De 70e resolutie van de VN ter veroordeling van de mensenrechtenschendingen in Iran is door de Algemene Vergadering aangenomen

Op 19 december 2023 werd de 70e resolutie, die de schending van de mensenrechten door het religieuze fascisme dat Iran regeert veroordeelt, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een meerderheid van stemmen aangenomen.

2024-01-01T20:38:01+01:0024 december 2023|

VN-resolutie roept op tot beëindiging van straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen in Iran

21 november 2023 - Op 15 november heeft het Mensenrechtencomité van de Algemene Vergadering van de VN in New York een nieuwe resolutie aangenomen waarin de schendingen van de mensenrechten door het Iraanse regime krachtig worden veroordeeld.

2023-12-03T23:39:19+01:0021 november 2023|

Verenigde Naties: 68e VN-resolutie veroordeelt mensenrechtenschendingen in Iran

17 december 2021 - De resolutie van de AVVN bevestigt dat dit regime altijd de grootste schender van de mensenrechten in de wereld is geweest. Het dossier over vier decennia van schendingen van de mensenrechten, misdaden tegen de menselijkheid en genocide door het Iraanse regime, met name het bloedbad van 1988, moet worden voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad, en Khamenei, Raisi en Eje'i (hoofd van de rechterlijke macht) moeten voor een internationaal gerechtshof worden gebracht.

2021-12-24T11:17:53+01:0017 december 2021|

VN-resolutie roept op tot einde aan straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen in Iran

29 november 2021- VN: In Iran worden aangehouden demonstranten en andere politieke gevangenen onderworpen aan buitensporig geweld, willekeurige detentie, foltering en andere wrede mishandelingen om bekentenissen af te dwingen. Het aantal doodvonnissen en executies in Iran is alarmerend hoog.

2021-12-05T22:19:36+01:001 december 2021|

De 67e VN-resolutie waarin schendingen van de mensenrechten in Iran worden veroordeeld

17 december 2020 - Op woensdag 16 december 2020 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een resolutie aangenomen waarin de ernstige en systematische schending van de mensenrechten in Iran wordt veroordeeld, waarmee het de 67e keer is dat VN-organen een resolutie hebben aangenomen waarin schendingen van de rechten in Iran worden veroordeeld.

2021-09-22T12:10:40+01:0022 december 2020|

VN-Resolutie: Wereldgemeenschap veroordeelt de aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran

23 november 2020 - Succesrijk mensenrechtenwerk: Een nieuwe resolutie van de Algemene Vergadering van de VN eist, dat er omvangrijke maatregelen moeten worden getroffen, om de verantwoordelijken voor de ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran rekenschap te laten afleggen en daarmee hun straffeloosheid te beëindigen.

2021-09-22T12:11:40+01:001 december 2020|

VN-resolutie: wereldgemeenschap vraagt Iran dingend te stoppen met de mensenrechtenschendingen en de executies

19 november 2017-Succes voor het internationale mensenrechtenwerk: de internationale druk op het regime in Teheran inzake mensenrechtenkwesties blijft toenemen. Het helpt het Iraanse volk doeltreffend dat de ogen van de wereld gericht zijn op de mensenrechtensituatie in het land. 

2020-08-28T18:31:32+01:0024 november 2017|

VN resolutie veroordeelt de aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran

20 november 2016-Mensenrechtenactivisten zijn verheugd over de resolutie en hebben een beroep gedaan op de westerse regeringen om elke uitbreiding van de betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van een verbetering van de mensenrechten en het stoppen met executies. 

2020-09-24T06:42:18+01:0021 november 2016|

VN: Iran moet zorgen voor eerlijke en vrije verkiezingen met onafhankelijke waarnemers

21 november 2011 - SMV is verheugd over de ontwerpresolutie met betrekking tot de ernstige mensenrechtenschendingen van de Islamitische Republiek Iran, die vandaag werd aangenomen door de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De ontwerpresolutie werd aangenomen met 86 stemmen voor, 32 tegen en 59 onthoudingen.

2020-09-21T18:35:12+01:006 december 2011|

Algemene Vergadering Verenigde Naties veroordeelt Iran wegens ernstige schendingen van de mensenrechten

23 december 2010 - In een resolutie worden vooral de willekeurige arrestaties, oneerlijke processen, folteringen en de onmenselijke en onterende strafmethodes aan de kaak gesteld. De Verenigde Naties hebben Iran op 21 december opnieuw veroordeeld wegens ernstige en herhaalde schendingen van de mensenrechten. De Algemene Vergadering ven de VN bevestigde een resolutie waartoe al op 18 november was besloten door de voor mensenrechten relevante Derde Commissie van de Algemene Vergadering.

2020-09-04T09:02:40+01:0028 december 2010|
Ga naar de bovenkant