Religieuze minderheden

Bijeenkomst van vrienden van mensenrechten ter gelegenheid van Kerst en Nieuwjaar – briefing over de Iraanse opstand volgens de jaarlijkse traditie

Onze stichting was de gastheer van vrienden van de mensenrechten op 21 december. Daar werd eerst een video over de opstand van het Iraanse volk getoond en daarna een video ter herdenking van de martelaren en politieke gevangenen in Iran. In dit programma hebben de heren Ferry Wever en Gerrit van der Meer een toespraak over de mensenrechtenschendingen in Iran gehouden.

2020-08-27T14:28:04+01:0030 december 2019|

Iran: Ebrahim Firouzi bestraft met verbanning vanwege zijn christelijk geloof

15 november 2019 - De Iraanse Christen Ebrahim Firouzi heeft zes jaar ononderbroken in de gevangenis gezeten omdat hij aan het geloof vasthoudt. Als extra straf wordt hij nu voor twee jaar verbannen naar een plaats die meer dan 1500 km van zijn woonplaats verwijderd ligt.

2020-08-24T18:38:52+01:0023 november 2019|

Onderdrukking van de Bahaï gemeenschap in Iran verergert

9 november 2019 -  In Iran is de religieuze Bahaï geloofsgemeenschap steeds meer het slachtoffer van toenemende hetze, discriminatie en vervolging van staatswege. Daarmee schendt het regime het recht dat burgers hebben op vrijheid van godsdienst, dat een fundamenteel recht is waarop elke burger aanspraak kan maken.

2020-08-24T18:42:18+01:0017 november 2019|

Iran: Negen Christenen wegens hun geloof tot ieder vijf jaar veroordeeld

22 oktober 2019 - Op de Wereldvervolgingsindex  2019 behoort Iran tot de 10 ergste Christenvervolgers ter wereld. Mensenrechtenactivisten roepen de Wereldgemeenschap op, zich in te zetten voor de vervolgde Christenen in Iran.

2020-08-24T18:44:40+01:0031 oktober 2019|

Wij kunnen allemaal een deel van de campagne zijn, door de stem te zijn van hen die geen stem hebben

Iran onder de heerschappij van de geestelijken is een grote gevangenis voor alle Iraniërs, in het bijzonder voor de Christenen. De Bijbel drukken in het Perzisch is verboden. De kinderen van Christen geworden moslims worden geweigerd bij inschrijving aan scholen. Onder de mullahs zijn veel Christelijke voorgangers vermoord. Veel Christenen, Joden en Bahaï’s zijn gedwongen, Iran te verlaten.

2020-09-07T06:51:36+01:0022 oktober 2019|

Mensenrechten en het onmenselijke regime van Iran

Het Iraanse regime is een theocratische staat gebaseerd op het principe van velayat-e faqih (absolute geestelijke regel). De autoritaire heersers van Iran onderdrukken de eisen van het volk, waaronder oproepen voor grotere persoonlijke vrijheden en gelijkheid, met geweld.

2020-09-11T11:18:57+01:0018 oktober 2019|

Iran: de religieuze gemeenschap van de Bahai steeds vaker slachtoffer van discriminatie en vervolging

De vervolging van religieuze minderheden in Iran moet stoppen! Met de vervolging van de Bahai schendt het regime in Teheran de internationale mensenrechtenverdragen. In Iran worden de mensenrechten van religieuze minderheden het zwaarst geschonden. Het Islamitische regime is erop uit alle invloeden die haar machtspositie zouden kunnen schaden, te onderdrukken. Zo is ook de religieuze gemeenschap van de Bahai steeds vaker het slachtoffer van opruiing, discriminatie en vervolging.

 
2020-08-24T18:51:30+01:0018 oktober 2019|

Christenvervolging in Iran: Aanhoudingen en bestraffingen houden aan

9 oktober 2019 - Met de aanhoudende onderdrukking van de christelijke minderheid schendt het Teheraanse regime het mensenrecht op vrijheid van religie. Iran hoort tot de staten die christenen het krachtigst vervolgen.  Het islamitische regime in Iran zet zijn vervolgingscampagne voort, die zich speciaal richt op christenen met een moslim achtergrond.

2020-08-24T18:55:16+01:0011 oktober 2019|

Vervolging van Christenen in Iran: Opnieuw Christenen in Iran tot gevangenisstraffen veroordeeld

 1 oktober 2019 - Het regime in Teheran scherpt de onderdrukking van religieuze minderheden aan. Mensenrechtenverdedigers eisen de onmiddellijke invrijheidstelling van allen, die alleen maar gevangen zijn gezet, omdat zij gebruik maakten van hun recht op vrijheid van religie. 

2020-08-24T18:58:31+01:007 oktober 2019|

Lange gevangenisstraffen om de onrustige vrouwen in Iran te beteugelen

Omdat elke verandering in gedrag van de heersende mullah’s zal resulteren in hun val, heeft de regering massief ingehakt op het Iraanse publiek om hun wijdverbreide onvrede in de hand te houden en hun oproer tegen een corrupt regime neer te buigen, die de industrie, de economie en het milieu vernield heeft, de mensen heeft achtergelaten met lege handen en lege manden onder de armoedegrens en dat terwijl de ambtenaren elke dag enorme sommen geld stelen, en de een na de ander laten verdwijnen.

2020-09-11T13:51:07+01:0022 september 2019|
Ga naar de bovenkant