Religieuze minderheden

Iran: de rechterlijke macht van het regime straft nog meer christenen met gevangenisstraf en zweepslagen

25 november 2020 - Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen. De vervolging van christenen in Iran wo

2021-09-22T12:11:51+01:001 december 2020|

Christenvervolging: Iraanse christen gestraft met 80 zweepslagen

20 oktober 2020 – De situatie in Iran wordt steeds bedreigender, vooral voor mensen die zich hebben bekeerd van de islam tot het christendom en die aandringen op hun recht op godsdienstvrijheid. Ze worden voortdurend onderworpen aan represailles en wrede straffen. De christen Mohammad Reza Omidi (foto) werd op 14 oktober in de noord-Iraanse stad Rasjt gestraft met 80 zweepslagen, alleen maar vanwege zijn geloof. De regeringsrechter gebruikte het voorwendsel dat hij miswijn had gedronken tijdens een kerkdienst.

2021-09-22T12:20:16+01:0022 oktober 2020|

Rapport van Amnesty documenteert ernstige martelingen en schokkende mensenrechtenschendingen in Iran

3 september 2020 - Een nieuw rapport van Amnesty documenteert de martelingen van mensen die in Iran zijn gearresteerd in verband met de landelijke protesten in november 2019. In de gevangenissen van het regime in Teheran schrikt men niet terug voor seksueel geweld, schijnexecuties, gedwongen verdwijningen en doodvonnissen.

2021-09-22T12:16:38+01:006 september 2020|

Iran: nog meer christenen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld

15 juli 2017-De veroordelingen maken deel uit van een nieuwe vervolgingscampagne van het islamitische regime in Iran, die vooral is gericht tegen Iraanse christenen met een moslimachtergrond. Het regime intensiveert de onderdrukking van religieuze minderheden. 

2020-08-30T10:36:56+01:0030 augustus 2020|

Wrede vervolging van christenen in Iran: vijf christenen veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf

21 augustus 2020 - De onderdrukking van de christelijke gemeenschappen in Iran komt op alarmerende wijze tot een hoogtepunt. Het regime in Teheran schendt systematisch de mensenrechten van christenen door middel van willekeurige uitspraken en lange gevangenisstraffen.

2021-09-22T12:15:28+01:0029 augustus 2020|

COVID-19: Christelijke gevangenen onder de zieken in de Evin-gevangenis in Teheran

16 augustus 2020 - Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig, vooral tijdens de Corona-crisis, om de vrijlating van de onrechtvaardig gedetineerde christenen te bewerkstelligen.

2021-09-22T12:15:13+01:0021 augustus 2020|

Schendingen van de godsdienstvrijheid: Iraanse Christen in beperking

4 augustus 2020 - Met aanhoudende straffen en gevangennemingen schendt het Iraanse regime de mensenrechten van Christenen wat betreft de godsdienstvrijheid en brengt zij hen in levensgevaar, omdat in de overvolle gevangenissen COVID-19 rond raast; er zijn geen beschermingsmiddelen voor de gevangenen. De Iraanse Christen Joseph Shahbazian (foto), die louter vanwege zijn geloof gevangen gezet is in de Evin gevangenis in Teheran, werd vrijlating geweigerd. Van zijn familie werd gevraagd om voor voorlopige ontheffing van zijn gevangenisstraf, een dwangsom te betalen die zo hoog was dat de familie die niet op kon brengen

2021-09-22T12:14:36+01:0010 augustus 2020|

40 Engelse bisschoppen veroordelen het Iraanse regime

8 juli 2020 - Op de wereldtop voor een vrij Iran, gehouden op 17 juli 2020, sprak hoogwaardigheidsbekleders over de hele wereld hun steun uit voor de strijd van het Iraanse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. In dit verband roept Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, mensenrechtenorganisaties op om het Iraanse regime ertoe te bewegen de grondrechten van Iraanse demonstranten te eerbiedigen.

2021-09-22T12:14:18+01:004 augustus 2020|

Vervolging in Iran: christenen die wegens hun overtuiging tot de gevangenis zijn veroordeeld

9 juli 2020 - Bij razzia’s tegen christelijke huisgemeenten in drie Iraanse steden werden opnieuw twaalf christenen gearresteerd. Mensenrechtenactivisten roepen op tot onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die worden vastgehouden, simpelweg omdat ze hun mensenrecht op vrijheid van godsdienst hebben uitgeoefend.

2021-01-27T00:44:27+01:0011 juli 2020|

Vervolging van christenen in Iran: verdere arrestaties

14 juni 2020 - De vervolgingscampagne tegen christenen in Iran gaat door. Ook al is de corona-epidemie wijdverbreid in Iraanse gevangenissen, christenen worden keer op keer gearresteerd vanwege hun overtuiging en lopen daarom het acute risico besmet te raken met het Coronavirus.

2021-09-22T12:08:35+01:0014 juni 2020|
Ga naar de bovenkant