16 juni 2015 – Bij een massale betoging in Parijs hebben parlementariërs uit verschillende landen een oproep gedaan “om de executies in Iran te stoppen, de politieke gevangenen vrij te laten, de onderdrukking van vrouwen te beëindigen en de rechten en vrijheden van het Iraanse volk te respecteren.”

In Parijs vond op 13 juni een indrukwekkend evenement plaats, waaraan mensenrechtenactivisten, parlementariërs, politici buitenlands beleid en security experts uit heel Europa, Amerika en de islamitische landen, evenals vertegenwoordigers van de Iraanse democratische beweging deelnamen. Tienduizenden mensen, veelal Iraanse ballingen, waren naar het evenement gekomen om een duidelijk boodschap af te geven voor mensenrechten, democratie en de bescherming van vluchtelingen.

Onder de deelnemers waren veel voormalige politieke gevangenen die vertelden over de door hen ondervonden vervolging en marteling in Iran, en familieleden van gevangenen en van slachtoffers van executie. De Iraanse ballingen eisten in Parijs een eind aan de dictatuur en de onderdrukking evenals de onmiddellijke afschaffing van de doodstraf in hun vaderland.

Op de bijeenkomst werd informatie verstrekt over de toenemende mensenrechtenschendingen onder de dictatuur van Teheran. Mensenrechtenactivisten rapporteerden over de wrede vervolging van tegenstanders van het regime in Iran en de dagelijkse massa-executies. Ze riepen de internationale gemeenschap op om de rampzalige situatie van de mensenrechten in Iran niet te negeren en doortastende internationale maatregelen te nemen tegen de mensenrechtenschendingen en de executies in Iran.

Aan de demonstratie in Parijs deden meer dan 100 parlementsleden uit verschillende landen mee. Een delegatie van Europarlementariërs (foto) presenteerde een verklaring ondertekend door meer dan 220 Europarlementariërs waarin het Iraanse regime wordt gesommeerd  “om de executies te stoppen, de politieke gevangenen vrij te laten, de onderdrukking van vrouwen te beëindigen en de rechten en vrijheden van het Iraanse volk te respecteren.”

De Europarlementsleden eisten dat elke uitbreiding van de betrekkingen met Iran afhankelijk moet worden gemaakt van aanzienlijke verbeteringen in de mensenrechtensituatie. Ze verklaarden dat ze zeer bezorgd waren over de desastreuze situatie van de mensenrechten in Iran, de arrestaties van mensenrechtenactivisten die onlangs plaatsvonden en de plotselinge toename van het aantal executies, vooral na de voorlopige overeenkomst in april over de nucleaire kwestie. Wat momenteel in Iran gebeurt is absoluut onverenigbaar met de beginselen van de democratie in Europa.

Veel parlementsleden vestigden in Parijs ook de aandacht op het feit, dat in Camp Liberty in Irak meer dan 2.500 Iraanse vluchtelingen worden blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen. Meer dan 100 Iraanse vluchtelingen zijn al gedood door militair geweld en terreuraanslagen, nog eens 25 zijn om het leven gekomen door een medische blokkade die door het Iraakse leger is ingesteld.

De afgevaardigden deden een oproep om de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty te beschermen. “Het beschermen van de inwoners van Camp Liberty moet door Irak, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties gegarandeerd worden. Camp Liberty moet worden erkend als vluchtelingenkamp, en de blokkade moet volledig worden opgeheven, vooral op het gebied van de gezondheidszorg.”

Verschillende websites deden live verslag over het grote evenement in Parijs. De manifestatie werd uitgezonden door de televisiezender van de Iraanse ballingen, die in Iran en Irak, en via internet wereldwijd kan worden ontvangen, en vormde een sterk signaal van solidariteit met de beweging voor mensenrechten en democratie in Iran. Vertegenwoordigers van diverse internationale media deden verslag over de gebeurtenis.