014|
Ga naar de bovenkant