Solidariteitsbijeenkomst in Parijs: voor democratie en mensenrechten in Iran

19 februari 2023 - Solidariteit met de protestbeweging tegen de dictatuur in Iran: Mensen uit heel Europa hebben de VN en de EU opgeroepen om effectief op te treden om een einde te maken aan de gewelddadige repressie in Iran. Democratische landen is gevraagd mensenrechten centraal te stellen in hun Iran-beleid.

2023-03-03T21:42:07+01:0020 februari 2023|

Parijs, juli 2017: massabijeenkomst voor Iran

In het eerste weekend van juli hebben tienduizenden mensen in Parijs een indrukwekkend signaal afgegeven voor de mensenrechten en tegen extremisme en terreur. De meeste deelnemers aan deze massabijeenkomst waren Iraanse ballingen, die uit verschillende landen in Parijs waren samengekomen.

2020-09-23T18:43:50+01:0016 juli 2017|

Parijs: Solidariteitsmanifestatie roept op tot bescherming van Iraanse asielzoekers in Camp Liberty

11 juli 2016 - Tienduizenden mensen uit verschillende landen hebben de recente terroristische aanval op de vluchtelingen in Camp Liberty in Irak veroordeeld en de VN opgeroepen om het kamp onder internationale bescherming te plaatsen totdat alle Iraanse ballingen geëvacueerd zijn.

2020-09-04T10:19:12+01:0020 juli 2016|

Mensenrechtenmanifestatie in Parijs: toespraken en standpunten

 Martin Patzelt: "Wij zijn door onze grondwetten verplicht de mensenrechten te respecteren, en deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij onze nationale grenzen, noch  bij de buitengrenzen van de Europese Unie. Deze verplichting is universeel, en is zoals bekend vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensenrechten moeten aanvaard worden als politieke topprioriteit."

2020-09-06T14:46:45+01:007 februari 2016|

Parijs: massale demonstratie voor de mensenrechten in Iran en de bescherming van Iraanse vluchtelingen

29 januari 2016 - Een duidelijk signaal voor de mensenrechten: Stop de dictatuur en onderdrukking in Iran! NEE tegen de doodstraf! Weg met de executies en mensenrechtenschendingen! NEE tegen het  islamitisch extremisme! JA voor bescherming van minderheden en vluchtelingen!

2020-08-29T10:26:39+01:0031 januari 2016|

Camp Liberty: rouw om de slachtoffers van de terreur in Parijs

 17 november 2015 -De Iraanse vluchtelingen, die  in Camp Liberty in Irak wonen, hebben deelgenomen aan de wereldwijde minuut stilte voor de slachtoffers van de terreur in Parijs. Zij hebben de wreedheid van de islamitische fanatici aan den lijve ondervonden en weten hoe belangrijk het is dat allen, die in menselijkheid en naastenliefde geloven, een eenheid vormen.

2020-09-07T11:26:45+01:0023 november 2015|

Conferentie in Parijs: Stop executies in Iran! Nee tegen de doodstraf!

  12 oktober 2015 - Tijdens de conferentie werd een onmiddellijke stopzetting van de executies en het afschaffen van de doodstraf in Iran geëist. Iraanse ballingen deden een oproep om degenen die verantwoordelijk zijn voor de massa-executies in Iran onder internationaal recht te vervolgen. Het regime in Teheran breekt door hun martel- en executiepraktijken systematisch alle wereldwijd geldende mensenrechtenverdragen, die ook door Iran zijn ondertekend.

2020-09-08T09:18:03+01:0022 oktober 2015|

Parlementair initiatief: stop de mensenrechtenschendingen in Iran!

 16 juni 2015 - Bij een massale betoging in Parijs hebben parlementariërs uit verschillende landen een oproep gedaan "om de executies in Iran te stoppen, de politieke gevangenen vrij te laten, de onderdrukking van vrouwen te beëindigen en de rechten en vrijheden van het Iraanse volk te respecteren."

2020-09-08T16:33:42+01:0019 juni 2015|
Ga naar de bovenkant